Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

ICOLDE2021 Başarıyla Gerçekleştirildi

3yıl
2.6K

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile"pandemi sonrası dönemde açık öğrenme ve uzaktan eğitim“ temalı uluslararası International Congress on Open Learning and Distance Education (ICOLDE 2021)” kongresi 9-10 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmiştir. 

Açılış konuşmaları Kongrenin Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem KOCADAĞISTAN ile başladıktan sonra Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Engin KURŞUN’un konuşmalarıyla devam etmiştir. 

Kongrede, Açık Öğrenme ve Uzaktan Eğitim Alanı’nda temel kavramlar ve teorik bakış, ortam ve araçlar, tasarım, geliştirme ve değerlendirme, yönetim, araştırma ve uygulamalar konu başlıkları ve bu konuyla ilişkili alt başlıkları ele almak, gündeme getirmek ve tartışmak üzere birçok üniversiteden güzide bilim insanları, çeşitli kurum ve kuruluşlardan farklı alanlarda çalışan araştırmacı, alan uzmanları, ve lisansüstü öğrenciler bir araya gelerek bilgi, deneyim ve fikirlerini paylaşmışlardır. 

İngiltere Open University öğretim üyelerinden Prof. Dr. Martin WELLER, İspanya The National University of Distance Education öğretim üyelerinden Doç. Dr. Inés Gil Jaurena ve EADTU Genel Müdürü George Ubachs çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır. Çağrılı konuşmacıların konuşmaları esnasında simultane çeviri özelliği kullanılarak katılımcılara eş zamanlı Türkçe dil çeviri desteği sunulmuştur. Ayrıca alanlarında uzman bilim insanları tarafından “Öğrenme Analitikleri”, “Açık ve Uzaktan Öğrenme Alanı Dergileri” ve “Açıköğretimde Uygulamalı Ders Tasarımı” başlıklı paneller çok sayıda araştırmacının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 

ICOLDE2021’e toplamda 85 bildiri başvurusu yapılmış olup, bu bildiriler 87 hakem tarafından iki kez değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bildirilerden 38’i kabul edilerek, 21’inden düzeltme istenerek kabul edilmiştir, 26 bildiri ise kongre temasına uymadığı için reddedilmiştir.

30 farklı üniversiteden 319 kişinin katılımlarıyla gerçekleşen kongrede 20 oturum düzenlenmiş ve bu oturumlarda 59 bildirinin hepsi sunulmuştur. Oturum sonlarında 59 bildirinin tamamı oturum başkanı, katılımcı ve dinleyiciler tarafından puanlandırılmıştır. Puanlamalar incelenerek en yüksek ortalamaya sahip 13 bildiri yazar bilgisi yer almadan ICOLDE 2021 Düzenleme Kurulu tarafından hakem uygulamasına tabi tutulmuştur. Hakemler tarafından puanlanan bildirilerden en yüksek puan alan üç bildiri ICOLDE2021 Kongresinin sonunda  ilan edilmiştir. 

YARDIM