Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

Yöneticiler İçin İşletme

Başvuru ve Öğrenci Alımı

Programa başvurmak için

 • Lisans mezunu olmanız yeterli
 • Programa başvuruda ALES şartı aranmaz
 • Program ücretini 2 taksitte ödeyebilirsiniz

 

Sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim tezsiz yükseklisans programlarına ait ücretler için tıklayınız.

YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 • Dersler internet üzerinden yürütülmektedir
 • Devam zorunluluğu gerektirmeyen canlı ders uygulamalarını içermektedir
 • Bireysel öğrenme formatında hazırlanmış içerikler (video, sunum, ünite) bulunmaktadır
 • Vize , final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılmaktadır.
D.Kod 1.Dönem Dersleri Öğr. Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
YITUE 501 Çağdaş İşletme Yönetimi   3/0/3 Z 6
YITUE 502 Finansal Muhasebe   3/0/3 S 6
YITUE 503 Pazarlama Yönetimi   3/0/3 Z 6
YITUE 504 Yöneticiler İçin Davranış Geliştirme   3/0/3 Z 6
YITUE 505 Yatırım Proje Analizi   3/0/3 S 6
YITUE 506 Kurumlarda Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi   3/0/3 S 6

 

 
D.Kod 2.Dönem Dersleri    Öğr. Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
YITUE 507 İşletme Finansmanı                                3/0/3 Z 6
YITUE 508 Çağdaş Stratejik Analiz   3/0/3 Z 6
YITUE 509 Yönetim Bilişim Sistemleri   3/0/3 S 6
YITUE 510 Tedarik Yönetimi   3/0/3 S 6
YITUE 511 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi   3/0/3 S 6
YITUE 198 Dönem Projesi   Danışman Z  

 

 

 • Tezsiz yüksek lisans programlarında başarı (geçme) notu,100 puan üzerinden 65 puandır.
 • Ders başarı notunun hesaplanmasında; vize sınavının(ara sınavın) ortalamaya etkisi %20 iken, Final (yılsonu) ile Bütünleme sınavının etkisi %80’dir.

       
Yöneticiler İçin İşletme canlı ders programı için tıklayınız..
DERS HOCASI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çağdaş İşletme Yönetimi  
Finansal Muhasebe  
Pazarlama Yönetimi  
Yöneticiler İçin Davranış Geliştirme  
Yatırım Proje Analizi  
Kurumlarda Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi    
İşletme Finansmanı  
Çağdaş Stratejik Analiz  
Yönetim Bilişim Sistemleri  
Tedarik Yönetimi      
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi  

 

 • Derslerini (10 adet ders toplam 30 kredi) ve dönem projesini bitiren öğrenci, dönem projesi ve akademik taahhüt dilekçesi ile birlikte OBS lisansüstü etkinlikler bölümüne yükler.
 • Değerlendirme formu danışman tarafından yüklenir ve dönem projesi danışman tarafından onaylanır.
 • Öğrenci OBS üzerinden mezuniyet işlemini başlatır.
 • Danışmanı onaylar ve Sosyal Bilimler Ensitüsü tarafından onaylandıktan sonra diploma hazırlanır.
 • Program mezunlarına rekabet gücü ve stratejik bilinç kazandırarak bilginin en önemli sermaye haline geldiği is dünyasında, lider niteliğine sahip güçlü birer yönetici olma imkanı sağlamaktadır.

       Akademik Taahhüt Dilekçesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

YARDIM