Yönetim

Merkez Müdürü

Doç. Dr. Engin KURŞUN

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Özgeçmiş

Merkez Müdür Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi. Embiya ÇELİK

Açıköğretim Fakültesi

Doç. Dr. Melike ARSLAN

Açıköğretim Fakültesi

Özgeçmiş

Merkez Sekreteri

Şub. Müd. Ergun AYŞEN

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi