Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

Güvenlik ve Adli Bilimler

Başvuru ve Öğrenci Alımı

Programa başvurmak için

 • Lisans mezunu olmanız yeterli
 • Programa başvuruda ALES şartı aranmaz
 • Program ücretini 2 taksitte ödeyebilirsin 
 • Vize , final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılmaktadır.

Sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim tezsiz yükseklisans programlarına ait ücretler için tıklayınız.

GÜVENLİK VE ADLİ BİLİMLER TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 • Dersler internet üzerinden yürütülmektedir
 • Devam zorunluluğu gerektirmeyen canlı ders uygulamalarını içermektedir
 • Bireysel öğrenme formatında hazırlanmış içerikler (video, sunum, ünite) bulunmaktadır
 D.Kod 1.Dönem Dersleri Öğretim Üyeleri T/U/K Z/M/S AKTS
 GAB 301     Adli Bilimlere Giriş    3/0/3   Z  6
 GAB 303     Güvenlik Bilimlerine Giriş    3/0/3   Z  6
 GAB 305   Suç Hukuku    3/0/3   Z  6
 GAB 307  Temel Hak ve Özgürlükler          3/0/3   S  6
 GAB 309  Türk İdari Teşkilatı    3/0/3   S  6
 GAB 511  Suç örgütleri    3/0/3   S   6

 

 D.Kod 2.Dönem Dersleri Öğretim Üyeleri T/U/K Z/M/S AKTS
 GAB 302 Türk Yargı Örgütü    3/0/3   Z  6
 GAB 304  Güvenlik ve Özgürlükler Dengesi    3/0/3   Z  6
 GAB 306 Adli Tıp    3/0/3   Z  6
 GAB 310 Etkin Soruşturma İlkesi ve Uygulamaları    3/0/3   S  6
 GAB 316 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku    3/0/3   S  6
 GAB 318 Güvenliğin Kamusallığında Paradigma Değişimi ve Finans.      3/0/3   S  6
  Dönem Projesi Danışman   Z  


*** 3 Zorunlu Dersin 3'ü ve 3 Seçmeli Ders’ten 2’si tercih edilecektir.

 

 • Tezsiz yüksek lisans programlarında başarı (geçme) notu,100 puan üzerinden 65 puandır.
 • Ders başarı notunun hesaplanmasında; vize sınavının(ara sınavın) ortalamaya etkisi %20 iken, Final (yılsonu) ile Bütünleme sınavının etkisi %80’dir.

 

 

       
Güvenlik ve Adli Bilimler canlı ders programı için tıklayınız..

 

DERS HOCASI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adli Bilimlere Giriş  
Güvenlik Bilimlerine Giriş  
Suç Hukuku  
Temel Hak ve Özgürlükler  
Türk İdari Teşkilatı  
Suç Örgütleri  
Türk Yargı Örgütü  
Güvenlik ve Özgürlükler Dengesi  
Adli Tıp  
Etkin Soruşturma ilkesi ve Uygulamaları  
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku  
Güvenliğin Kamusallığında Paradigma Değişimi ve Finansmanı  

 

 • Derslerini (10 adet ders toplam 30 kredi) ve dönem projesini bitiren öğrenci, dönem projesi ve akademik taahhüt dilekçesi ile birlikte OBS lisansüstü etkinlikler bölümüne yükler.
 • Değerlendirme formu danışman tarafından yüklenir ve dönem projesi danışman tarafından onaylanır.
 • Öğrenci OBS üzerinden mezuniyet işlemini başlatır.
 • Danışmanı onaylar ve Sosyal Bilimler Ensitüsü tarafından onaylandıktan sonra diploma hazırlanır.
 • Mezunlarımız, kamu kesiminde derece ve kademe ilerlemesi sağlaması yanında atama ve görevlendirmelerde tercih edilir, yargı personeli bakımından kıdem bakımından kazanım sağlar, stratejik birimlerde tercih edilir.

       Akademik Taahhüt Dilekçesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

YARDIM