Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

Uzaktan Eğitim Kalite Politikası

Uzaktan Eğitim Kalite Güvencesi Raporuna ulaşmak için tıklayınız


Kurumsal Katkı (0. Bölge)

 • Birimde yürütülen eğitim faaliyetlerinin üniversite kimliğini ve kurumsal aidiyeti güçlendirecek nitelikte olması
 • Birimin uluslararası eşdeğer kuruluşlarla denklik sağlayacak nitelikte olması
 • Birimde sunulan eğitim hizmetlerinin ulusal ve uluslararası hedef kitlelere hitap edebilecek nitelikte olması
 • Birim içi ve birim dışı faaliyetlerde kullanılan dijital sistemlerin kullanılabilirliğinin yüksek olması
 • Birim içi ve birim dışı iletişim süreçlerinin uygun dijital sistemler aracılığıyla verimli bir şekilde yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin çağın gereksinimlerinin karşılayan teknolojik donanım ve yazılımlarla yürütülmesi ve sürekli güncellenebilir yapıda olması
 • Uzaktan eğitim uygulamalarında güncel ve öğrenci merkezli senkron/asenkron ve entegrasyonu sağlanmış sistemlerin kullanılması
 • Paydaşlara (öğrenci, öğretim elemanı ve destek) gerekli desteğin sağlanması için teknik alt yapı ve iletişim kanallarının izlenmesi, iyileştirilmesi ve değerlendirilmesi
 • Uzaktan eğitim süreçlerine yönelik bilgi güvenliği ve etik ilkelerin belirlenmesi ve gözetilmesi
 • Birimde yer alan insan kaynağının birimin hedeflerine hizmet edebilecek nitelikte olması

Eğitime Katkı (1. Bölge)

 • Uzaktan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen çözümlerin ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip olması
 • Merkez bünyesinde verilecek derslerin uzaktan eğitimin doğasına uygun şekilde tasarlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi
 • Merkez bünyesinde ders veren uzaktan öğreticilerin teknolojik, pedagojik ve alan bilgilerinin yeterli düzeyde olması
 • Uzaktan eğitimde değerlendirme süreçlerinde alternatif ve etkili ölçme-değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim süreçlerinde tüm paydaşların (öğrenci, öğretim elemanı ve destek) geri bildirimlerinin alınması ve sürecin bu geri bildirimler doğrultusunda yönlendirilmesi
 • Eğitim, sağlık ve sosyal kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütülmesi 
 • Üniversitemizde uzaktan eğitim yoluyla verilen tüm seviyelerdeki program ve derslerin en az % 25 oranında olması 

Araştırmaya Katkı (2. Bölge)

 • Uzaktan eğitim alanında araştırma faaliyetleri gerçekleştirerek eğitim faaliyetlerinin araştırma sonuçları ışığında  sürdürülmesi
 • Araştırmalar kapsamında yapılan makalelerin etki değeri yüksek dergilerde yayınlanması 
 • Araştırmalar kapsamında yürütülen projelerin Avrupa Birliği, ERASMUS, TÜBİTAK, BAP gibi kaynaklar tarafından desteklenmesi
 • Araştırma faaliyetlerinde disiplinlerarası bir yaklaşım sergilenmesi
 • Araştırma faaliyetlerinde uluslararası kuruluşlara üye olunması ve işbirlikleri gerçekleştirilmesi
 • Merkez bünyesinde araştırma performansı yüksek insan kaynağının istihdam edilmesi

Topluma Katkı (3. Bölge)

 • Topluma katkı amacıyla sunulan eğitim modüllerinin ilgili hedef kitlenin öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde geliştirilmesi 
 • Topluma katkı amacıyla sunulan eğitim faaliyetlerinde bireysel farklılıklar, engeller ya da erişim kısıtlarının göz önünde bulundurularak geliştirilmesi

Eğitim-Araştırma Katkısı (4. Bölge)

 • Uzaktan eğitim süreçlerine yönelik yürütülen araştırmaların  SCI-E, SSCI, AHCI veya ESCI kapsamındaki dergilerde yayınlanması
 • Uzaktan eğitim süreçlerine yönelik yürütülen projelerde Avrupa Birliği, TÜBİTAK, BAP gibi kaynaklardan destek alınması

Eğitim-Topluma Katkı (5. Bölge)

 • Uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında yürütülen topluma katkı faaliyetlerinde yaygın etkisi azami düzeyde olan faaliyetlere öncelik verilmesi
 • Uzaktan eğitim programlarına topluma katkı faaliyetlerinin entegrasyonu süreçlerinde uzaktan eğitim alanında uzmanlardan ve kurumlardan (ulusal ve uluslararası) destek alınması

Araştırma-Topluma Katkı (6. Bölge)

 • Uzaktan eğitim süreçlerinde bireysel farklılıkların, engellerin ya da erişim kısıtlarının mevcut durumunun izlenmesi, iyileştirilmesi ve değerlendirilmesi
 • Uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında yürütülen topluma katkı faaliyetlerine yönelik orjinal sistem ve yapıların geliştirilmesi ve patent desteklerine başvurulması

Eğitim-Araştırma-Topluma Katkı / Çarpım Katkı (7. Bölge)

 • Üniversite genelinde yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerinin enregrasyonu sürecinde uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulması
 • Merkezin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki konumunun belirlenmesinde uluslararası geçerliliği olan göstergelerinin esas alınması
YARDIM