Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

Ayrıntılı Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Uzaktan Eğitim Programları
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Matematik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (Online) Bütünleme Sınav Programı

19.06.2023 - 07.07.2023

19.06.2023 20.06.2023 21.06.2023 22.06.2023 23.06.2023 03.07.2023 04.07.2023 05.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
10:00 - 22:00 Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Problem Çözme ve Problem Kurma Öğretimi
Matematiksel Modelleme
Tanımları ve Tarihsel Gelişimleri ile Matematiksel Kavramlar
Matematik Eğitiminde Teorileri
Matematik Eğitiminde Hata Temelli Aktiviteler
Matematiksel Kavram Yanılgıları
Matematik Okur Yazarlığı ve PISA
Problem Çözme ve Üstbiliş
Matematik Eğitiminde Özdüzenleme
YARDIM