Perfüzyon Lisans Tamamlama

Atatürk Üniversitesi Perfüzyon Lisans Tamamlama Programı (PELİTAM), Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır. Eğitim süresi 2 yıldır ve programın eğitim dili Türkçe’dir.

Programın temel amacı; Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikimi, uzaktan eğitim teknolojisinin imkanları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile birleştirerek, ön lisans derecesine sahip perfüzyon teknikerlerine lisans düzeyinde akademik yöntem ve duyarlılık kazandırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda

  • Öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkânsızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmeleri,
  • Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikiminin, uzaktan eğitim teknolojisinin imkânları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile geniş kitlelere sunularak ülkemizde yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma,
  • Diğer yükseköğretim kurumları, teknolojik destek sunan kurumlar ile işbirliği ve tecrübe paylaşımının sağlanması,
  • Programa katılan öğrencilere, perfüzyon ön lisans programlarında almış oldukları bilgileri perfüzyon lisansı düzeyine çıkaracak şekilde geliştirirken onların sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi gibi hususlar birer alt amaç olarak gerçekleştirilmiş olacaktır.

Perfüzyon Lisans Diploması almaya hak kazanan perfüzyonistler hastanelerde kardio vasküler cerrahi ekipleri ve akciğer nakil ekiplerinde, yoğun bakım ünitelerinde intra-aortic ballon ve ventriculer assist cihazının kullanımını yürütürler. Ayrıca, perfüzyon lisans diplomasına sahip olan bireyler gerekli koşulları oluşturduğunda üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam edebilir, öğretim elemanı olarak alanları ile ilgili fakülte/yüksekokullarda akademisyen olabilirler.

Program Hakkında

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan Perfüzyon Lisans Tamamlama (PELİTAM) programının temel amacı, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikimi, uzaktan eğitim teknolojisinin imkanları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile birleştirerek, ön lisans derecesine sahip perfüzyon teknikerlerine, lisans düzeyinde akademik yöntem ve duyarlılık kazandırmaktır. Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Sağlık Bilimleri Fakültesi” diploması almaya hak kazanacaktır.

PELİTAM uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülür.

PELİTAM uzaktan eğitim programında sınıf geçme ve sınavlara dair iş ve işlemler “Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “PELİTAM Uygulama Esasları” hükümlerine göre yürütülür.

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yeni) için tıklayınız.

ATAUZEM uygulama esasları için tıklayınız

Başvuru ve kontenjanlar hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Atatürk Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Lisans Tamamlama Programı III. Sınıf I. Yarıyıl
D.Kod Ders Adı T/U/K AKTS Ders Yönetimi
UZP301 Fizyoloji 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZP303 Kalp Damar Hastalıkları ( Kardiyovasküler Cerrahi) 6/0/6 10 Uzaktan Eğitim
UZP305 Meslek Etiği 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZP307 Cerrahi Asepsi ve sterilizasyon 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZP309 Perfüzyon Teknolojisi 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
Toplam
18/0/18
30  

 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Lisans Tamamlama Programı III. Sınıf II. Yarıyıl
D.Kod Ders Adı T/U/K AKTS Ders Yönetimi
UZP302 Enfeksiyon Hastalıkları 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZP304 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZP306 Kardiyovasküler anestezi 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZP308 Yetişkin Hastalarda Perfüzyon 6/0/6 10 Uzaktan Eğitim
UZP310 Kardiyopulmoner Bypass 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
Toplam
18/0/18
30  

 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Lisans Tamamlama Programı IV. Sınıf III. Yarıyıl
D.Kod Ders Adı T/U/K AKTS Ders Yönetimi
UZP401 Çocuk Hastalarda Perfüzyon 6/0/6 10 Uzaktan Eğitim
UZS403 İstatistik 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZS401 Araştırma Yöntemleri 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZP403 Transplantasyonda Perfüzyon 4/0/4 5 Uzaktan Eğitim
UZP405 Hayatı Tehdit Edici Komplikasyonlar 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
Toplam
19/0/19
30  

 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Perfüzyon Lisans Tamamlama Programı IV. Sınıf IV. Yarıyıl
D.Kod Ders Adı T/U/K AKTS Ders Yönetimi
UZP402 Yönetim ve Organizasyon 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZP404 İletişim Becerileri 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZP406 İlk Yardım 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZP408 Perfüzyon Uygulaması * 0/20/10 15 Uzaktan Eğitim
Toplam
9/20/19
30  

 

TOPLAM : 74 kredi , 120 AKTS

Ders içeriklerine ve LMS'e ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Derslerin İşlenişi

Perfüzyon Lisans Tamamlama (PELİTAM) Programında çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Asenkron öğretim ortamları kullanılmaktadır. Öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanacaktır. Ders materyalleri; haftalık bireysel öğrenme materyali, ders notu, eğitsel video ve online kaynaklardan oluşmaktadır. Program kapsamında dersler canlı dersler ve e- kaynaklar aracılığıyla yürütülmektedir.

Canlı Dersler

Canlı dersler dersin sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşimin yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği özel bir platformun kullanıldığı sanal bir sınıfta gerçekleştirilmektedir. Canlı derslerde öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.

Oluşturulan sanal şubeden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrim içi oturumlar düzenlenmektedir. Canlı derslerdeki uygulama ve etkinlikler öğrencilerin daha sonra dersi tekrar izleyebilmesi için kayıt altına alınmakta ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Canlı derslere erişim sağlamak ve ders kayıtlarını görüntüleyebilmek için Öğretim Yönetim Sistemi (OBS) ne kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak gerekmektedir.

E- Kaynaklar

Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüz yüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, ilgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından çeşitli formatlarda haftalık ders içerikleri hazırlanmaktadır.

Programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine www.atauzem.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilmektedir.

ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders içeriklerine erişebilmek için Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve parola ile aynıdır.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşılmaktadır.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşılmaktadır. Bu platformda dersler haftalık olarak yayınlanmaktadır.

Perfüzyon Lisans Tamamlama Programı Nedir?

Atatürk Üniversitesi Perfüzyon Lisans Tamamlama Programı (PELİTAM), Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

Ders içerikleri ve sınavların hazırlanması Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi, programın yürütülmesi ise Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.

<

Programa kimler başvurabilir?

YÖK'ten bilgi almak için TIKLAYINIZ

YÖK'ün sık sorular sorular için TIKLAYINIZ

Programdan mezun olmak için süre sınırlaması var mıdır?

Perfüzyon Lisans Tamamlama (PELİTAM)Programından, kayıt olunan tarihten itibaren, 4 yıl içerisinde mezun olmak mecburidir.

Kayıt yaptırdıkları yıl itibariyle dördüncü yıl sonunda Perfüzyon Lisans Tamamlama (PELİTAM) Programından mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Programa kayıt yaptıracakların statüsü ne olacaktır?

Perfüzyon Lisans Tamamlama (PELİTAM)Programına kayıt yaptıracak öğrenciler ilgili mevzuat gereğince üniversite öğrencisi statüsünü kazanacak olup, kendilerine Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesi verilecek ve bu öğrenciler bütün öğrencilik haklarından yararlanacaklardır.

Kaydımı sildirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına müracaat etmeniz halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak ve kaydınız silinebilecektir.

Dersleri nereden ve nasıl takip edebilirim?

Perfüzyon Lisans Tamamlama (PELİTAM) Programına kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATAUZEM) tarafından birlikte yürütülen bu programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine ATAUZEM adresinden ulaşabilirler.

ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders materyallerine erişebilmek için Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

Perfüzyon Lisans Tamamlama (PELİTAM) Programı öğrencilerinin Kullanıcı Adı öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarıdır.

Şifrenizi hatırlamıyorsanız öğrenmek için Şifre Hatırlatma başlığı altında bulunan bilgiyi okuyunuz.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşacaksınız.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşabileceksiniz. Bu platformda dersler haftalık olarak karşınıza gelecektir.

Çalışmak istediğiniz derse ait haftanın bulunduğu satır sonunda yer alansekmesini tıkladığınızda o dersin o haftasında öğrenilmesi planlanan ders içeriğine ulaşabilirsiniz.

İndir yazısına tıkladığınızda o derse ait içeriğin bulunduğu dosyaya ulaşabilir, bu dosyayı isterseniz bilgisayarınıza kaydedebilir, isterseniz yalnızca açıp okuyabilirsiniz. Yazılı dosyalar .pdf formatında olduğundan bu dosyaları açabilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Reader programı kurulu olmalıdır.

Yapacağınız işlemler bittikten sonra sistemden çıkmak istediğinizde Çıkış Yap sekmesini kullanarak sistemden oturumunuzu kapatarak çıkabilirsiniz.

Ayrıca ses ve video dosyası olarak hazırlanan yardım kılavuzundan da bu konuda yararlanabilirisiniz.

Ders içeriklerini görmek için giriş yaptığımda sistem kullanıcı adı ve şifreyi kabul etmiyor. Ne yapabilirim?

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan kullanıcı adı ve şifre, öğrenci işleri otomasyonuna giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve şifre ile aynıdır. Şifrenizi unutmuş olmanız durumunda yapmanız gereken işlemler “Şifre Hatırlatma” konu başlığı altında belirtilmiştir.

Uygulama (Staj) dersleri nasıl yürütülecektir?

Perfüzyon Uygulamasının yapılabilmesi için “Perfüzyon Teknolojisi”, “Yetişkin Hastalarda Perfüzyon” ve “Çocuk Hastalarda Perfüzyon” derslerinden başarılı olmak gerekir. Perfüzyon Uygulaması dersinin sonucu “BAŞARILI” veya “BAŞARISIZ” olarak değerlendirilir.

Uygulama (Staj) dersleri nerede yapılacaktır?

Uygulama dersi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile yapılacak işbirliği kapsamında diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılır.

Uygulama (Staj) dersleri hangi alanlarda yapılacaktır?

Perfüzyon Uygulaması “Perfüzyon Teknolojisi”, “Yetişkin Hastalarda Perfüzyon” ve “Çocuk Hastalarda Perfüzyon” alanlarında yapılır.

Daha önce başka herhangi bir yüksek öğretim kurumunda alıp başarmış olduğum bir dersten muaf olabilir miyim?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PERFÜZYON LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

MADDE 15- (1) Programlara kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları programda yer alan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce başka bir programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

Sınavlarda hangi konulardan sorumlu olacağız?

Öğrenciler ara sınav (vize ) tarihine kadar işlenmiş olunan konulardan sorumlu olacaktır.

Final sınavlarında ise öğrenciler; 14 haftalık eğitim-öğretim yarıyılında yer alan tüm ders içeriklerinden sorumlu olacaklardır.

Final Sınavı vize sınavları gibi online olarak yapılamaz mı?

Mevzuat açısından uygun olmadığı için Final sınavları vize sınavları gibi online ortamda yapılmayacaktır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PERFÜZYON LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

MADDE 11- (3) Merkezi olarak yapılan sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

MADDE 12- (1) Başarı notları, Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanır. Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanacak olan başarı notları için DKL’nin maksimum değeri 30, AL'nin değeri 50'dir. (2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. (3) Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %20, yarıyıl /bütünleme sınavının etkisi %80’dir.

Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Bu sonuç, akademik başarı durumunu gösterir. Vize sınav notunun ortalamadaki ağırlığı % 20, final sınavının not ortalamasına etkisi ise % 80’dir.

Öğrenciler her ders için vize sınavında ilk 7 haftalık ders içeriğinden, final sınavında ise eğitim-öğretim yarıyılında yer alan tüm ders içeriklerinden sorumlu olacaklardır.