Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

Canlı Ders Programları

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Canlı Ders Takvimi

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
17:00 - 18:00 Eğitimde Program Değerlendirme (Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU )
Eğitimde Program Geliştirme (Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU )
Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Doç. Dr. Adnan TAŞGIN )
18:00 - 19:00 Karşılaştırmalı Eğitim (Doç. Dr. Sinan KOÇYİĞİT )
Eğitim Programının Temelleri (Prof. Dr. Ali Osman ENGİN )
19:00 - 20:00 Yaşam Boyu Öğrenme ve Öğretim (Prof. Dr. Ali Osman ENGİN )
ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI (Doç. Dr. Ceyhun OZAN )
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar (Doç. Dr. Adnan TAŞGIN )
20:00 - 21:00 Etkili Öğretmen Nitelikleri (Doç. Dr. Sinan KOÇYİĞİT )
Etkili Sınıf Yönetimi (Doç. Dr. Ceyhun OZAN )
YARDIM