Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

ENGELSİZ UZEMATAUZEM Bünyesinde Engelli Öğrencilere Verilen Hizmetler

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülmekte olan programlarda öğrenim gören engelli öğrencilerimiz çeşitli şekillerde desteklenmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda listelenmiştir:


Ders Materyallerine Yönelik Hizmetlerimiz


 • Ders Tanıtım Medyaları: Programlarımız kapsamında okutulan derslere yönelik izlencelere görme engelli öğrencilerin erişilebilirliğini artırmak amacı ile ders izlenceleri seslendirilerek MP3 formatında öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır.
 • Erişilebilir Materyal Tasarımı:Programlarımız kapsamında okutulan derslere yönelik hazırlanan materyallerin tasarımında kullanılan renk, kontrast vb. özellikler görme engelli öğrencilerin erişilebilirliğini artıracak şekilde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Sesli Ünite Uygulaması: Programlarımız kapsamında okutulan derslerin her haftalarına özel olarak hazırlanan ünitelerin sesli versiyonları da hazırlanarak öğrencilerimize MP3 formatında sunulmaktadır. Böylelikle özellikle görme engelli öğrencilerimizin yanı sıra istediği yerde istediği teknolojik araç gereci kullanarak sesli çalışmayı tercih eden öğrencilerimizin talepleri de karşılanmaktadır. İngilizce ve Arapça gibi seslendirme sürecinde alan bilgisi gerektiren derslere yönelik seslendirmeler alan uzmanları tarafından yapılmaktadır.
 • Canlı Derslerin Sese Dönüştürülmesi: Uzaktan eğitim programları kapsamında okutulan derslerin tamamında her hafta canlı dersler yürütülmektedir. İlgili derslerin kayıtları video ve ses tabanlı olarak öğrencilere sunulduğu gibi ses dosyasına dönüştürülerek öğrencilerimize MP3 formatında sunulmaktadır. Böylelikle özellikle görme engelli öğrencilerimizin yanı sıra istediği yerde istediği teknolojik araç gereci kullanarak sesli çalışmayı tercih eden öğrencilerimizin talepleri de karşılanmaktadır.

Teknik Sistemlere Yönelik Hizmetlerimiz


 • Erişilebilir Web Sayfası: ATAUZEM web sayfasında erişilebilirlik açısından gerekli önlemler alınmıştır. Ayrıca engelli öğrencilerimize yönelik bilgilendirme ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile "atauzem.atauni.edu.tr/engelsizatauzem” web sayfası hazırlanarak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.
 • Erişilebilir Öğrenme Yönetim Sistemi:Uzaktan öğretim sürecinde kullanılan Moodle tabanlı öğrenme yönetim sistemine engelli öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği ekran okuyucu ve boyutlandırıcı gibi destekleyici teknolojilerin kullanımı için gerekli olan eklentiler entegre edilmiştir. Böylece öğrencilerimiz söz konusu destekleyici teknolojileri rahatlıklar kullanabilmektedirler.

Sınav Süreçlerine Yönelik Hizmetlerimiz


  Online Sınav Uygulamaları
 • Sesli Soru Uygulaması: Online sınav süreçlerinde görme engelli öğrencilerimizin desteklenmesi amacı ile sesli soru seçeneği sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ekran okuyucu yazılımı ile her bir soruyu sıkıntısız bir şekilde dinleyerek cevaplandırabilmektedirler.
 • Soru Boyutlandırma Uygulaması: Online sınav süreçlerinde görme engelli öğrencilerimizin desteklenmesi amacı sınav sistemi ekran boyutlandırılmasını destekleyici yazılımlara uygun olarak tasarlanmıştır. Böylelikle öğrencilerimiz ekran boyutlandırma yazılımı ile her bir soruyu sıkıntısız bir şekilde istedikleri boyuta ayarlayıp cevaplandırabilmektedirler.
 • Ek Süre Uygulaması: Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 7. Maddesinin (g) bendine göre online sınav uygulamalarında engelli öğrencilerimizin engel durumları göz önünde bulundurularak ek süre hakkı tanınmaktadır.
  Yüz Yüze Sınav Uygulamaları
 • Okuyucu ve/veya İşaretleyici Personel Desteği Uygulaması: Yüz yüze sınav süreçlerinde engelli öğrencilerimizin talep etmesi halinde okuyucu ve/veya işaretleyici personel desteği sağlanmaktadır. Özellikle okuma sürecinde alan bilgisi gerektiren derslere yönelik personel görevlendirmelerinde ilgili alan uzmanlarına başvurulmaktadır.
 • Yüz Yüze Online Sınav Uygulaması: Yüz yüze sınav süreçlerinde engelli öğrencilerimizin talep etmesi ve gerekli koşulların sağlanması halinde sınavlar teknik donanıma sahip sınıflarda online olarak uygulanabilmektedir. Böylelikle gerek görme engelli öğrencilerin gerekse işitme engelli öğrencilerin erişilebilirlik problemleri büyük oranda giderilmektedir.
 • Mekanda Erişilebilirliğinin Sağlanması: Yüz yüze sınav uygulamalarında özellikle fiziksel engelli öğrencilerin mekan erişilebilirliğinin sağlanması amacı ile sınav yerleşimlerinde mekan erişilebilirliği sağlanmış binalar ve bu binaların özellikle giriş katları tercih edilmektedir.
 • Ek Süre Uygulaması: Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 7. Maddesinin (g) bendine göre yüz yüze sınav uygulamalarında engelli öğrencilerimizin engel durumları göz önünde bulundurularak ek süre hakkı tanınmaktadır.

Destekleyici Faaliyetlerimiz


 • Akademik Uyarlama Mektubu Uygulaması: ATAUZEM’de öğrenim gören engelli öğrencilerden kayıt yaptırdıkları ilk yıl itibariyle “Akademik Uyarlama Mektubu” talep edilmektedir. Öğrencilerimiz “Engelsiz ATAUZEM” sayfasında yer alan “Akademik Uyarlama Mektubu Oluştur” sistemi aracılığıyla engel durumlarını bildirmekte ve bu doğrultuda bireysel engel türleri ve düzeyleriyle ilişkili olarak gerek materyal, gerek sınav gerekse diğer eğitim süreçlerine yönelik taleplerini iletmektedirler. Öğrencilerden alınan akademik uyarlama mektupları ATAUZEM’de ilgili birimler tarafından incelenerek gerekli uyarlamalar yapılmakta ve yine ilgili öğretim elemanlarına iletilerek gerekli uyarlamaları yapmaları talep edilmektedir.
 • Ders Partnerliği Uygulaması: Engel durumundan dolayı ders çalışmakta güçlük çeken öğrencilere, akran desteği yoluyla ders partnerliği sağlanmaktadır. Bu kapsamda engelli öğrencilerden ders partneri talebi, gönüllü olarak partnerlik desteği sağlamak isteyen öğrencilerden de ders partneri olma talepleri alınmaktadır. Alınan talepler değerlendirilerek ders partnerliği eşleştirmeleri sağlanmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak ders partnerliği uygulamalarına katılabilirsiniz.

 • NOT: Yukarıda listelenen erişilebilirlik faaliyetlerinin tamamı öncelikle İlahiyat Lisans Tamamlama Programı’nda yer alan görme engelli öğrenciler temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Merkezimizde diğer programlar ve bu programlardaki farklı engel türünde öğrencilere yönelik erişilebilirlik faaliyetleri sistematik bir şekilde sürdürülmektedir.

Seslendirme Yönergesi


ATAUZEM programlarında okutulmakta olan ünitelerin görme engelli öğrencilerimizin yanı sıra istediği yerde istediği teknolojik araç gereci kullanarak sesli çalışmayı tercih eden öğrencilerimizin hizmetine sunulması amacı ile seslendirmesi yapılmaktadır. Ünitelerin seslendirilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda listelenmiştir:

 • Ünite girişinde sırasıyla ilgili ünitenin adı, kaçıncı haftaya yönelik olduğu ve öğrenme hedefleri vurgulanmalıdır.
 • Ünite genelinde vurgu ve tonlamalara dikkat edilecek, başlıklar, paragraflar ve cümleler arası geçişler bu doğrultuda düzenlenmelidir.
 • Ünitelerde yer alan kenar notlarının seslendirilmesi ilgili başlığın bitiminde vurgulanarak yapılmalıdır. Örneğin; “A başlığında ...... ifadesi kenar notuna eklenerek vurgulanmıştır.” şeklinde bir ifade kullanılabilir.
 • Ünite sonunda yer alan özet ve değerlendirme soruları seslendirmeye dahil edilmelidir.
 • İngilizce, Arapsça vb. seslendirme sürecinde uzmanlık gerektiren üniteler konu alanı uzmanları tarafından seslendirilmelidir.

NOT: Yukarıda listelenen erişilebilirlik faaliyetlerinin tamamı öncelikle İlahiyat Lisans Tamamlama Programı’nda yer alan görme engelli öğrenciler temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Merkezimizde diğer programlar ve bu programlardaki farklı engel türünde öğrencilere yönelik erişilebilirlik faaliyetleri sistematik bir şekilde sürdürülmektedir.YARDIM