Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

Yönetim

Merkez Müdürü

Doç. Dr. Engin KURŞUN

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Merkez Müdür Yardımcıları

Doç. Dr. Melike ARSLAN

Açıköğretim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Embiya ÇELİK

Açıköğretim Fakültesi

Merkez Sekreteri

Şub. Müd. Ergun AYŞEN

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

YARDIM