Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Uygulamaları Çalıştayı

3yıl
3.2K

”Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Uygulamaları” isimli çalıştay Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında uzaktan eğitim, harmanlanmış öğrenme yoluyla ve yüzyüze olmak üzere farklı şekillerde yürütülecek olan derslere yönelik uzaktan eğitim uygulamalarının belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Koordinasyon Komisyonu’nda yer alan 20 öğretim üyesi, ATAUZEM idari ve akademik personelleri katılmıştır. Çalıştay açılışı ve tanıtım sunumunun ardından bir moderatör eşliğinde grup üyeleri ve raportörler gruplara ayrılarak önerilerde bulunulmuştur. Pandemi dönemi sonrası uzaktan eğitim politika ve uygulamalarına yönelik aşağıda yer alan sorular grup üyelerine yöneltilmiş ve öneriler alınmıştır.  Grup çalışmaları sonunda öneriler ana oturumda sunulmuş ve çalıştay sonlandırılmıştır. 

• Çalıştay kapsamında ilgili derslerin yürütülme şekline bağlı olarak izlenecek uzaktan eğitim politikaları aşağıdaki başlıklar altında ele alınmıştır. 

• Ne öğretileceği (İçerik)?

 • Öğretim süreçlerinde kullanılacak içeriklerin türü, kapsamı, sayısı vb. nasıl olmalıdır?

 • Nasıl öğretileceği (Pedagoji)? 

•  Öğretim süreçlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için ne tür aktiviteler yapılmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir? 

• Nerede öğretileceği (Öğrenme ortamı, DBS, Canlı ders)? 

• Öğretim süreçlerinin gerçekleştirileceği DBS ve canlı ders gibi öğrenme ortamlarının yapısı nasıl olmalıdır? 

• Nasıl değerlendirileceği (Ölçme ve değerlendirme)? 

• Öğretim süreçlerinde eş zamanlı ve eş zamansız olmak üzere ne tür ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine başvurulmalıdır?

Çalıştay hakkında detaylı bilgi için https://atauzem.atauni.edu.tr/pandemisonrasi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

YARDIM