Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

ATAUZEM’den Uluslararasılaşmaya Yönelik Bir Adım

3yıl
3.7K

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi birimleri olarak 2021-1-TR01-KA130-HED-000005861 numaralı Erasmus+ Programı 2021 dönemi Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu için Akreditasyon başvurusu Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 7 yıl süre ile kabul edilmiştir.

Bu kapsamda ülkemizde uzaktan eğitim alanındaki personellerin gelişiminin desteklenmesi, alanda uzmanlaşıp yeterlilik kazanması, işbirliklerinin güçlenmesi için yenilikçi uzaktan eğitim modelinin ulusal ve uluslararası boyutta yaygınlaşması konsorsiyum akreditasyonunun temel hedefi olarak belirlenmiştir. 

Konsorsiyum ile 56.700 avro hibe edilmiş, 15 öğrenci, 11 personel olmak üzere 26 hareketlilik kazanılmıştır. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan konsorsiyum ile eğitim ve öğretim için personel hareketlilikleri, çalışmalar için öğrenci hareketliliği, staj için öğrenci hareketliliği ve karma yoğun program faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yedi yıllık süreç içerisinde yenilikçi uzaktan eğitim modeli kapsamında alandaki uygulamalara yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda konsorsiyumun ilk yönetim kurulu toplantısı ilgili uzaktan eğitim merkez yöneticilerinin katılımı ile 27.09.2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilmiştir. 
 

Ulusal AjansErasmus+ | EU programme for education, training, youth and sport

YARDIM