Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

ATAUZEM Hakkında

Sevgili Öğrenciler ve Üniversitemizin Değerli Akademik ve İdari Çalışma Arkadaşlarım

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM), kuruluşundan günümüze kadar sunmuş olduğu 17 farklı uzaktan eğitim programı ile ön lisans, lisans tamamlama ve yüksek lisans seviyelerinde öğrencilerine eğitim olanağı sunulmuştur. Eylül 2020 itibariyle Türkiye'nin her ilinden öğrencisi bulunan ATAUZEM, 50 bine ulaşan öğrenci sayısı, 31 bin'den fazla mezunu le açık ve uzaktan öğrenme alanında gerek teknik, gerekse pedagojik ve bilimsel olarak yürütmüş olduğu uygulamalarla Türkiye'nin kurumsal bir markası haline gelmiştir.

ATAUZEM, uzaktan eğitim uygulamalarının sadece uzaktan eğitim programları için tasarlamakla kalmamış, bu yöntemin sunduğu imkanları öncelikle kampüs tabanlı derslere sonrasında ise bünyesinde açmış olduğu İnternet üzerinden Herkese Açık Kurslarla (İHAK) vatan sathını bir mektep haline getirmiştir. Atatürk Üniversitesi'nin her dönem yaklaşık 60 bine ulaşan kampüs tabanlı öğrencilerine 7 farklı dersi kendisine has geliştirmiş olduğu uygulama modeli ile sunan Atauzem, sadece Atatürk Üniversitesi ile sınırlı kalmayıp, hazırlanan protokoller çerçevesinde diğer üniversitelere de bu kapsamda hizmetler sunmuştur.

Yunus Emre'nin "Biriktirdiğin değil paylaştığın senindir." felsefesi ile başlattığı Türkiye'de ki ilk kurumsal uygulaması olan AtademiX projesi, sunmuş olduğu İnternet üzerinden Herkese Açık Kurslarla (İHAK) Atatürk Üniversitesi'nin kapılarını 7'den 70'e herkese açmıştır. Başladığı 29 Aralık 2014 tarihinden bu yana, AtademiX projesi ile 13'ü herkese açık olmak üzere toplamda 17 kursla, 5 binden fazla kişiye ücretsiz, tamamen gönüllülük anlayışı ile hizmet edilmiştir.

Süreçleri sistematik bir şekilde tasarlayarak yöneten ATAUZEM, bünyesinde barındırdığı 17 farklı birimle kurumsal yapılanmasını tamamalamıştır. Merkezimizde uzaktan eğtim yoluyla verilmekte olan programların ihityaçlarına ve sunulan eğitimin özelliklerine uygun farklı uzaktan eğitim modelleri geliştirilmiştir. Türkiye'nin her ilinde merkezi sınav yapabilme kapasitesine sahip ATAUZEM mevcut programlarının kalitesini arttırarak, yeni sertifika programları ve İnternet üzerinden Herkese Açık Kurslar (İHAK) ile yoluna devam etmeyi hedeflemektedir.

Kuruluş

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) 23 Temmuz 2009 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren hızlı ve kaliteli bir gelişim sergileyen ATAUZEM çok kısa sürede büyük bir öğrenci potansiyeline sahip olmuştur. ATAUZEM bünyesinde Lisans Tamamlama (4), Tezsiz Yüksek Lisans (10), Serfitika (1) ve Ortak Dersler (4) programları yürütülmektedir

Alt Yapı

ATAUZEM ana yerleşkeden uzak öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için de çeşitli uygulamalar geliştirebilecek alt yapıya sahiptir. Senkron ve asenkron uygulamalar kapsamında 100 megabayta varan bant genişliklerinde ayrı sunucular kullanılmaktadır. Yüksek kalite ve son teknolojilerle oluşturulan ses ve video stüdyoları mevcuttur. Stüdyolar aracılığı ile öğretim elemanları öğrencilerine yönelik eğitsel materyaller oluşturabilmekte ve yayımlayabilmektedir. Ayrıca sanal sınıf platformu ile canlı dersler sunulabilmektedir. Sanal sınıflar aracılığı ile öğretim elemanları ile öğrenciler sanal platformda bir araya gelmektedirler. Bu platformu kullanan öğrenciler ilgili oldukları derslerin kayıtlarını web üzerinden istedikleri zaman ve yerde takip edebilmektedirler. ATAUZEM eğitim teknolojisi alanında araştırmalar yaparak ve bu alandaki gelişmeleri takip ederek kaliteli bir uzaktan eğitim için gerekli tüm teknolojik altyapıyı hazırlamaya ve sunmaya devam etmektedir.

Bu platformu kullanan öğrenciler ilgili oldukları derslerin kayıtlarını web üzerinden istedikleri zaman ve yerde takip edebilmektedirler. ATAUZEM eğitim teknolojisi alanında araştırmalar yaparak ve bu alandaki gelişmeleri takip ederek kaliteli bir uzaktan eğitim için gerekli tüm teknolojik altyapıyı hazırlamaya ve sunmaya devam etmektedir.

Birimler

 • Bilgi İşlem Birimi /Eğitim
 • Sınav Baskı Birimi /Eğitim
 • Canlı Sınıf ve Video Birimi /Eğitim-Araştırma
 • Öğretim Tasarım Birimi /Eğitim-Araştırma
 • Program Sorumluları /Eğitim
 • Yaşamboyu Öğrenme Birimi /Araştırma - Toplum Katkı
 • Ölçme ve Değerlendirme /Eğitim - Araştırma
 • AR-GE Birimi /Eğitim - Araştırma
 • Çözüm ve Destek Birimi /Eğitim-Topluma Katkı
 • Program / Kurs Geliştirme Birimi /Eğitim-Araştırma-Topluma Katkı
 • Yazı İşleri Birimi
 • Özel Kalem Birimi
 • Mali İşler ve Ek Ödeme Birimi
 • Taşınır Kayıt Birimi
 • 9001 KYS Birimi
 • Satın Alma Birimi
 • Güvenlik Birimi
 • İç Hizmetler Birimi
 • Yardımcı Hizmetler Birimi

Merkezin Amacı

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; bilişim teknolojileri destekli uzaktan eğitim faaliyetlerini planlamak, ulusal ve uluslararası eğitim ihtiyaçlarını giderecek uzaktan eğitim çözümlerini tasarlamak ve yürütmek, uzaktan eğitim konusunda araştırma faaliyetleri yapmak ve araştırma sonuçları ışığında eğitim faaliyetlerini sürekli iyileştirmektir.

Faaliyet alanları

 • Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları için gerekli teknik ve öğretimsel alt yapıyı sağlamak,
 • Uzaktan Eğitim programlarında eğitim-öğretim işlemleri için kullanılacak web ortamını sağlamak,
 • Uzaktan Eğitim için eğitsel materyaller hazırlamak, uzmanlarla işbirliği içerisinde belirlenen standartlara göre ders içerikleri geliştirmek, öğrencilere gerekli destekleri sunmak,
 • Uzaktan Eğitim öğrencilerinin değerlendirilmesinde sınavları yürütmek, değerlendirmek,
 • İnternet üzerinden hizmet verilen öğrenci ya da aday öğrencilere yönelik halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri yapmak,
 • Uzaktan Eğitimle ilgili Ar-Ge çalışmalarını yürütmek,

Misyonumuz

Misyonumuz; insan odaklı eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri çerçevesinde, günün ve geleceğin ihtiyacı olan nitelikli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla internet teknolojilerine dayalı uluslararası standartlarda çalışmalar ortaya koymaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz; uzaktan eğitim yöntemi ile sunulan eğitim uygulamalarında program kalite ve öğrenci olanakları bakımından uluslararası düzeyde söz sahibi olmaktır.

 • 2009-2016 Faaliyet Raporu

  Git
 • 2016-2020 Faaliyet Raporu

  Git
YARDIM