İlahiyat Lisans Tamamlama Programı

 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM), İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ATAUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

İLİTAM Programı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu; Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programı Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik; Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği; Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ATAUZEM) Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile, programın açılmasına ilişkin 11.03.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararına dayalı olarak açılmıştır.

Programın temel amacı; Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikimi, uzaktan eğitim teknolojisinin imkanları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile birleştirerek dinin temel esaslarına ve öz kaynaklarına dayanan bilgileri akademik yöntem ve duyarlılıkla kazandırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda

 • Öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkânsızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmeleri,
 • Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikiminin, uzaktan eğitim teknolojisinin imkânları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile geniş kitlelere sunularak ülkemizde yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma,
 • Dinin temel esaslarına ve öz kaynaklarına dayanan dini bilginin; toplum bütünlüğü huzur ve güvenine katkıda bulunacak şekilde bu konuda istekli olanlara akademik yöntem ve duyarlıkla kazandırılması,
 • Programın uygulanması ile yükseköğretim alanında yeni bilimsel araştırma, geliştirme açılımlarının ortaya çıkması, dini yükseköğretimin gelişmesi,
 • Diğer yükseköğretim kurumları, teknolojik destek sunan kurumlar ile işbirliği ve tecrübe paylaşımının sağlanması,
 • Programa katılan öğrencilere, ilahiyat ön lisans programlarında almış oldukları bilgileri ilahiyat lisansı düzeyine çıkaracak şekilde geliştirirken onların sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi gibi hususlar birer alt amaç olarak gerçekleştirilmiş olacaktır.

Program Hakkında

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programının temel amacı, önlisans derecesine sahip kişilerin, lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler “İlahiyat Fakültesi” diploması almaya hak kazanacaktır.

İLİTAM uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülür.

İLİTAM uzaktan eğitim programında sınıf geçme ve sınavlara dair iş ve işlemler “Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “İLİTAM Uygulama Esasları” hükümlerine göre yürütülür.

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yeni) için tıklayınız.

ATAUZEM uygulama esasları için tıklayınız

Ders içeriklerine ve LMS'e ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Derslerin İşlenişi

Program kapsamında dersler canlı dersler ve e- kaynaklar aracılığıyla yürütülmektedir.

Canlı Dersler

Canlı dersler ders koordinatörü ve sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği özel bir platformun kullanıldığı sanal sınıflarda gerçekleştirilmektedir.

Canlı derslerde öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.

Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı dersler gerçekleştirilmektedir. 150 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrim içi oturumlar düzenlenmektedir. Canlı derslerdeki uygulama ve etkinlikler öğrencilerin daha sonra dersi tekrar izleyebilmesi için kayıt altına alınmakta ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Canlı derslere erişim sağlamak ve ve ders kayıtlarını görüntüleyebilmek için Öğretim Yönetim Sistemi (OBS) ne kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak gerekmektedir.

E- Kaynaklar

Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüzyüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır.Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, ilgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından çeşitli formatlarda haftalık ders içerikleri hazırlanmaktadır.

Programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine www.atauzem.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirler.

ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders içeriklerine erişebilmek için Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve parola ile aynıdır.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşılmaktadır.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşılmaktadır. Bu platformda dersler haftalık olarak yayınlanmaktadır.

İLİTAM uzaktan eğitim programında sınıf geçme ve sınavlara dair iş ve işlemler “Atatürk Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

Eğitmenler öğrencilerle senkron veya asenkron olarak iletişim kurmaktadır. Öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki tüm faaliyetleri kaydedilmektedir. Öğrenciler online yapılan vize sınavlarına Öğretim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden katılmaktadır.

Bir dönem boyunca her bir ders için bir ara sınav, (vize), bir dönem sonu ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır.

Ara sınavlar internet üzerinden (online) yapılmaktadır.İnternet üzerinden (online) sınavlarda her ders için ayrı ayrı çevrimiçi sınav uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir. Bu sınavların sonuçları dersin vize notu olarak değerlendirilmektedir.

Yıl sonu (final) sınavı ile bütünleme sınavı yüz yüze oturumlar halinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %20, yılsonu (final) veya bütünleme sınavının ise %80 dir.

Yüz yüze sınavlar Atatürk Üniversitesi Kampüsünde yapılmaktadır. Başka bölge veya illerde ayrıca bir sınav merkezi oluşturulmamaktadır.

1. YIL
1. YARIYIL 2. YARIYIL
Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
İLİTAM 101 Kur’an-ı Kerim I 2 5 İLİTAM 102 Kur’an-ı Kerim II 2 3
İLİTAM 103 Arapça I 4 6 İLİTAM 104 Arapça II 4 5
İLİTAM 105 Fıkıh Usulü 2 4 İLİTAM 106 İslam Hukuku I 4 6
İLİTAM 107 Sistematik Kelam 4 6 İLİTAM 108 İslam Ahlak Felsefesi 2 3
İLİTAM 109 Mantık 2 3 İLİTAM 110 Felsefe Tarihi 2 3
İLİTAM 111 Osmanlı Türkçesi 2 3 İLİTAM 112 İslam Tarihi I 4 6
İLİTAM 113 Dini Gelişim Psikolojisi 2 3 İLİTAM 114 Çağdaş İslam Akımları 2 3
Toplam   18 30 Toplam   20 30
 
2. YIL
3. YARIYIL 4. YARIYIL
Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
İLİTAM 201 Kur’an-ı Kerim III 2 4 İLİTAM 202 Kur’an-ı Kerim IV 2 4
İLİTAM 203 Tefsir Metinleri I 4 5 İLİTAM 204 Hadis Metinleri II 4 5
İLİTAM 205 İslam Hukuku II 4 5 İLİTAM 206 Tefsir Metinleri II 4 5
İLİTAM 207 İslam Felsefesi 4 5 İLİTAM 208 Din Felsefesi 4 5
İLİTAM 209 Hadis Metinleri I 4 6 İLİTAM 210 Tasavvuf 2 3
İLİTAM 211 İslam Tarihi II 2 3 İLİTAM 212 Dinler Tarihi 4 5
İLİTAM 213 Sosyal Değişme ve Din 2 3 İLİTAM 214 Yaygın Din Eğitimi 2 3
Toplam   22 30 Toplam   22 30
   
               
               
               
               
               
               
               
               
               


2. YIL3. YARIYIL4. YARIYILDers KoduDersin AdıKrediAKTSDers KoduDersin AdıKrediAKTSİLİTAM 201Kur’an-ı Kerim III24İLİTAM 202Kur’an-ı Kerim IV24İLİTAM 203Tefsir Metinleri I45İLİTAM 204Hadis Metinleri II45İLİTAM 205İslam Hukuku II45İLİTAM 206Tefsir Metinleri II45İLİTAM 207İslam Felsefesi45İLİTAM 208Din Felsefesi45İLİTAM 209Hadis Metinleri I46İLİTAM 210Tasavvuf23İLİTAM 211İslam Tarihi II23İLİTAM 212Dinler Tarihi45İLİTAM 213Sosyal Değişme ve Din23İLİTAM 214Yaygın Din Eğitimi23Toplam
2230Toplam
2230

Diikkat edilecek hususlar burada yer alacaktır

Ders programına ulaşmak için tıklayınız.

 

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim

AKADEMİK FAALİYET I. YARIYIL (GÜZ YARIYILI) II. YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
Ders Kaydı Başlangıcı 23.09.2019 10.02.2020
Ders Kaydı Bitişi 27.09.2019 14.02.2020
Öğretime Başlama 30.09.2019 17.02.2020
Öğretim Bitiş 05.01.2020 24.05.2020
Ara (Vize) Sınavı Başlangıcı 02.12.2020 20.04.2020
Ara (Vize) Sınavı Bitişi 07.12.2020 26.04.2020
Final Sınavı 04.01.2020 - 05.01.2020 08.06.2020-13.06.2020
Bütünleme Sınavı 25.01.2020 - 26.01.2020 29.06.2020-04.07.2020
Tek Ders Sınavı   20.07.2020
AGNO BARAJ Sınavı   08.08.2020

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM), İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

Ders içerikleri ve sınavların hazırlanması Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, programın yürütülmesi ise Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.

İLİTAM Programına,

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ MADDE-30 için TIKLAYINIZ

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına kayıt yaptıracak öğrenciler ilgili mevzuat gereğince üniversite öğrencisi statüsünü kazanacak olup, kendilerine Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesi verilecek ve bu öğrenciler bütün öğrencilik haklarından yararlanacaklardır.

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı öğrencilerinin yatıracakları ücretler;

Atatürk Üniversitesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için tıklayınız.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığına müracaat etmeniz halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak ve kaydınız silinecektir.

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATAUZEM) tarafından birlikte yürütülen bu programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine ATAUZEM adresinden ulaşabilirler.

ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders materyallerine erişebilmek için Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı öğrencilerinin Kullanıcı Adı öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarıdır.

Şifrenizi hatırlamıyorsanız öğrenmek için Şifre Hatırlatma başlığı altında bulunan bilgiyi okuyunuz.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşacaksınız.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşabileceksiniz. Bu platformda dersler haftalık olarak karşınıza gelecektir.

Çalışmak istediğiniz derse ait haftanın bulunduğu satır sonunda yer alansekmesini tıkladığınızda o dersin o haftasında öğrenilmesi planlanan ders içeriğine ulaşabilirsiniz.

İndir yazısına tıkladığınızda o derse ait içeriğin bulunduğu dosyaya ulaşabilir, bu dosyayı isterseniz bilgisayarınıza kaydedebilir, isterseniz yalnızca açıp okuyabilirsiniz. Yazılı dosyalar .pdf formatında olduğundan bu dosyaları açabilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Reader programı kurulu olmalıdır.

Yapacağınız işlemler bittikten sonra sistemden çıkmak istediğinizde Çıkış Yap sekmesini kullanarak sistemden oturumunuzu kapatarak çıkabilirsiniz.

Ayrıca ses ve video dosyası olarak hazırlanan yardım kılavuzundan da bu konuda yararlanabilirisiniz.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA
UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

MADDE 17- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı ile birlikte Pedagojik Formasyon Programı eğitimi verilmemektedir. Ancak bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Pedagojik Formasyon eğitimi alabilmektedir.

Her öğretim yılındaki her bir ders için bir ara (vize), bir yarıyıl sonu (final) sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılacaktır.

Ara sınavlar internet üzerinden online olarak, yılsonu (final) sınavlar ile bütünleme sınavları yüz yüze oturumlar halinde Atatürk Üniversitesinde yapılacaktır. Ayrıca başka bölge veya illerde sınav merkezleri oluşturulmayacaktır.

Öğrenciler ara sınavlarda (vize ) ilk 7 haftadan sorumlu olacaktır.

Final sınavlarında ise öğrenciler; 14 haftalık eğitim-öğretim yarıyılında yer alan tüm ders içeriklerinden sorumlu olacaklardır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA
UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

MADDE 14- (1) Bir öğretim yarıyıl/yılında her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır.
(2) Ara sınavlar internet ortamında, dönem sonu sınavları ise Atatürk Üniversitesi binalarında gözetim altında yapılır.
(3) Sınavların hangi tarihlerde ve nasıl uygulanacağı ATAUZEM’in önerisi doğrultusunda İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Belirlenen sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.
(5) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

 • İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı Nedir?

 • Programa kimler başvurabilir?

  • İlahiyat önlisans programı mezunları kayıt yaptırabilir.
 • Ayrıca ilahiyat önlisans diploması almış olan kişilerden başvuru yılında Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmiş olmak programa başvurmak için gereklidir.

   

 • Programdan mezun olmak için süre sınırlaması var mıdır?

 • Programa kayıt yaptıracakların statüsü ne olacaktır?

 • İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı için ücret yatırılacak mıdır?

 • Kaydımı sildirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

 • Dersleri nereden ve nasıl takip edebilirim?

 • Ders içeriklerini görmek için giriş yaptığımda sistem kullanıcı adı ve şifreyi kabul etmiyor. Ne yapabilirim?

  Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan kullanıcı adı ve şifre, öğrenci işleri otomasyonuna giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve şifre ile aynıdır. Şifrenizi unutmuş olmanız durumunda yapmanız gereken işlemler “Şifre Hatırlatma” konu başlığı altında belirtilmiştir.

 • Daha önce başka herhangi bir yüksek öğretim kurumunda alıp başarmış olduğum bir dersten muaf olabilir miyim?

 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Alınacak mı?

 • Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

 • Sınavlarda hangi konulardan sorumlu olacağız?

 • Mazeret Sınav hakkı kullanabilir miyim?

İlitam Uygulama Esaslarından bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Atatürk Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için tıklayınız.

PROGRAM TÜRÜ PROGRAM ADI Uzaktan Eğitim Ücreti (Materyal Ücreti)
Uzaktan Eğitim Programları İlahiyat Programı 218

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Doç. Dr. Hanifi ŞAHİN

E-Mail: hanifisahin@atauni.edu.tr

İletişim: 0442 231 3687

Web adresi için tıklayınız.

Yasemin ÇETİNKAYA

E-Mail: yasemincetinkaya515@gmail.com

İletişim: 0442 231 56 09