İşletme (Türkçe)

İşletme (Türkçe)

Bu program Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliği ile yürütülen Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Program uzaktan eğitim ilkelerine göre yürütülmekte olup gerek yerel ve bölgesel gerekse ulusal ve uluslararası düzeyde duyulan ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Programın Kapsamı

Program, işletme ve yöneticilik alanlarında görev yapanların ve bu konulara ilgi duyanların akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Program 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz öneminde başlamıştır ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Program, gerek yerel ve bölgesel gerekse ulusal ve uluslararası düzeyde duyulan ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Program süresince sektörün çeşitlenen ve yoğunlaşan taleplerine uygun üst düzey yönetim ve mesleki becerilerle donanmış bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programdaki tüm dersleri (11 ders/33 kredi) ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Sosyal Bilimler Enstitüsü” tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanacaktır.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

Bu tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim programında iş ve işlemler “Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “ATAUZEM Uygulama Esasları” hükümlerine
göre yürütülür.

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

ATAUZEM Uygulama Esasları için tıklayınız.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

Başvuru ve Öğrenci Alımı

Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Ön Kayıtta İstenen Belgeler

 1. 1 adet Fotoğraf
 2. Lisans Mezuniyet Belgesinin sureti
 3. Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesi sureti,
 4. Yüksek lisans programına başvururken transkripti dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların dörtlük sistemdeki notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu” üzerinden yapılacaktır.
 5. Ön kayıt müracaatları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne internet üzerinden yapılacak ve müracaat evrakları şahsen veya posta yoluyla enstitüye teslim edilecektir. İnternet üzerinden kayıt yapacak adaylar üniversitemiz internet adresindeki Öğrenci Bilgi Sisteminden (Danışman-Öğrenci kısmından )otomasyon programını kullanarak ön kayıtlarını yapacaklardır.
 6. Lisansüstü eğitime başvuran adaylar, istenilen belgeleri enstitüye teslim edip, başvurularını onaylattıktan sonra, ön kayıt süresi içinde alan şartlarına uygun olarak en fazla beş tercih yapabileceklerdir. Tercih yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Birinci Yerleştirmede sadece kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecektir. Kayıtlar, öğrenciler tarafından belirtilen tarihlerde yaptırılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Başvuruların

Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday ilan edilir.

Kayıt hakkı kazanan adaylardan ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmadıkları için boş kalan kontenjanlar için, yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenler alınacaktır.

Ders, dönem projesi ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına hesaplanır ve ilan edilir. Ders ücretleri e-öğrenme içeriklerine erişim, etkinliklere katılım, ders hocaları ile iletişim ve sınavlara katılım hizmetlerini içerir.

Programın katkı payı her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek harç ücretlerinden oluşmaktadır. Ödeme planlarına Sosyal Bilimler Enstitü sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Atatürk Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim

Atatürk Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Akademik Takvimi
Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı 19.09.2016 23.09.2016
Öğretime Başlama 26.09.2016 01.01.2017
Uzaktan Eğitim Ders Uygulamasının Sonu —–
Ara(Vize) Sınavı 14 Kasım 2016 18 Kasım 2016
Final Sınavı  7 Ocak 2017
Bütünleme Sınavı  4 Şubat 2017

 

Atatürk Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi
Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı 22.02.2017 28.02.2017
Öğretime Başlama 27.02.2017 04.06.2017
Uzaktan Eğitim Ders Uygulamasının Sonu  —–
Ara(Vize) Sınavı
Final Sınavı
Bütünleme Sınavı

 

D.Kod Ders Adı T/U/K Z/M/S AKTS
IUE 501 İşletme Yöneticiliği 3 0 6
IUE 502 Finansal Muhasebe 3 Z 6
IUE 503 Pazarlama Yönetimi 3 Z 6
IUE 504 Örgütsel Davranış 3 Z 6
IUE 511 Mali Tablolar Analizi 3 Z 6
IUE 510 Üretim Yönetimi 3 Z 6
Toplam 18 Z
D.Kod Ders Adı T/U/K Z/M/S AKTS
IUE 505 Finansal Yönetim 3 Z 6
IUE 506 Stratejik Yönetim 3 Z 6
IUE 507 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 Z 6
IUE 508 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3 Z 6
IUE 509 Uluslararası İşletme Yönetimi 3 Z 6
IUE 198 Dönem Projesi 0 Z 24
Toplam 15 Z

Derslerin İşlenişi

Program kapsamında  dersler canlı dersler ve e- kaynaklar aracılığıyla yürütülmektedir.

Canlı Dersler

Canlı dersler ders koordinatörü ve sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler  arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği özel bir platformun kullanıldığı sanal sınıflarda gerçekleştirilmektedir.

Canlı derslerde öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.

Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı dersler gerçekleştirilmektedir. 150 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrim içi oturumlar düzenlenmektedir. Canlı derslerdeki uygulama ve etkinlikler öğrencilerin daha sonra dersi tekrar izleyebilmesi için kayıt altına alınmakta ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Canlı derslere erişim sağlamak ve ve ders kayıtlarını görüntüleyebilmek için  Öğretim Yönetim Sistemi (OBS) ne kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak gerekmektedir.

E- Kaynaklar

Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüzyüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, ilgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından çeşitli formatlarda haftalık ders içerikleri hazırlanmaktadır.

Programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine www.atuzem.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirler.

ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders içeriklerine erişebilmek için  Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve parola ile aynıdır.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşılmaktadır.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşılmaktadır. Bu platformda dersler haftalık olarak yayınlanmaktadır.

Programda öğrenci olmanın şartları nelerdir?

Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak

İnternet üzerinden eğitime nasıl erişim sağlanır?

Programa kayıt yaptırıldıktan sonra, öğrencilere eğitim ortamına internet üzerinden ulaşmalarını sağlayacak kullanıcı adı ve şifreleri verilecektir. Uzaktan eğitimdeki dersleri takip edebilmek için bilgisayar, internet bağlantısı ve mikrofonlu kulaklığa sahip olunması yeterlidir.

Uzaktan Eğitimde kullanılacak bilgisayarın minimum özellikleri ne olmalıdır?

1.8 GHZ işlemci, 1 GB Ram,256 MB Ekran kartı, 40 GB harddisk ve görüntülü sohbet için herhangi bir marka webcam ve mikrofonlu kulaklık yeterli olmaktadır. Bilgisayarda Internet Explorer (IE) veya Mozilla Firefox tarayıcı, Flash Player, Acrobat Reader programları yüklü olmalıdır.

Uzaktan eğitimin ücreti ne kadardır?

Programın ücretine dair bilgiler ücretlendirme başlığı altında yer almaktadır.

Uzaktan eğitim nasıl yapılır?

Uzaktan eğitimde derslere öğretim yönetim sistemi üzerinden erişilir. Öğrencilere öğretim yönetim sistemi üzerinden derslere ait ders notları, e-öğrenme içerikleri, video dersler gibi eğitsel materyaller sunulur. Dönem içinde canlı sınıf uygulamalarıyla derslerin öğretim elemanlarıyla sohbet oturumları ve forum bölümünde derslerle ilgili tartışmalar düzenlenir. Dersin öğretim elemanı öğrencilere ödevler verebilir. Öğrenciler dönem içerisinde online sınavlara katılır.

Uzaktan eğitim sınav sistemi nasıldır?

Uzaktan eğitim programlarında sınavların bir kısmı internet üzerinden bir kısmı ise gözetim altında yüzyüze olarak gerçekleştirilir. Öğrenciler online sınavlara belirtilen tarih ve saatte internet erişimine sahip bir ortamdan katılabilirler.

Vize sınavları ve final sınavlarının geçme notuna katkısı ne kadardır?

Uzaktan eğitimde dönem sonu sınavlarının başarı notuna katkısı %80, yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların başarı notuna katkısı %20’dir. Ders öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilir.

Alınan Diplomada Uzaktan Eğitim Belirtilecek mi?

Hayır, diplomada üniversite, enstitü adı ve bölüm bilgisi belirtilecektir.

Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilir mi?

Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Uzaktan eğitim öğrencileri için disiplin kuralları geçerli midir?

Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Uzaktan eğitim sistemine kayıtlı öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi ve öğretim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde geçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, Üniversitenin tesislerine ve öğretim yönetim sistemine giremezler.

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dönem boyunca her bir ders için bir ara sınav, (vize), bir dönem sonu ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır.
Ara sınavlar internet üzerinden (online) yapılmaktadır.İnternet üzerinden (online) sınavlarda her ders için ayrı ayrı çevrimiçi sınav uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir. Bu sınavların sonuçları dersin vize notu olarak değerlendirilmektedir.
Yılsonu (final) sınavı ile bütünleme sınavı yüz yüze oturumlar halinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılmaktadır. Yüzyüze sınavların hangi illerde yapılacağı sınavlardan önce ilan edilmektedir.

Program Koordinatörleri
Prof. Dr. Mehmet Suphi ORHAN
E-Mail:msuphi@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
Program Sorumlusu
Çetin LALOĞLU
E-Mail:
cetinlaloglu@gmail.com
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Aşağıdaki işlemler Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • Öğrenci özlük işlemlerini yürütmek (yeni kayıt, öğrenci belgesi, askerlik belgesi, transkript, mezuniyet vb. belgeler)
 • Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili taleplerini karşılamak veya ilgili birimlere yönlendirmek
 • Yönetmelik ile ilgili düzenlemeleri öğrencilere ilan etmek
 • Dönem projesi işlemlerini yürütmek
 • ÖBS üzerinden öğrenci şube ve grup atamalarının ÖYS’ye uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak

E-mail: sosbil@atauni.edu.tr

Web adresi için tıklayınız.

Yoruma kapalı.