Güvenlik ve Adli Bilimler

Güvenlik ve Adli Bilimler

Bu programa bu dönem öğrenci alınmamaktadır.

Program, dünyada “Criminal Justice” adı altında yürütülen programlarla eşdeğerliği dikkate alınarak güvenlik alanında görev yapanların ve bu konulara ilgi duyanların akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Program 2010-2011 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Programda yargı örgütü, ceza ve ceza usul hukuku, güvenlik ve adalet etiği, kriminoloji ve güvenlik adli bilimlerde bilgi teknolojileri alanlarının yanı sıra bilimsel araştırma yöntemleri, liderlik ve analiz konularına yer verilmiştir. Programda senkron ve asenkron öğretim ortamları kullanılmaktadır. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayan etkinlikler düzenlenmekte, öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri sunulmaktadır.

Programın Kapsamı

Program, dünyada “Criminal Justice” adı altında yürütülen programlarla eşdeğerliği dikkate alınarak güvenlik alanında görev yapanların ve bu konulara ilgi duyanların akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Programda yargı örgütü, ceza ve ceza usul hukuku, güvenlik ve adalet etiği, kriminoloji ve güvenlik adli bilimlerde bilgi teknolojileri alanlarının yanı sıra bilimsel araştırma yöntemleri, liderlik ve istatistik konularına yer verilmiştir.

Programdaki tüm dersleri (10 ders/30 kredi) ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Sosyal Bilimler Enstitüsü” tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanacaktır.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

Bu tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim programında iş ve işlemler “Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “ATAUZEM Uygulama Esasları” hükümlerine
göre yürütülür.

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

ATAUZEM Uygulama Esasları için tıklayınız.

 

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

Öğrenci Kabulü

Tüm lisans mezunu kişiler programa başvurabilirler. Programa başvuracakların Lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınacaktır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler.

Ön Kayıtta İstenen Belgeler

 1. 1 adet Fotoğraf
 2. Lisans Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti
 3. Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesi onaylı sureti,
 4. Yüksek lisans programına başvururken transkripti dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların dörtlük sistemdeki notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu” üzerinden yapılacaktır.
 5. Ön kayıt müracaatları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne internet üzerinden yapılacak ve müracaat evrakları şahsen enstitüye teslim edilecektir. İnternet üzerinden kayıt yapacak adaylar üniversitemiz internet adresindeki Öğrenci Bilgi Sisteminden (Danışman-Öğrenci kısmından )otomasyon programını kullanarak ön kayıtlarını yapacaklardır.
 6. Lisansüstü eğitime başvuran adaylar, istenilen belgeleri enstitüye teslim edip, başvurularını onaylattıktan sonra, ön kayıt süresi içinde alan şartlarına uygun olarak en fazla beş tercih yapabileceklerdir. Tercih yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Birinci Yerleştirmede sadece kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecektir. Kayıtlar, öğrenciler tarafından belirtilen tarihlerde yaptırılacaktır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat kaydını yaptıramayan adaylar, vekâlet veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. Tezsiz Y. Lisans programına başvuracakların Lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınacaktır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday ilan edilir.
 2. Kayıt hakkı kazanan adaylardan ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmadıkları için boş kalan kontenjanlar için, yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenler alınacaktır.

Kesin Kayıt Esnasında İstenen Belgeler

Aşağıda istenen bütün belgelerin tasdikli sureti alınacak olup, Enstitüde hiçbir evrakın tasdiki yapılmayacaktır.

 1. 4 Adet Fotoğraf (Mevzuata uygun olacak)
 2. Y. Lisans için Lisans Mezuniyet Belgesi’nin onaylı sureti (daha önce verenler hariç)
 3. Nüfus Cüzdan sureti
 4. Harç dekontu (Ücretle ilgili husus enstitü web sayfasında ilan edilecektir.)
 5. Erkek öğrenciler için Askerlik Şubesinden alınacak Durum Belgesi (Askerliğini yapmayanlar için)

Ders, dönem projesi ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına hesaplanır ve ilan edilir. Ders ücretleri e-öğrenme içeriklerine erişim, etkinliklere katılım, ders hocaları ile iletişim ve sınavlara katılım hizmetlerini içerir.

Programın katkı payı her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek harç ücretlerinden oluşmaktadır. Ödeme planlarına Sosyal Bilimler Enstitü sayfasından ulaşabilirsiniz

Atatürk Üniversitesi Güvenlik ve Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim

Atatürk Üniversitesi Güvenlik ve Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Akademik Takvimi

Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı 19.09.2016 23.09.2016
Öğretime Başlama 26.09.2016 01.01.2017
Uzaktan Eğitim Ders Uygulamasının Sonu __
Ara(Vize) Sınavı 14.11.2016 18.11.2016
Final Sınavı 07.01.2017
Bütünleme Sınavı 04.02.2017

 

Atatürk Üniversitesi Güvenlik ve Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi

Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı  22.02.2017  28.02.2017
Öğretime Başlama  27.02.2017  04.06.2017
Uzaktan Eğitim Ders Uygulamasının Sonu  –
Ara(Vize) Sınavı  İlan edilecektir.
Final Sınavı  İlan edilecektir.
Bütünleme Sınavı  İlan edilecektir.

GÜVENLİK VE ADLİ BİLİMLER İLK DÖNEM DERSLERİ

Ders Kodu Ders Adı Öğretim Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
GAB 355 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Yrd.Doç.Dr. Engin Saygın 0/0/3 Z
GAB 328 Adli Tıp Prof.Dr. Ahmet Nezih Kök 0/0/3 Z
GAB 353 Tarihten Günümüze Türk Yargı Teşkilatı Doç.Dr. Yasin Kurban 0/0/3 Z

GÜVENLİK VE ADLİ BİLİMLER İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Kodu Ders Adı Öğretim Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
GAB 314 Suç Hukuku Doç.Dr. Erdal Yerdelen 0/0/3 Z
GAB 352 Güvenlik Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök 0/0/3 Z
GAB 198 DÖNEM PROJESİ 0 Z

 

Derslerin İşlenişi

Program kapsamında  dersler canlı dersler ve e- kaynaklar aracılığıyla yürütülmektedir.

Canlı Dersler

Canlı dersler ders koordinatörü ve sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler  arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği özel bir platformun kullanıldığı sanal sınıflarda gerçekleştirilmektedir.

Canlı derslerde öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.

Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı dersler gerçekleştirilmektedir. 150 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrim içi oturumlar düzenlenmektedir. Canlı derslerdeki uygulama ve etkinlikler öğrencilerin daha sonra dersi tekrar izleyebilmesi için kayıt altına alınmakta ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Canlı derslere erişim sağlamak ve ve ders kayıtlarını görüntüleyebilmek için  Öğretim Yönetim Sistemi (OBS) ne kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak gerekmektedir.

E- Kaynaklar

Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüzyüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, ilgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından çeşitli formatlarda haftalık ders içerikleri hazırlanmaktadır.

Programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine www.atuzem.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirler.

ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders içeriklerine erişebilmek için  Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve parola ile aynıdır.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşılmaktadır.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşılmaktadır. Bu platformda dersler haftalık olarak yayınlanmaktadır.

 

Programda öğrenci olmanın şartları nelerdir?

Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak

İnternet üzerinden eğitime nasıl erişim sağlanır?

Programa kayıt yaptırıldıktan sonra, öğrenciler, öğrenci bilgi sistemindeki kullanıcı adı ve şifreleri ile eğitim ortamına internet üzerinden ulaşabilecekler. Uzaktan eğitimdeki dersleri takip edebilmek için bilgisayar, internet bağlantısı ve mikrofonlu kulaklığa sahip olunması yeterlidir.

Uzaktan Eğitimde kullanılacak bilgisayarın minimum özellikleri ne olmalıdır?

1.8 GHZ işlemci, 1 GB Ram,256 MB Ekran kartı, 40 GB harddisk ve görüntülü sohbet için herhangi bir marka webcam ve mikrofonlu kulaklık yeterli olmaktadır. Bilgisayarda Internet Explorer (IE) veya Mozilla Firefox tarayıcı, Flash Player, Acrobat Reader programları yüklü olmalıdır.

Uzaktan eğitimde eğitim öğretim süresi ne kadardır?

Uzaktan öğretim sistemine göre öğretim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süresi 3 dönem, 1,5 yıldır.

Uzaktan eğitimin ücreti ne kadardır?

Ders, dönem projesi ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına hesaplanır ve ilan edilir.
Ders ücretleri e-öğrenme içeriklerine erişim, etkinliklere katılım, ders hocaları ile iletişim ve sınavlara katılım hizmetlerini içerir. Program ücretlerine Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Uzaktan eğitim nasıl yapılır?

Uzaktan eğitimde derslere eğitim yönetim sistemi üzerinden erişilir. Öğrencilere eğitim yönetim sistemi üzerinden derslere ait ders notları, e-öğrenme içerikleri, video dersler gibi eğitsel materyaller sunulur. Dönem içinde canlı sınıf uygulamalarıyla derslerin öğretim elemanlarıyla sohbet oturumları ve forum bölümünde derslerle ilgili tartışmalar düzenlenir. Dersin öğretim elemanı öğrencilere ödevler verebilir. Öğrenciler dönem içerisinde online ve yüz yüze sınavlara katılır.

Uzaktan eğitim sınav sistemi nasıldır?

Vize sınavları, internet üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler sınavlara belirtilen tarih ve saatte internet erişimine sahip bir ortamdan katılabilirler. Final ve bütünleme sınavları ise yüz yüze yapılmaktadır.  Final ve bütünleme sınav yerleri sınav tarihinden 1 ay önce internet üzerinden öğrencilere duyurulmakta ve öğrenciler sınava girecekleri yerleri seçmektedirler.

Vize sınavları ve final ve bütünleme sınavlarının geçme notuna katkısı ne kadardır?

Uzaktan eğitimde final ve bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı %80, yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların başarı notuna katkısı %20’dir. Ders öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilir.
Harf notu aralığı nasıldır?

Harf Notu Katsayısı Başarı Notu

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

65-74

FF

0,00

0-64

Programdan mezun olma şartı nedir?

Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında en az 10 ders almaları, 30 krediyi tamamlamaları ve dönem projelerini başarıyla geçmeleri zorunludur.

Alınan Diplomada Uzaktan Eğitim Belirtilecek mi?

Hayır, diplomada üniversite, enstitü adı ve bölüm bilgisi belirtilecektir.

Uzaktan eğitimde devam zorunluluğu var mı?

Programa kayıtlı öğrencilerde devam zorunluluğu aranmaz.

Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilir mi?

Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Uzaktan eğitim öğrencileri için disiplin kuralları geçerlimi dir?

Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Güvenlik ve Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans uzaktan eğitim sistemine kayıtlı öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi ve öğretim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde geçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.
Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, öğretim yönetim sistemine giremezler.

Program Koordinatörleri
Yrd.Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR
E-Mail: f.bayraktar@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
Program Sorumlusu
Filiz Kaya
E-Mail:filizabadan@gmail.com
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Aşağıdaki işlemler Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • Öğrenci özlük işlemlerini yürütmek (yeni kayıt, öğrenci belgesi, askerlik belgesi, transkript, mezuniyet vb. belgeler)
 • Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili taleplerini karşılamak veya ilgili birimlere yönlendirmek
 • Yönetmelik ile ilgili düzenlemeleri öğrencilere ilan etmek
 • Dönem projesi işlemlerini yürütmek
 • ÖBS üzerinden öğrenci şube ve grup atamalarının ÖYS’ye uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak

E-mail: sosbil@atauni.edu.tr

Web adresi için tıklayınız.

a

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dönem boyunca her bir ders için bir ara sınav, (vize), bir dönem sonu ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır.
Ara sınavlar internet üzerinden (online) yapılmaktadır.İnternet üzerinden (online) sınavlarda her ders için ayrı ayrı çevrimiçi sınav uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir. Bu sınavların sonuçları dersin vize notu olarak değerlendirilmektedir.
Yılsonu (final) sınavı ile bütünleme sınavı yüz yüze oturumlar halinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılmaktadır. Yüzyüze sınavların hangi illerde yapılacağı sınavlardan önce ilan edilmektedir.

Yoruma kapalı.