Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

İlahiyat Lisans Tamamlama Programi

İLİTAM programına başvuru için;

 • Açıköğretim Fakültesi ilahiyat önlisans programı veya ilahiyat meslek yüksek okulu mezunu olmak ya da bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını tamamlayarak sosyal bilimler önlisans diploması almış olmak,
 • Dikey geçiş sınavına (DGS) girmiş olmak gerekmektedir.
 • İLİTAM Programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri YÖK tarafından düzenlenir ve yürütülür.
 • Adayların İLİTAM programına yerleştirilmelerinde, DGS-Sözel puanına 100’lük sisteme göre hesaplanmış önlisans programı diploma notunun eklenmesi ile elde edilen, “Yerleştirme Puanı” esas alınmaktadır.

Kayıt için istenilen belgeler;  

 • Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri  e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır. e- Devlet Kapısı üzerinden kayıt işlemlerini yapanların kayıt için ek bir belge göndermeleri YÖK tarafından belirlenecektir. 

Atatürk Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için tıklayınız.

                                                         İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI DERSLERİ

 

 • Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır.
 • Bireysel öğrenme formatında hazırlanmış içerikler (video, sunum, ünite) bulunmaktadır
 • Devam zorunluluğu gerektirmeyen canlı ders uygulamalarını içermektedir
1. YIL
1. YARIYIL 2. YARIYIL
Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
İLİTAM 101 Kur’an-ı Kerim I 2 5 İLİTAM 102 Kur’an-ı Kerim II 2 3
İLİTAM 103 Arapça I 4 6 İLİTAM 104 Arapça II 4 5
İLİTAM 105 Fıkıh Usulü 2 4 İLİTAM 106 İslam Hukuku I 4 6
İLİTAM 107 Sistematik Kelam 4 6 İLİTAM 108 İslam Ahlak Felsefesi 2 3
İLİTAM 109 Mantık 2 3 İLİTAM 110 Felsefe Tarihi 2 3
İLİTAM 111 Osmanlı Türkçesi 2 3 İLİTAM 112 İslam Tarihi I 4 6
İLİTAM 113 Dini Gelişim Psikolojisi 2 3 İLİTAM 114 Çağdaş İslam Akımları 2 3
Toplam   18 30 Toplam   20 30
2. YIL
3. YARIYIL 4. YARIYIL
Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
İLİTAM 201 Kur’an-ı Kerim III 2 4 İLİTAM 202 Kur’an-ı Kerim IV 2 4
İLİTAM 203 Tefsir Metinleri I 4 5 İLİTAM 204 Hadis Metinleri II 4 5
İLİTAM 205 İslam Hukuku II 4 5 İLİTAM 206 Tefsir Metinleri II 4 5
İLİTAM 207 İslam Felsefesi 4 5 İLİTAM 208 Din Felsefesi 4 5
İLİTAM 209 Hadis Metinleri I 4 6 İLİTAM 210 Tasavvuf 2 3
İLİTAM 211 İslam Tarihi II 2 3 İLİTAM 212 Dinler Tarihi 4 5
İLİTAM 213 Sosyal Değişme ve Din 2 3 İLİTAM 214 Yaygın Din Eğitimi 2 3
Toplam   22 30 Toplam   22 30

İLİTAM Canlı Ders Programı haftaiçi 09:00-19:00 saatleri arasında yapılmakta ve dönem başında ilan edilmektedir. 

Dönem içinde İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) canlı ders programına ulaşmak  için tıklayınız.

 • Bir öğretim yarıyıl/yılında her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu sınavı  ve bir bütünleme sınavı yapılır.  
 • Ders başarı notu, ara sınavı ile yıl sonu sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.
 •  Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %40, yılsonu/bütünleme sınavının etkisi %60’dir.
 •  Geçme notu 100 üzerinden 50’dir.
 •  Öğrencilerin kaydoldukları derslerde gösterdikleri başarı için, aşağıdaki tabloda karşılıkları belirtilen harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4.00
83-89 BA 3.50
76-82 BB 3.00
70-75 CB 2.50
63-69 CC 2.00
57-62 DC 1.50
50-56 DD 1.00
49 ve aşağısı FF 0.00

Program Koordinatörü

    

Prof. Dr. Osman ELMALI

  Web adresi için tıklayınız. 

                                                                  

 

 

 

 • İLİTAM programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrencilere lisans diploması verilir.
 • Öğrenciler ÖBS sayfalarında mezuniyet işlemleri/mezuniyet takip/mezuniyet işlemlerini başlat adımlarını takip ederler.
 • Mezuniyet işlemlerini başlatan öğrencilerin mezuniyetlerini öğrencinin danışman hocası-birim öğrenci işleri onaylar ve daha sonra öğrenciye mezuniyet ve diplomanın hazırlanma süreci le ilgili mesaj gönderilir.

Eğitim-Öğretim Hizmetleri

 • Engelli öğrencilerin engel durumlarına uygun özel ders materyalleri (seslendirme, yazı boyutu ayarı, renk ayarı, alt yazı desteği, özel alfabe destekli basılı materyal desteği vb.) hazırlanmaktadır.
 •  ATAUZEM web sayfası ve Ders Bilgi Sistemi’ne “Erişilebilirlik Menü Uygulaması” eklenerek, kontrast, yazı boyutu, metin boşluğu, bağlantı vurgulama, seslendirme vb. öğrencilerimizin gezinmelerini kolaylaştıracak uygulamalar kullanılmaktadır.
 • Engeli bulunan öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit şartlarda ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için engelli öğrencilerin sınavla ilgili; süre, mekan, okuyucu-işaretleyici ve engel durumuna göre ihtiyaç duyacakları farklı düzenlemeler yapılmaktadır.

Akran Desteği Hizmetleri

 •  Eğitime yeni başlayan engelli öğrenciler için oryantasyon hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmet kapsamında kayıt yaptıran veya kayıtlı olan öğrenciler için üniversite/fakülte/birimlerin kendilerine sundukları hizmet ve imkanların tanıtılması ve gönüllü öğrencilerden engelli öğrencilere akran desteği sağlanarak akademik, sosyal ve teknik süreçlere uyumlarının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

İhtiyaç Tespit ve Değerlendirme Hizmetleri

 •  Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının periyodik olarak görüşme/anket veya web sayfası üzerinden yapılan bireysel başvurularla alınması ve ihtiyaç/taleplere yönelik yenilik ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmaktadır.
YARDIM