Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

ATAUZEM

Sıkça Sorulan Sorular

Sonuç
ATAUZEM’de öğrenim gören engelli öğrencilerden kayıt yaptırdıkları ilk yıl itibariyle “Akademik Uyarlama Mektubu” talep edilmektedir. Öğrencilerimiz “Engelsiz ATAUZEM” sayfasında yer alan “Akademik Uyarlama Mektubu Oluştur” sistemi aracılığıyla engel durumlarını bildirmekte ve bu doğrultuda bireysel engel türleri ve düzeyleriyle ilişkili olarak gerek materyal, gerek sınav gerekse diğer eğitim süreçlerine yönelik taleplerini iletmektedirler. Öğrencilerden alınan akademik uyarlama mektupları ATAUZEM’de ilgili birimler tarafından incelenerek gerekli uyarlamalar yapılmakta ve yine ilgili öğretim elemanlarına iletilerek gerekli uyarlamaları yapmaları talep edilmektedir.
Engel durumundan dolayı ders çalışmakta güçlük çeken öğrencilere, akran desteği yoluyla ders partnerliği sağlanmaktadır. Bu kapsamda engelli öğrencilerden ders partneri talebi, gönüllü olarak partnerlik desteği sağlamak isteyen öğrencilerden de ders partneri olma talepleri alınmaktadır. Alınan talepler değerlendirilerek ders partnerliği eşleştirmeleri sağlanmaktadır.
YARDIM