Hemşirelik Lisans Tamamlama

  Helitam programına başvuru için;

2014 yılında yayınlanan 6569 sayılı Kanun gereğince,19.11.2014 tarihinden önce hemşirelik önlisans programları ile YÖK tarafından belirlenen sağlık önlisans programlarından mezun olarak diploma alanlar programa başvuru hakkına sahiptirler. 

Hemşirelik lisans programına geçiş yapabilen önlisans programları “Hemşirelik”, “Sağlık Memurluğu” ve “Sağlık Teknikerliği”dir.

Başvuru ve kontenjanlar hakkında bilgi almak için Tıklayınız

Atatürk Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı III. Sınıf I. Yarıyıl
D.Kod Ders Adı T/U/K AKTS Ders Yönetimi
UZH301 Hemşirelikte Temel Kavramlar ve Bakım Teorileri 3/0/3 6 Uzaktan Eğitim
UZH303 Sağlık Politikaları 2/0/2 4 Uzaktan Eğitim
UZH305 Hemşirelikte Etik 2/0/2 4 Uzaktan Eğitim
UZH307 Sağlığın Değerlendirilmesi 3/0/3 6 Uzaktan Eğitim
UZH309 İç Hastalıkları Hemşireliği 6/0/6 10 Uzaktan Eğitim
Toplam
16/0/16
30  

 

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı III. Sınıf II. Yarıyıl
D.Kod Ders Adı T/U/K AKTS Ders Yönetimi
UZH302 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZH304 Hemşirelikte Eğitim 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZH306 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 6/0/6 10 Uzaktan Eğitim
UZH308 Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 6/0/6 10 Uzaktan Eğitim
Toplam
18/0/18
30  

 

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı IV. Sınıf I. Yarıyıl
D.Kod Ders Adı T/U/K AKTS Ders Yönetimi
UZS401 Araştırma Yöntemleri 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZS403 İstatistik 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZH405 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 6/0/6 10 Uzaktan Eğitim
UZH407 Psikiyatri Hemşireliği 6/0/6 10 Uzaktan Eğitim
Toplam
18/0/18
30  

 

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı IV. Sınıf II. Yarıyıl
D.Kod Ders Adı T/U/K AKTS Ders Yönetimi
UZH402 Halk Sağlığı Hemşireliği 6/0/6 10 Uzaktan Eğitim
UZH404 Hemşirelikte Yönetim 4/0/4 5 Uzaktan Eğitim
UZH406 Hemşirelik Bakımı Uygulaması* 0/20/10 15 Yüz Yüze
Toplam
10/20/20
30  

 

* “Hemşirelik Bakımı Uygulaması” dersinin sonucu “BAŞARILI” veya “BAŞARISIZ” olarak değerlendirilir.

** “Hemşirelik Bakımı Uygulaması” dersinin alınabilmesi için İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği derslerinin başarılması gerekmektedir.

*** Fakülte gerekli gördüğü durumlarda uygulamalar için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapar.

2020-2021 Eğtim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Takvim için tıklayınız

 

2020-2021 Eğtim - Öğretim Yılı Güz Dönemi SınavTakvim için tıklayınız

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı,Yarıyıl sonu Hemşirelik LisansTamamlama Sınav Programı yayınlanmıştır.

Sınav Saati

Pazartesi
18.01.2021

Salı
19.01.2021

Çarşamba
20.01.2021

Perşembe
21.01.2021

Cuma
22.01.2021

09:00/19:00

Hemşirelikte Etik

Sağlığın Değerlendirilmesi

Hemşirelikte Temel Kavramlar ve Bakım Teorileri

Sağlık Politikaları

İç Hastalıkları Hemşireliği

09:00/19:00

İstatistik

Psikiyatri Hemşireliği

Araştırma Yöntemleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %40, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %60‘dir. Dersin geçme notu 50 'dir Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANS TAMAMLAMA EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-32 için tıklayınız

Üniversitemiz Senatosu'nun 09.09.2020 Çarşamba günü 23 sayılı oturumunda alınan 123 sayılı kararına göre 2020-2021 Güz dönemindeki tüm sınavlarımız online ortamlarda gerçekleştirilecektir.

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Canlı Ders Programı için tıklayınız 

Prof. Dr. Neziha KARABULUT

E-Mail: neziha@atauni.edu.tr

Web adresi için tıklayınız.

Özlem ÖNER

E-Mail: ozlemoner09@gmail.com

İletişim: 0442 231 56 25

ÖĞRETİM ÜYELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hemşirelikte Temel Kavramlar ve Bakım Teorileri    

Prof.Dr. Mağfiret KAŞIKÇI

İç Hastalıkları Hemşireliği

Prof.Dr. Mehtap TAN

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doç.Dr.  Mehtap Kavurmacı

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doç.Dr.  Nuray Dayapoğlu

Sağlığın Değerlendirilmesi

Doç.Dr.   Gülçin AVŞAR

Sağlığın Değerlendirilmesi

Dr.Öğr.Ü. Esin Kavuran

Hemşirelikte Etik

Doç.Dr. Gülay İPEK ÇOBAN

Hemşirelikte Etik

Dr.Öğr.Ü. Meltem Şirin Gök

Araştırma Yöntemleri

Doç.Dr. Cantürk ÇAPIK

Araştırma Yöntemleri

Doç.Dr. Esra Yıldız

Sağlık Politikaları

Dr.Öğr.Ü. Nazlı Hacıalioğlu

Sağlık Politikaları

Dr.Öğr.Ü. Ayşegül Sarıoğlu Kemer

İstatistik

Prof.Dr. Ömer Cevdet Bilgin

İstatistik

Doç. Dr. Muhammed Emre Keskin
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Prof.Dr. Duygu Arıkan

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Prof.Dr.Fatma Güdücü Tüfekçi

Psikiyatri Hemşireliği

Doç.Dr. Sibel Asi Karakaş

Psikiyatri Hemşireliği

Doç.Dr. Özlem Şahin Altun

Psikiyatri Hemşireliği

Dr.Öğr.Ü. Mine Ekinci