Uzaktan Eğitim Kalite Politikası

Atatürk Üniversitesi 2019-23 strateji planında kurumumuzun öz görevi “örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katan araştırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda üniversitemiz uzaktan eğitim politikası dört başlık altında belirlenmiştir. 

Eğitim-Öğretim

 • Ulusal ve uluslararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için uzaktan eğitim çözümleri geliştirmek

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, sağlık ve sosyal kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmak

 • Üniversitemizde verilen tüm seviyelerdeki program ve derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilme oranını artırmak

 • Uzaktan eğitim yoluyla verilecek derslerin kalite standartlarını belirlemek

 • Uzaktan eğitim yoluyla ders verecek uzmanların yeterliklerini geliştirmek

 • Başka üniversitelerden ve alanında uzman kişilerden ders alabilme ve AKTS transferini sağlayabilmek

 • Öğrenci yeterliliklerinin değerlendirilmesi sürecinde alternatif ve etkili ölçme - değerlendirme süreçlerini yürütmek

 • Paydaş (öğrenci, öğretim elemanı ve destek) geri bildirimlerinin alınma yöntemi, periyodu, içeriği ve değerlendirme biçiminin belirlemek

Araştırma 

 • Uzaktan eğitim alanında araştırma faaliyetleri gerçekleştirerek araştırma sonuçları ışığında eğitim faaliyetlerini sürdürmek

 • Uluslararası örgütlere üye olmak ve işbirlikleri gerçekleştirmek

 • Yeni iletişim stratejileri belirleyerek öğrenci desteğinin kalitesini ve öğrenci memnuniyetini artırmak

 

Topluma Katkı

 • Dezavantajlı gruplara (göçmenler, engelliler vb.) yönelik eğitsel hizmetler sunmak

 • Uzaktan eğitim süreçlerinde bireysel farklılıkları, engelleri ya da erişim kısıtlarını nasıl gözettiğini izlemek, iyileştirmek ve değerlendirmek

Altyapı

 • Çağın gereksinimlerini karşılayan teknolojik donanım ve yazılımlarla alt yapıyı sürekli güncellemek

 • Uzaktan eğitim uygulamalarında güncel ve öğrenci merkezli Senkron/Asenkron Sistemler kullanmak ve bu sistemler arasında entegrasyonu sağlamak 

 • Paydaşlara (öğrenci, öğretim elemanı ve destek) gerekli desteğin sağlanması için teknik alt yapı ve iletişim kanallarının izlenmesi, iyileştirilmesi ve değerlendirilmesi

 • Uzaktan eğitim süreçlerinde gözetilen bilgi güvenliği ve etik ilkelerin belirlenmesi