Yöneticiler İçin İşletme

Bu program Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliği ile yürütülen Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Program uzaktan eğitim ilkelerine göre yürütülmekte olup gerek yerel ve bölgesel gerekse ulusal ve uluslararası düzeyde duyulan ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Programın Kapsamı

Program, işletme ve yöneticilik alanlarında görev yapanların ve bu konulara ilgi duyanların akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Program 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz öneminde başlamıştır ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Program, gerek yerel ve bölgesel gerekse ulusal ve uluslararası düzeyde duyulan ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Program süresince sektörün çeşitlenen ve yoğunlaşan taleplerine uygun üst düzey yönetim ve mesleki becerilerle donanmış bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Uzaktan eğitim anlayışıyla yürütülen program, öğrenci-sektör kaynaklarının ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe sahip olacak şekilde tasarlanmaktadır. Programda senkron ve asenkron öğretim ortamları kullanılmaktadır. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayan etkinlikler düzenlenmekte, öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri sunulmaktadır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans diploması verilmektedir.

Programdaki tüm dersleri (11 ders/33 kredi) ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Sosyal Bilimler Enstitüsü” tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanacaktır.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

Bu tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim programında iş ve işlemler “Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “ATAUZEM Uygulama Esasları” hükümlerine göre yürütülür.

  • Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

  • Atatürk Üniversitesi lisansüstü eğitim ve öğretim uygulama esasları için Tıklayınız

Başvuru ve Öğrenci Alımı

Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Ön Kayıtta İstenen Belgeler

Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasından bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim tezsiz yükseklisans programlarına ait ücretler için Tıklayınız

 

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim

AKADEMİK FAALİYET I. YARIYIL (GÜZ YARIYILI) II. YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
Ders Kaydı Başlangıcı 28.09.2020 15.02.2021
Ders Kaydı Bitişi 05.10.2020 19.02.2021
Öğretime Başlama 05.10.2020 22.02.2021
Öğretim Bitiş 05.01.2020 24.05.2020
Ara (Vize) Sınavı Başlangıcı 10.01.2021 06.06.2021
Ara (Vize) Sınavı Bitişi    
Final Sınavı 11.01.2021 07.06.2021
Bütünleme Sınavı 25.01.2021 27.06.2021
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME İLK DÖNEM DERSLERİ
D.Kod Ders Adı Öğr. Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
IOD - 501 İşletme Yöneticiliği Dr. Öğr. Üyesi Ülke Hilal ÇELİK 3/0/3 S 6
IOD - 502 Finansal Muhasebe Prof. Dr. Fatih Coşkun Ertaş 3/0/3 S 6  
IOD - 503 Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Deligöz 3/0/3 S 6
IOD - 504 Örgütsel Davranış Prof. Dr. Ömer Faruk İŞCAN 3/0/3 Z 6
IOD - 511 Mali Tablolar Analizi Dr. Öğr. Üyesi O. Berna İpekten 3/0/3 Z 6
IOD - 510 Üretim Yönetimi Doç. Dr. Dilşad Güzel 3/0/3 S 6
    Toplam 18/0/18
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ
D.Kod Ders Adı Öğr. Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
IOD - 505 Finansal Yönetim Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÖZCAN 3/0/3 Z 6
IOD - 506 Stratejik Yönetim Prof. Dr. AtIlhan NAKTİYOK 3/0/3 Z 6
IOD - 507 İşletmelerde Bilgi Sistemleri Doç. Dr. Ersin KARAMAN 3/0/3 S 6
IOD - 508 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doç. Dr. Vecihi YİĞİT 3/0/3 S 6
IOD - 509 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Doç. Dr. Canan Nur KARABEY 3/0/3 S 6
YITUE 198 Dönem Projesi   0/0/0 Z 24
    Toplam 15/0/15
Ders içeriklerine ve LMS'e ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Derslerin İşlenişi

Program kapsamında dersler canlı dersler ve e- kaynaklar aracılığıyla yürütülmektedir.

Canlı Dersler

Canlı dersler ders koordinatörü ve sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği özel bir platformun kullanıldığı sanal sınıflarda gerçekleştirilmektedir.

Canlı derslerde öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.

Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı dersler gerçekleştirilmektedir. 150 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrim içi oturumlar düzenlenmektedir. Canlı derslerdeki uygulama ve etkinlikler öğrencilerin daha sonra dersi tekrar izleyebilmesi için kayıt altına alınmakta ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Canlı derslere erişim sağlamak ve ve ders kayıtlarını görüntüleyebilmek için Öğretim Yönetim Sistemi (OBS) ne kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak gerekmektedir.

E- Kaynaklar

Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüzyüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, ilgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından çeşitli formatlarda haftalık ders içerikleri hazırlanmaktadır.

Programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine ATAUZEM web adresinden ulaşabilirler.

ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders içeriklerine erişebilmek için Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve parola ile aynıdır.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşılmaktadır.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşılmaktadır. Bu platformda dersler haftalık olarak yayınlanmaktadır.

Ders programına ulaşmak için tıklayınız

Aşağıdaki işlemler Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

  • Öğrenci özlük işlemlerini yürütmek (yeni kayıt, öğrenci belgesi, askerlik belgesi, transkript, mezuniyet vb. belgeler)
  • Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili taleplerini karşılamak veya ilgili birimlere yönlendirmek
  • Yönetmelik ile ilgili düzenlemeleri öğrencilere ilan etmek
  • Dönem projesi işlemlerini yürütmek
  • OBS üzerinden öğrenci şube ve grup atamalarının LMS’e uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak

E-mail: sosbil@atauni.edu.tr

Web adresi için tıklayınız.

Programda öğrenci olmanın şartları nelerdir?

Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak

İnternet üzerinden eğitime nasıl erişim sağlanır?

Programa kayıt yaptırıldıktan sonra, öğrenciler, öğrenci bilgi sistemindeki kullanıcı adı ve şifreleri ile eğitim ortamına internet üzerinden ulaşabilecekler. Uzaktan eğitimdeki dersleri takip edebilmek için bilgisayar, internet bağlantısı ve mikrofonlu kulaklığa sahip olunması yeterlidir. Sisteme girmek için tıklayınız.

Programın ücreti ne kadardır?

Sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim tezsiz yükseklisans programlarına ait ücretler için Tıklayınız

Uzaktan eğitim nasıl yapılır?

Uzaktan eğitimde derslere eğitim yönetim sistemi üzerinden erişilir. Öğrencilere eğitim yönetim sistemi üzerinden derslere ait ders notları, e-öğrenme içerikleri, video dersler gibi eğitsel materyaller sunulur. Dönem içinde canlı sınıf uygulamalarıyla derslerin öğretim elemanlarıyla sohbet oturumları ve forum bölümünde derslerle ilgili tartışmalar düzenlenir. Dersin öğretim elemanı öğrencilere ödevler verebilir. Öğrenciler dönem içerisinde online ve yüz yüze sınavlara katılır.

Uzaktan eğitim sınav sistemi nasıldır?

Vize sınavları, internet üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler sınavlara belirtilen tarih ve saatte internet erişimine sahip bir ortamdan katılabilirler. Final ve bütünleme sınavları ise yüz yüze yapılmaktadır. Final ve bütünleme sınav yerleri sınav tarihinden önce internet üzerinden öğrencilere duyurulmakta ve öğrenciler sınava girecekleri yerleri seçmektedirler.

Vize sınavları ve final ve bütünleme sınavlarının geçme notuna katkısı ne kadardır?

Uzaktan eğitimde final ve bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı %80, yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların başarı notuna katkısı %20’ dir. Ders öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilir.

Harf notu aralığı nasıldır?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Madde-22:

(1) Ders başarısının tesbitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.

b) Örgün lisansüstü programlarda başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %60’ının toplamı alınarak hesaplanır. Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.

c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.

ç) 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

1) Tablo – 1: Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu

 

Harf Notu Kat Sayısı Başarı Notu

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

65-74

FF

0,00

0-64

 

Uzaktan eğitimde devam zorunluluğu var mı?

Programa kayıtlı öğrencilerde devam zorunluluğu aranmaz.

Uzaktan eğitim öğrencileri için disiplin kuralları geçerli midir?

Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, öğretim yönetim sistemine giremezler.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-22 için TIKLAYINIZ

Üniversitemiz Senatosu'nun 09.09.2020 Çarşamba günü 23 sayılı oturumunda alınan 123 sayılı kararına göre 2020-2021 Güz dönemindeki tüm sınavlarımız online ortamlarda gerçekleştirilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Ü. Hilal AĞIRMAN

E-Mail: ulke.celik@atauni.edu.tr

Web adresi için tıklayınız.

Çetin LALOĞLU

E-Mail: cetinlaloglu@gmail.com

İletişim:0442 231 5819