Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

Perfüzyon Lisans Tamamlama

PELİTAM programına başvuru için;

 • 2014 yılında yayınlanan 6569 sayılı Kanun gereğince, 19.11.2014 tarihinden önce ''Perfüzyon önlisans'' programından diploma alanlar programa başvuru hakkına sahiptirler. 
 • Pelitam Programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri YÖK tarafından düzenlenir ve yürütülür.
 • Başvuru ve kontenjanlar hakkında bilgi almak için tıklayınız.
 • Kayıt için istenilen belgeler Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri  e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır. e- Devlet Kapısı üzerinden kayıt işlemlerini yapanların kayıt için ek bir belge göndermeleri YÖK tarafından belirlenecektir.   

Atatürk Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için tıklayınız.

                                                                PERFÜZYON LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI DERSLERİ

 

 • Dersler internet üzerinden yürütülmektedir.
 • Devam zorunluluğu gerektirmeyen canlı ders uygulamalarını içermektedir.
 • Bireysel öğrenme formatında hazırlanmış içerikler (video, sunum, ünite) bulunmaktadır.
 • Vize,final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılmaktadır.
 • 10 farklı ilde yüz yüze sınav imkanı vardır. ( Final yapılan illerimiz ; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Ordu. Bütünleme yapılan illerimiz; Erzurum, Ankara, İstanbul )

1.YIL

1. Yarıyıl

 2. Yarıyıl

 D.Kod

Ders Adı

T/U/K

AKTS

D.Kod

Ders Adı

T/U/K

AKTS

UZP301

Fizyoloji

3/0/3

5

UZP302

Enfeksiyon Hastalıkları

3/0/3

5

UZP303

Kalp Damar Hastalıkları  (Kardiyovasküler Cerrahi)

6/0/6

10

UZP304

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

3/0/3

5

UZP305

Meslek Etiği

3/0/3

5

UZP306

Kardiyovasküler anestezi

3/0/3

5

UZP307

Cerrahi Asepsi ve sterilizasyon

3/0/3

5

UZP308

Yetişkin Hastalarda Perfüzyon

6/0/6

10

UZP309

Perfüzyon Teknolojisi

3/0/3

5

UZP310

Kardiyopulmoner Bypass

3/0/3

5

Toplam

 

18/0/18

30

Toplam

 

18/0/18

30

2.YIL

3. Yarıyıl

4. Yarıyıl

D.Kod

Ders Adı

T/U/K

AKTS

D.Kod

Ders Adı

T/U/K

AKTS

UZP401

Çocuk Hastalarda Perfüzyon

6/0/6

10

UZP402

Yönetim ve Organizasyon

3/0/3

5

UZS403

İstatistik

3/0/3

5

UZP404

İletişim Becerileri

3/0/3

5

UZS401

Araştırma Yöntemleri

3/0/3

5

UZP406

İlk Yardım

3/0/3

5

UZP403

Transplantasyonda Perfüzyon

4/0/4

5

UZP408

Perfüzyon Uygulaması *

(Yüz yüze)

0/20/10

 

15

UZP405

Hayatı Tehdit Edici Komplikasyonlar

3/0/3

5

 

Toplam

19/0/19

30

 

Toplam

9/20/20

30

 • Lisans tamamlama programlarında başarı (geçme) notu, 100 puan üzerinden 50 puandır.
 • Ders başarı notunun hesaplanmasında; vize sınavının(ara sınavın) ortalamaya etkisi %20 iken, Final (yılsonu) ile Bütünleme sınavının etkisi %80’dir.

Program Koordinatörü

Doç. Dr. Hava ÖZKAN

E-Mail: havaoran@atauni.edu.tr

Web adresi için tıklayınız.

Program Sorumlusu

Özlem ÖNER

İletişim:0442 231 8584

Mezuniyet işlemleri için öğrenci; 

 • OBS üzerinden mezuniyetini başlatır.
 • Danışmanı onaylar.
 • Öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından diploması gönderilir.
YARDIM