Halk Sağlığı Hemşireliği

Halk Sağlığı Hemşireliği

BU PROGRAM ÖĞRENCİ ALIMINA KAPALIDIR.

Programın Kapsamı

BU PROGRAM ÖĞRENCİ ALIMINA KAPALIDIR.

Bu program toplam 30 krediden az olmamak şartıyla en az on adet ders ile dönem projesi dersi ve yeterlik sınavından oluşur.

Ders Materyalleri

 • E-öğrenme paketi: E-öğrenme paketleri öğrenci gelişim takibine uygun olarak tasarlanmaktadır.
 • Powerpoint sunum: Derslerin öğretim üyeleri sanal sınıf uygulamalarında sunum üzerinden derslerini anlatabilmekte ve daha sonra öğrenciler bu sunumlara sistem üzerinden erişip indirebilmektedir.
 • Sesli anlatım: Öğrencilerin dersleri istedikleri yerde sesli olarak dinleyebilmeleri için mp3 formatında sesli dersler hazırlanmaktadır.
 • Ders notu: İlgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından haftalık ders notları hazırlanmaktadır.
 • Online kaynaklar: Derslerin öğretim üyeleri derslere yardımcı kaynak niteliği taşıyacak web adreslerini kaynak olarak ekleyebilmektedirler.

Değerlendirme

Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 30’u ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %70’inin toplamı alınarak hesaplanır.

Başarı notu, 100 (yüz)  puan üzerinden en az 65 (altmışbeş) puandır.

Dönem Projesi dersi kredisiz olup Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilir.

Uygulamalı derslerin uygulama bölümünün değerlendirilmesi uygulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve öğrencinin uygulama notu 2. ara sınav olarak kabul edilir.

Uygulamadan 65 (altmışbeş) puanın altında alan öğrenci dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve dersten başarısız sayılır.

Uygulamalı derslerin teorik ve uygulama bölümlerinin herhangi birinden başarısız olan öğrenci dersten başarısız sayılır ve dersin tamamını tekrar alır.

Mezun Olma Şartları

Dersleri Dönem Projesini ve Yeterlilik Sınavını Başarıyla tamamlayan öğrenci programdan mezun olur.

Uygulama/Staj Bilgileri

Derslerin uygulamaları ilgili dersin alındığı dönemin içinde ya da sonunda, her uygulamalı ders için yarıyıl içinde alınması gereken toplam süre kadar yoğun uygulama programı şeklinde ve gruplar halinde, ilgili öğretim elemanı denetiminde Atatürk Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yüz yüze yapılır.

Dönem Projeleri

İlgili öğrenciye danışmanının belirlediği konu hakkında araştırma yapması için dönem projesi verilir.

Yeterlik

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35(3). Maddesine göre yeterlik sınavı yapılır.

Öğrenci Kabul Şartları

BU PROGRAM ÖĞRENCİ ALIMINA KAPALIDIR.

 • • Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak
 • • Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak
 • • Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak
 • • Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7. Maddesi (Yüksek Lisans Programına Başvuru Şartları ve Değerlendirme)

 

Atatürk Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1. Dönem Ders Müfredatı

D.Kod Ders Adı Ders Öğretim Üyesi / Üyeleri T/U/K Z/M/S AKTS
Halk Sağlığı Hemşireliği I Yrd.Doç.Dr.Nazlı HACIALİOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Sonay BİLGİN
3/4/5
Eğitim ve Öğretimde Sunum Becerileri Yrd.Doç.Dr.Nazlı HACIALİOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Sonay BİLGİN
2/0/2
Hemşirelikte Araştırma ve Kanıt Yrd.Doç.Dr.Nazlı HACIALİOĞLU 2/0/2
Hemşirelikte Kavramlar Prof.Dr.Mağfiret KAŞIKÇI 3/0/3
Toplam 10/4/12

Atatürk Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2. Dönem Ders Müfredatı

D.Kod Ders Adı Ders Öğretim Üyesi / Üyeleri T/U/K Z/M/S AKTS
Halk Sağlığı Hemşireliği II Yrd.Doç.Dr.Dilek KILIÇ
Yrd.Doç.Dr.Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
3/4/5
Epidemiyoloji Yrd.Doç.Dr.Dilek KILIÇ 2/0/2
İletişim Becerileri Yrd.Doç.Dr.Sibel ASİ KARAKAŞ 2/0/2
Toplam 7/4/9

Atatürk Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 3. Dönem Ders Müfredatı

D.Kod Ders Adı Ders Öğretim Üyesi / Üyeleri T/U/K Z/M/S AKTS
Sağlık Politikaları Yrd.Doç.Dr.Nazlı HACIALİOĞLU 2/0/2
Gerontoloji Hemşireliği Yrd.Doç.Dr.Dilek KILIÇ 2/4/4
Aile Sağlığı Hemşireliği Yrd.Doç.Dr.Dilek KILIÇ
Yrd.Doç.Dr.Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
2/4/4
Bitirme Projesi
Toplam 6/8/10

NOT: Halk Sağlığı Hemşireliği I ve II , Gerontoloji Hemşireliği ve Aile Sağlığı Hemşireliği Derslerinin uygulamaları dönem sonunda Erzurum’da Aile Sağlığı Merkezlerinde her ders için 1 hafta (7 iş günü süre ile) 08:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Derslerin İşlenişi

 • • Program, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Senkron ve asenkron öğretim ortamları kullanılmaktadır. Öğretim elemanları senkron ve asenkron eğitim uygulama ve içeriklerini oluşturmaktadırlar.
 • Senkron eğitim: Sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde online oturumlar düzenlenmektedir.
 • Asenkron Eğitim: Eğitimin asenkron bölümünde öğrencilerin ödev, proje, soru-cevap, forum gibi etkinliklere katılması sağlanır.

Etkinlikler

 • Canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilecektir. Canlı sınıf uygulamalarında öğrenciler anlamadıkları konularda öğretim üyesine soru sorabildikleri gibi örnek vakalar tartışılabilmekte, ekran üzerinde problemler çözülebilmektedir.
 • Online grup toplantıları: Öğrenciler gruplara bölünerek belirledikleri saatlerde sistem üzerinden online toplantılar yapabilmektedir.
 • Proje çalışmaları: Bireysel ve grup çalışması şeklinde proje çalışmaları yürütülmektedir.
 • Haftalık ödevler-okumalar: Dersin öğretim üyesi haftalık ödevler ve okumalar vermektedir.
 • Açık uçlu sorular: Sisteme açık uçlu sorular eklenmekte, öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda dersin öğretim üyesi dönütte bulunmaktadır.
 • Periyodik e-sınavlar: Her ders için periyodik olarak e-sınavlar uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir
Program Koordinatörleri
Doç. Dr. Dilek KILIÇE-Mail:dilekk@atauni.edu.trWeb adresi için tıklayınız.
Program Sorumlusu
Embiya ÇELİKE-Mail:embiya@atauni.edu.tr

Yoruma kapalı.