İş Sağlığı ve Güvenliği

Programın Kapsamı

İş Güvenliği ve Sağlığı Programı’nın (ISG YL) amacı İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip bilim uzmanları yetiştirmektir.

Programımızın temel misyonu, insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en veriml işekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak iş güvenliği uzmanı bireyler yetiştirmektir.

Ders Materyalleri

 • E-öğrenme paketi: E-öğrenme paketleri öğrenci gelişim takibine uygun olarak tasarlanmaktadır.
 • Powerpoint sunum: Derslerin öğretim üyeleri sanal sınıf uygulamalarında sunum üzerinden derslerini anlatabilmekte ve daha sonra öğrenciler bu sunumlara sistem üzerinden erişip indirebilmektedir.
 • Sesli anlatım: Öğrencilerin dersleri istedikleri yerde sesli olarak dinleyebilmeleri için mp3 formatında sesli dersler hazırlanmaktadır.
 • Ders notu: İlgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından haftalık ders notları hazırlanmaktadır.
 • Online kaynaklar: Derslerin öğretim üyeleri derslere yardımcı kaynak niteliği taşıyacak web adreslerini kaynak olarak ekleyebilmektedirler.Değerlendirme

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-22 için TIKLAYINIZ

 • Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

 • Sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim tezsiz yükseklisans programlarına ait ücretler için Tıklayınız

 • Atatürk Üniversitesi lisansüstü eğitim ve öğretim uygulama esasları için Tıklayınız

Öğrenci Kabulü

Fakültelerin lisans programlarından mezun olmak. Kayıt takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Ön Kayıtta İstenen Belgeler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasından bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Detaylı bilgi için Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile irtibata geçebilirsiniz. Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasına gitmek için tıklayınız.

HAZIRLANIYOR...

İLK DÖNEM
D. KODU Ders Adı Öğretim Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
Ergonomi ve Sistem Güvenliği Dr. Öğr. Üyesi Elif Kılıç DELİCE 3/0/3 Z 6
İSG-501 İş Güvenliği Doç. Dr. Ebru BOZKURT 3/0/3 Z 6
İSG-503 İş Sağlığı Prof. Dr. Serhat VANÇELİK 3/0/3 Z 6
İSG-501 Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Doğan 3/0/3 Z 6
İSG-504 İş Kazaları ve Korunma Dr. Öğr. Üyesi Halim KOVACI 3/0/3 Z 6
İKİNCİ DÖNEM
D. KODU Ders Adı Öğretim Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
İSG-502 Acil Durum Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Karaman ÖZLÜ 3/0/3 Z 6
İSG-506 İş Yerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri Prof. Dr. Kadir BİLEN 3/0/3 Z 6
İSG-508 İlk Yardım Doç. Dr. Mehtap KAVURMACI 3/0/3 Z 6
İSG-510 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik Prof. Dr. Ömer Cevdet BİLGİN 3/0/3 Z 6
İSG-512 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Dr. Öğr Üyesi Erdem AKSAKAL 3/0/3 Z 6
  Dönem Projesi   0/0/0 Z 24
Ders içeriklerine ve LMS'e ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Derslerin İşlenişi

 • Program, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Senkron ve asenkron öğretim ortamları kullanılmaktadır. Öğretim elemanları senkron ve asenkron eğitim uygulama ve içeriklerini oluşturmaktadırlar.
 • Senkron eğitim: Sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde online oturumlar düzenlenmektedir.
 • Asenkron Eğitim: Eğitimin asenkron bölümünde öğrencilerin ödev, proje, soru-cevap, forum gibi etkinliklere katılması sağlanır.

Etkinlikler

 • Canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilecektir. Canlı sınıf uygulamalarında öğrenciler anlamadıkları konularda öğretim üyesine soru sorabildikleri gibi örnek vakalar tartışılabilmekte, ekran üzerinde problemler çözülebilmektedir.
 • Online grup toplantıları: Öğrenciler gruplara bölünerek belirledikleri saatlerde sistem üzerinden online toplantılar yapabilmektedir.
 • Proje çalışmaları:Bireysel ve grup çalışması şeklinde proje çalışmaları yürütülmektedir.
 • Haftalık ödevler-okumalar: Dersin öğretim üyesi haftalık ödevler ve okumalar vermektedir.
 • Açık uçlu sorular: Sisteme açık uçlu sorular eklenmekte, öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda dersin öğretim üyesi dönütte bulunmaktadır.
 • Periyodik e-sınavlar: Her ders için periyodik olarak e-sınavlar uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir.

İş sağlığı ve Güvenliği TYL Canlı Ders Programına ulaşmak için tıklayınız.

Aşağıdaki işlemler Sağlık Bilimler Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • Öğrenci özlük işlemlerini yürütmek (yeni kayıt, öğrenci belgesi, askerlik belgesi, transkript, mezuniyet vb. belgeler)
 • Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili taleplerini karşılamak veya ilgili birimlere yönlendirmek
 • Yönetmelik ile ilgili düzenlemeleri öğrencilere ilan etmek
 • Dönem projesi işlemlerini yürütmek
 • OBS üzerinden öğrenci şube ve grup atamalarının LMS’e uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak

E-mail: sagbil@atauni.edu.tr

Web adresi için tıklayınız.

Programda öğrenci olmanın şartları nelerdir?

Fakültelerin lisans programlarından mezun olmak.

İnternet üzerinden eğitime nasıl erişim sağlanır?

Programa kayıt yaptırıldıktan sonra, öğrenciler, öğrenci bilgi sistemindeki kullanıcı adı ve şifreleri ile eğitim ortamına internet üzerinden ulaşabilecekler. Uzaktan eğitimdeki dersleri takip edebilmek için bilgisayar, internet bağlantısı ve mikrofonlu kulaklığa sahip olunması yeterlidir. Sisteme girmek için tıklayınız.

Uzaktan eğitim nasıl yapılır?

Uzaktan eğitimde derslere eğitim yönetim sistemi üzerinden erişilir. Öğrencilere eğitim yönetim sistemi üzerinden derslere ait ders notları, e-öğrenme içerikleri, video dersler gibi eğitsel materyaller sunulur. Dönem içinde canlı sınıf uygulamalarıyla derslerin öğretim elemanlarıyla sohbet oturumları ve forum bölümünde derslerle ilgili tartışmalar düzenlenir. Dersin öğretim elemanı öğrencilere ödevler verebilir. Öğrenciler dönem içerisinde online ve yüz yüze sınavlara katılır.

Uzaktan eğitim sınav sistemi nasıldır?

Vize sınavları, internet üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler sınavlara belirtilen tarih ve saatte internet erişimine sahip bir ortamdan katılabilirler. Final ve bütünleme sınavları ise yüz yüze yapılmaktadır. Final ve bütünleme sınav yerleri sınav tarihinden önce internet üzerinden öğrencilere duyurulmakta ve öğrenciler sınava girecekleri yerleri seçmektedirler.

Vize sınavları ve final ve bütünleme sınavlarının geçme notuna katkısı ne kadardır?

Uzaktan eğitimde final ve bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı %80, yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların başarı notuna katkısı %20’ dir. Ders öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilir.

Harf notu aralığı nasıldır?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Madde-22:

(1) Ders başarısının tesbitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.

b) Örgün lisansüstü programlarda başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %60’ının toplamı alınarak hesaplanır. Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.

c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.

ç) 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

1) Tablo – 1: Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu

 

Harf Notu Kat Sayısı Başarı Notu

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

65-74

FF

0,00

0-64

 

Uzaktan eğitimde devam zorunluluğu var mı?

Programa kayıtlı öğrencilerde devam zorunluluğu aranmaz.

Uzaktan eğitim öğrencileri için disiplin kuralları geçerli midir?

Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, öğretim yönetim sistemine giremezler.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-22 için TIKLAYINIZ

Üniversitemiz Senatosu'nun 09.09.2020 Çarşamba günü 23 sayılı oturumunda alınan 123 sayılı kararına göre 2020-2021 Güz dönemindeki tüm sınavlarımız online ortamlarda gerçekleştirilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Prof. Dr. Kadir BİLEN

E-Mail: kbilen@atauni.edu.tr

Web adresi için tıklayınız.

Serkan TUTAL

E-Mail:

İletişim: 0442 231 5648

ÖĞRETİM ÜYELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSG PROGRAMI Doç.Dr. Ebru BOZKURT
İSG PROGRAMI Prof. Dr. Serhat VANÇELİK
İSG PROGRAMI Doç. Dr. Elif Kılıç DELİCE
İSG PROGRAMI Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DOĞAN
İSG PROGRAMI Doç. Dr. Zeynep Karaman ÖZLÜ
İSG PROGRAMI Dr. Öğr. Üyesi Halim KOVACI
İSG PROGRAMI Prof. Dr. Kadir BİLEN
İSG PROGRAMI Doç. Dr. Mehtap KAVURMACI
İSG PROGRAMI Prof. Dr. Ömer Cevdet BİLGİN
İSG PROGRAMI Dr. Öğr. Üyesi. Erdem AKSAKAL