Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

Matematik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın Genel Özellikleri
Matematik Eğitimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı günümüzde artan dijital teknolojilerin matematik eğitimine entegrasyonu konusuna katkıda bulunacak, konuyla ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Matematik Eğitimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı’nda açılmaktadır. Bu yüksek lisans programında açılacak dersler Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilecektir. 
Programda açılacak olan eğitimde araştırma yöntemleri, matematiksel modelleme, matematik eğitiminde teoriler, matematiksel kavramlar ve tarihsel gelişimleri ve problem çözme ve problem kurma öğretimi gibi dersler hali hazırda matematik öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin kişisel gelişim çabalarının yanısıra profesyonel gelişimlerine de katkı sağlayacaktır. 
Programın öğretim dili Türkçe’dir.
Kimler Başvurabilir?
Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 10. ve 16. maddeleri ile Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları’nın 6. ve 36. maddesi uyarınca öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

 •  Türkiye’de bir lisans programından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir lisans programından mezun durumda olmaları,

 •  Uygulama esaslarında ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları gerekir.

 • Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

 •  Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları’nın 36. Maddesi ile belirlenmiştir.

Mezunların İstihdam Alanları
Matematik öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin kişisel gelişim çabalarının yanısıra profesyonel gelişimlerine de katkı sağlayacaktır. Dahası, bu dersler öğretmenlerin alanyazın okumalarına olanak sağlayarak, araştırmacı öğretmen temasına da katkı bulunacaktır.

 

Matematik Eğitimi Tezsiz Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin alması gereken zorunlu dönem dersleri ve seçmeli dersler aşağıda belirtilmiştir.

Güz Dönemi (I. Yarıyıl)

Dersin Adı

Saat T+U

Krd

Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Education)

3+0

3

Matematiksel Modelleme (Mathematical Modelling)

3+0

3

Matematik Eğitiminde Teoriler  (Theories in Mathematics Education )

3+0

3

Matematiksel Kavram Yanılgıları  (Mathematical Misconceptions)

3+0

3

Matematik Eğitiminde Özdüzenleme (Self-Regulation in Mathematics Education)

3+0

3

 

Bahar Dönemi (II. Yarıyıl)

Dersin Adı

Saat T+U

Krd

Problem Çözme ve Problem Kurma Öğretimi (Problem Solving and Problem Posing Teaching)

3+0

3

Tanımları ve Tarihsel Gelişimleri ile Matematiksel Kavramlar (Mathematical Concepts with their Definitions and Historical Development

3+0

3

Matematik Eğitiminde Hata Temelli Aktiviteler (Error and Mistake-Handling or Based Activities in Mathematics Education)

3+0

3

Problem Çözme ve Üst Biliş (Problem Solving and Metacognition)

3+0

3

Matematik Okuryazarlığı ve PISA

3+0

0

Dönem Projesi (Term Project)

0+2

 

 •   Programa başvuracak öğrencilerin enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.
 •   Programlara müracaatta ALES ve Yabancı Dil Puanı şartı aranmaz. 
 •   Programa öğrenci başvuru ve kabul koşulları, her akademik dönem başlamadan önce Atatürk Üniversitesi web sayfası ve KSosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında  yayınlanacaktır.
   


 

 

 

 

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Yasin SOYLU

Web adresi için tıklayınız.

 

Program Sorumlusu: Serkan TUTAL

E-Mail: serkantutal1453@gmail.com

İletişim: 0442 231 56 48

 

 

MATEMATİK TYL HOCA İSMİ
Matematik Eğitiminde Teoriler  
Matematiksel Modelleme  
Matematik Eğitiminde Özdüzenleme  
Eğitimde Araştırma Yöntemleri  
Matematiksel Kavram Yanılgıları  

 

Canlı Ders Programı için Tıklayınız.

Eğitim Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim Matematik Eğitimi tezsiz yüksek lisans programlarına ait program ücretini 2 taksitte ödeme imkanı sunmaktadır.Program ücretleri için TIKLAYINIZ.

 • Dersler internet üzerinden yürütülmektedir.
 • Devam zorunluluğu gerektirmeyen canlı ders uygulamalarını içermektedir.
 • Bireysel öğrenme formatında hazırlanmış içerikler (video, sunum, ünite) bulunmaktadır.
 • Ara Sınav ( VİZE ) 81 İlde  yüz yüze yapılmaktadır.
YARDIM