Yöneticiler İçin İşletme

Başvuru ve Öğrenci Alımı

Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Ön Kayıtta İstenen Belgeler

Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasından belgelere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim tezsiz yükseklisans programlarına ait ücretler için Tıklayınız

Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Dersleri

YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME İLK DÖNEM DERSLERİ
D.Kod Ders Adı Öğr. Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
IOD - 501 İşletme Yöneticiliği Dr. Öğr. Üyesi Ülke Hilal ÇELİK 3/0/3 S 6
IOD - 502 Finansal Muhasebe Prof. Dr. Fatih Coşkun Ertaş 3/0/3 S 6  
IOD - 503 Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Kadir Deligöz 3/0/3 S 6
IOD - 504 Örgütsel Davranış Prof. Dr. Ömer Faruk İŞCAN 3/0/3 Z 6
IOD - 511 Mali Tablolar Analizi Dr. Öğr. Üyesi O. Berna İpekten 3/0/3 Z 6
IOD - 510 Üretim Yönetimi Doç. Dr. Dilşad Güzel 3/0/3 S 6
    Toplam 18/0/18
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ
D.Kod Ders Adı Öğr. Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
IOD - 505 Finansal Yönetim Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÖZCAN 3/0/3 Z 6
IOD - 506 Stratejik Yönetim Prof. Dr. AtIlhan NAKTİYOK 3/0/3 Z 6
IOD - 507 İşletmelerde Bilgi Sistemleri Doç. Dr. Ersin KARAMAN 3/0/3 S 6
IOD - 508 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doç. Dr. Vecihi YİĞİT 3/0/3 S 6
IOD - 509 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Doç. Dr. Canan Nur KARABEY 3/0/3 S 6
YITUE 198 Dönem Projesi   0/0/0 Z 24
    Toplam 15/0/15

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Takvim için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Sınav Takvimi için  tıklayınız 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı, Yarıyıl Sonu YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME TYL sınav programı yayınlanmıştır.

 

Sınav Saati

Pazartesi
18.01.2021

Salı
19.01.2021

Çarşamba
20.01.2021

Perşembe
21.01.2021

Cuma
22.01.2021

09:00/19:00

İşletme Yöneticiliği

Finansal Yönetim

İşletmelerde Bilgi Sistemleri

Örgütsel Davranış

Finansal Muhasebe

09:00/19:00

Üretim Yönetimi

Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi

 

Stratejik Yönetim (İşletmelerde Stratejik Yönetim)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Stratejik İKY)

09:00/19:00

 

Mali Tablolar Analizi

 

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi


 

 


Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %40, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %60‘dir. Dersin geçme notu 65 'tir. Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-22 için TIKLAYINIZ

Üniversitemiz Senatosu'nun 09.09.2020 Çarşamba günü 23 sayılı oturumunda alınan 123 sayılı kararına göre 2020-2021 Güz dönemindeki tüm sınavlarımız online ortamlarda gerçekleştirilecektir.

Yöneticiler İçin İşletme TYL canlı ders programına ulaşmak için  TIKLAYINIZ.  

Dr. Öğr. Üyesi Ü. Hilal AĞIRMAN

E-Mail: ulke.celik@atauni.edu.tr

Web adresi için tıklayınız.

E-Mail: duygugnlr@gmail.com

İletişim:0442 231 5604


 

İşletme Yöneticiliği Dr. Öğr. Üyesi Ülke Hilal AĞIRMAN
Finansal Muhasebe Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ
Pazarlama İlkeleri ve Yön. Dr. Öğr. Üyesi Kadir DELİGÖZ
Örgütsel Davranış Prof. Dr. Ömer Faruk İŞCAN
Mali Tablolar Analizi Dr. Öğr. Üyesi O. Berna İPEKTEN
Üretim Yönetimi Doç.Dr. Dilşad GÜZEL
Finansal Yönetim Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÖZCAN
Stratejik Yönetim Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK
İşletmelerde Bilgi Sistemleri Doç. Dr. Ersin KARAMAN
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi      Doç. Dr. Vecihi YİĞİT
İnsan Kaynakları Yönetimi Doç. Dr. Canan Nur KARABEY