TOPLUMSAL KATKI

Üniversitelerin eğitim ve araştırmanın yanısıra, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verme, toplumu iyiye ve güzele doğru güdüleme ve yönlendirme, bu alanda topluma katkı sunma vazifeleri de vardır. ATAUZEM olarak üniversitemizin topluma katkı sunan projelerine aşağıdaki faaliyetlerimiz ile destek olmaktayız.

 1. Lisans Tamamlama Programları
 2. Tezsiz Yüksek Lisans Programları
 3. Çevrim İçi Sertifika Programları
  • Siber Güvenlik Sertifika Programı
  • İyi Hekimlik Uygulamaları, Tıbbi Uygulama Hatalarının Hukuki Boyutu
 4. Çevrim İçi Seminerler (WEBINAR)

  Webinar, internet üzerinden gerçekleştirilen ve katılımcıların mekan ya da zaman bağımsız olarak katılım gösterebildikleri çevrim içi toplantı veya seminerlerdir. ATAUZEM olarak gerçekleştirdiğimiz bazı çevrim içi seminerler aşağıdaki gibidir;

  • 2020 Yılına Girerken Türkiye’de Ziraat Mühendisliği Eğitiminin Çeşitli Yönleriyle Değerlendirilmesi (İzlemek için tıklayınız)
   • a1
  • Kompozisyon Kurallarıyla Fotoğrafta Etkili Anlatım Oluşturma (İzlemek için tıklayınız)
   • 1.1
  • Geçmişten Günümüze Eğitimde Dijital Dönüşüm (İzlemek için tıklayınız)
   • LeventDurduBanner-min
  • Dijital Dönüşümde Güney Kore (İzlemek için tıklayınız)
   • DijitalDönüşümdeGüneyKore