Ebelik Lisans Tamamlama Programı kapsamında yer alan “Entegre Uygulama” dersinin uygulaması öğrencilerin bulunduğu illerde ekte yer alan üst yazı ve Entegre Uygulama Dersi Yönergesi doğrultusunda yüz yüze yapılacaktır. Derse kayıt yaptıran öğrenciler bu dersin uygulamasını yapabilmek için önce “Entegre Uygulama Formu” içinde yer alan dilekçeyi doldurarak bulundukları ilin İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuracak, daha sonra da İl Sağlık Müdürlüğü’nün onayı ile yönlendirildikleri hastanelere gideceklerdir. Bu hastanelerde sağlık bakım hizmetleri müdürleri ile görüşüp yerleştirildikleri birimde uygulama formunda belirtilen kurallar çerçevesinde uygulamalarını yapacaklardır.

Lisans Tamamlama Uygulamaları İçin Üstyazı.pdf

ELİTAM-Entegre Uygulama Formu.docx