Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

Sağlık Yönetimi

Başvuru ve Öğrenci Alımı

Programa başvurmak için

 • Lisans mezunu olmanız yeterli
 • Programa başvuruda ALES şartı aranmaz
 • Program ücretini 2 taksitte ödeyebilirsiniz

 

Sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim tezsiz yükseklisans programlarına ait ücretler için tıklayınız.

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Dersleri

 • Dersler internet üzerinden yürütülmektedir
 • Devam zorunluluğu gerektirmeyen canlı ders uygulamalarını içermektedir
 • Bireysel öğrenme formatında hazırlanmış içerikler (video, sunum, ünite) bulunmaktadır
 • Vize , final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılmaktadır.
 
D.Kod 1.Dönem Dersleri Öğretim Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
SKİY-501 Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu   3/0/3 Z 6
SKİY-515 Sağlık Bilgi Sistemleri ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri   3/0/3 S 6
SKİY-511 Sağlık Yönetimi Etiği   3/0/3 Z 6
SKİY-502 Sağlıkta Muhasebe ve Finansman Uygulamaları   3/0/3 S 6
SKİY-508 Sağlık Kurumlarında Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi   3/0/3 S 6

 

 
D.Kod 2.Dönem Dersleri Öğretim Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
SKİY-513 Sağlık Yönetiminde Güncel Konular                                        3/0/3 S 6
SKİY-509 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi   3/0/3 S 6
SKİY-514 Sağlık Kurumlarında İletişim   3/0/3 S 6
SKİY-512 Hasta ve Çalışan Güvenliği   3/0/3 Z 6
SKİY-504 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış   3/0/3 Z 6
SKİY-506 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim   3/0/3 Z 6
SKİY-198 Dönem Projesi Danışman   Z  

 

 • Tezsiz yüksek lisans programlarında başarı (geçme) notu,100 puan üzerinden 65 puandır.
 • Ders başarı notunun hesaplanmasında; vize sınavının(ara sınavın) ortalamaya etkisi %20 iken, Final (yılsonu) ile Bütünleme sınavının etkisi %80’dir.

       
Sağlık Yönetimi canlı ders programı için tıklayınız.

PROGRAM SORUMLUSU

 

İbrahim YÜZÜGÜLLÜ 

 

İletişim:0442 231 85 69

ÖĞRETİM ÜYELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu  
Sağlıkta Muhasebe ve Finansman Uygulamaları  
Hasta ve Çalışan Güvenliği  
Sağlık Yönetiminde Güncel Konular  
Sağlık Yönetimi Etiği  
Sağlık Kurumlarında İletişim  
İnsan Kaynakları Yönetimi  
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi  
Sağlık Bilgi Sistemleri ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri  
Örgütsel Davranış  
Stratejik Yönetim  

 

 • Derslerini (10 adet ders toplam 30 kredi) ve dönem projesini bitiren öğrenci, dönem projesi ve akademik taahhüt dilekçesi ile birlikte OBS lisansüstü etkinlikler bölümüne yükler.
 • Değerlendirme formu danışman tarafından yüklenir ve dönem projesi danışman tarafından onaylanır.
 • Öğrenci OBS üzerinden mezuniyet işlemini başlatır.
 • Danışmanı onaylar ve Sosyal Bilimler Ensitüsü tarafından onaylandıktan sonra diploma hazırlanır.
 • Sağlıkla ilişkili çok farklı alanlarda konusunda yetkin hocalarımız sayesinde ideal bir sağlık yöneticisinin donanımına sahip olabilirsiniz.

       Akademik Taahhüt Dilekçesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

YARDIM