Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

Ayrıntılı Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi - Uzaktan Eğitim Programları
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Güvenlik ve Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Online) Bütünleme Sınav Programı

19.06.2023 - 07.07.2023

19.06.2023 20.06.2023 21.06.2023 22.06.2023 23.06.2023 03.07.2023 04.07.2023 05.07.2023 06.07.2023 07.07.2023
10:00 - 22:00 Adli Bilimlere Giriş
Türk Yargı Örgütü
Güvenlik Bilimlerine Giriş
Güvenlik ve Özgürlükler Dengesi
Adli Tıp
Suç Hukuku
Temel Hak ve Özgürlükler
Türk İdari Teşkilatı
Suç Örgütleri
Suçun Hukuki Sonuçları Teorisi
Güvenliğin Kamusallığında Paradigma Değişimi ve Finansmanı
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
Etkin Soruşturma İlkesi ve Uygulamaları
YARDIM