Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

İşletme

Başvuru ve Öğrenci Alımı

Programa başvurmak için

 • Lisans mezunu olmanız yeterli
 • Programa başvuruda ALES şartı aranmaz
 • Program ücretini 2 taksitte ödeyebilirsiniz

 

Sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim tezsiz yükseklisans programlarına ait ücretler için tıklayınız.

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ 

 • Dersler internet üzerinden yürütülmektedir
 • Devam zorunluluğu gerektirmeyen canlı ders uygulamalarını içermektedir
 • Bireysel öğrenme formatında hazırlanmış içerikler (video, sunum, ünite) bulunmaktadır
 • Vize , final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılmaktadır.
D.Kod 1.Dönem Dersleri Öğretim Üyeleri T/U/K Z/M/S AKTS
IUE 501 İşletme Yöneticiliği   3/0/3 Z 6
IUE 503 Finansal Muhasebe   3/0/3 Z 6
IUE 505 Pazarlama İlkeleri    3/0/3 S 6
IUE 507 Örgütsel Davranış   3/0/3 Z 6
IUE 509 Mali Tablolar Analizi   3/0/3 Z 6
IUE 511 Üretim Yönetimi   3/0/3 S 6

 

D.Kod 2.Dönem Dersleri Öğretim Üyeleri T/U/K Z/M/S AKTS
IUE 502 Finansal Yönetim   3/0/3 Z 6
IUE 504 Stratejik Yönetim   3/0/3 Z 6
IUE 506 İşletmelerde Bilgi Sistemleri    3/0/3 S 6
IUE 508 Sermaye Piyasası Araçları ve Kurumları   3/0/3 Z 6
IUE 510 Uluslararası İşletme Yönetimi   3/0/3 S 6
IUE 198 Dönem Projesi Danışman   Z

 

 

 

 

 

 

 • Tezsiz yüksek lisans programlarında başarı (geçme) notu,100 puan üzerinden 65 puandır.
 • Ders başarı notunun hesaplanmasında; vize sınavının(ara sınavın) ortalamaya etkisi %20 iken, Final (yılsonu) ile Bütünleme sınavının etkisi %80’dir.

       
İşletme canlı ders programı için tıklayınız..

 
ÖĞRETİM ÜYELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşletme Yöneticiliği  
Finansal Muhasebe  
Pazarlama İlkeleri ve Yön.  
Örgütsel Davranış  
Mali Tablolar Analizi  
Üretim Yönetimi  
Finansal Yönetim  
Stratejik Yönetim  
İşletmelerde Bilgi Sistemleri  
Uluslararası İşletme Yönetimi   

 

 

 • Derslerini (10 adet ders toplam 30 kredi) ve dönem projesini bitiren öğrenci, dönem projesi ve akademik taahhüt dilekçesi ile birlikte OBS lisansüstü etkinlikler bölümüne yükler.
 • Değerlendirme formu danışman tarafından yüklenir ve dönem projesi danışman tarafından onaylanır.
 • Öğrenci OBS üzerinden mezuniyet işlemini başlatır.
 • Danışmanı onaylar ve Sosyal Bilimler Ensitüsü tarafından onaylandıktan sonra diploma hazırlanır.
 • Program mezunlarına rekabet gücü ve stratejik bilinç kazandırarak bilginin en önemli sermaye haline geldiği is dünyasında, lider niteliğine sahip güçlü birer yönetici olma imkanı sağlamaktadır.

       Akademik Taahhüt Dilekçesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

YARDIM