Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Programın Kapsamı

Lisans mezunlarına Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi yapma imkânı sunmayı hedefleyen program, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlayacak ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülecektedir. Programda Eğitim Programları ve Öğretim alanıyla ilgili uygulamalı ve kuramsal bilgilerin yanı sıra bilimsel araştırma yöntemlerine yer verilecektir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayan etkinlikler düzenlenecek, öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri sunulacaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencileri Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilecektir. Ayrıca iki dönem sonunda belirlenecek ölçütler çerçevesinde ve kontenjan dâhilinde başarılı öğrencilerin Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans programına geçişine imkân sağlanacaktır.

Ders Materyalleri

 • Sunum: Derslerin öğretim üyeleri sanal sınıf uygulamalarında sunum üzerinden derslerini anlatabilmekte ve daha sonra öğrenciler bu sunumlara sistem üzerinden erişip indirebilmektedir.
 • Ders notu:İlgili dersin öğretim üyesi tarafından haftalık ders notları hazırlanmaktadır.
 • Online Kaynaklar: Derslerin öğretim üyeleri derslere yardımcı kaynak niteliği taşıyacak web adreslerini kaynak olarak ekleyebilmektedirler.Etkinlikler

 • Canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar:Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilecektir. Canlı sınıf uygulamalarında öğrenciler anlamadığı konularda öğretim elemanına soru sorabildiği gibi örnek olayları tartışılabilmektedir.
 • Online grup toplantıları:Öğrenciler gruplara bölünerek belirledikleri saatlerde sistem üzerinden online toplantılar yapabilmektedir.
 • Proje çalışmaları:Bireysel ve grup çalışması şeklinde proje çalışmaları yürütülmektedir.
 • Haftalık Ödevler-okumalar: Dersin öğretim üyesi haftalık ödevler ve okumalar vermektedir.
 • Açık Uçlu sorular: Sisteme açık uçlu sorular eklenmekte, öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda dersin öğretim üyesi dönütte bulunmaktadır.
 • Periyodik e- sınavlar:Her ders için periyodik olarak e-sınavlar uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir.

Başvuru ve Öğrenci Alımı

Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Ön Kayıtta İstenen Belgeler

Eğitim Bilimler Enstitüsü sayfasından bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Eğitim Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim tezsiz yükseklisans programlarına ait ücretler için Tıklayınız

 

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim

AKADEMİK FAALİYET I. YARIYIL (GÜZ YARIYILI) II. YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
Ders Kaydı Başlangıcı 28.09.2020 15.02.2021
Ders Kaydı Bitişi 05.10.2020 19.02.2021
Öğretime Başlama 05.10.2020 22.02.2021
Öğretim Bitiş 05.01.2020 24.05.2020
Ara (Vize) Sınavı Başlangıcı 10.01.2021 06.06.2021
Ara (Vize) Sınavı Bitişi    
Final Sınavı 11.01.2021 07.06.2021
Bütünleme Sınavı 25.01.2021 27.06.2021

İLK DÖNEM

D.Kod Ders Adı Öğretim Üyesi T U K
OEU-501 Eğitim Programının Temelleri Prof. Dr. Ali Osman ENGİN 3   3
OEU-503 Eğitimde Program Geliştirme Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU 3   3
OEU-505 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri Doç Dr. Adnan TAŞKIN 3   3
OEU-507 Seçmeli-I (Etkili Öğretmen Nitelikleri) Dr. Öğr. Üyesi Selami SÖNMEZ 3   3
OEU-513 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun OZAN 3   3İKİNCİ DÖNEM

D.Kod Ders Adı Öğretim Üyesi T U K
OEU504 Eğitimde Program Değerlendirme Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU 3   3
OEU510 Yaşam Boyu Öğrenme Prof. Dr. Ali Osman ENGİN 3   3
OEU509 Öğretimde Yeni Yaklaşımlar Doç. Dr. Adnan TAŞGIN 3   3
OEU512 Etkili Sınıf Yönetimi Dr. Ögr. Üyesi Ceyhun OZAN 3   3
OEU514 Karşılaştırmalı Eğitim Dr. Öğrt. Üyesi Selami SÖNMEZ 3   3

 

Canlı Ders Programına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

 

Ders Materyalleri

 • Sunum: Derslerin öğretim üyeleri sanal sınıf uygulamalarında sunum üzerinden derslerini anlatabilmekte ve daha sonra öğrenciler bu sunumlara sistem üzerinden erişip indirebilmektedir.
 • Ders notu:İlgili dersin öğretim üyesi tarafından haftalık ders notları hazırlanmaktadır.
 • Online Kaynaklar: Derslerin öğretim üyeleri derslere yardımcı kaynak niteliği taşıyacak web adreslerini kaynak olarak ekleyebilmektedirler.Etkinlikler

 • Canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar:Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilecektir. Canlı sınıf uygulamalarında öğrenciler anlamadığı konularda öğretim elemanına soru sorabildiği gibi örnek olayları tartışılabilmektedir.
 • Online grup toplantıları:Öğrenciler gruplara bölünerek belirledikleri saatlerde sistem üzerinden online toplantılar yapabilmektedir.
 • Proje çalışmaları:Bireysel ve grup çalışması şeklinde proje çalışmaları yürütülmektedir.
 • Haftalık Ödevler-okumalar: Dersin öğretim üyesi haftalık ödevler ve okumalar vermektedir.
 • Açık Uçlu sorular: Sisteme açık uçlu sorular eklenmekte, öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda dersin öğretim üyesi dönütte bulunmaktadır.
 • Periyodik e- sınavlar:Her ders için periyodik olarak e-sınavlar uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir.

Değerlendirme

Öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemi üzerindeki tüm faaliyetleri kaydedilmektedir. Her öğrencinin ders içeriğini ne ölçüde takip ettiği ve sohbetlere katılımı ile ilgili bilgiler Öğretim Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak kaydedilmekte dersi yürüten öğretim elemanının bilgisine sunulmaktadır. Öğretim elemanı öğrencilere ödev, proje ve online sınav vererek değerlendirmekte ve gerekli geri bildirimlerde bulunmaktadır.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Öğrenciler vize sınavlarını Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirmekte ve dönem boyunca verdikleri ödevler, gerçekleştirdikleri kısa sınavlar ve canlı sınıf uygulamalarına katılım durumları vize notlarına etki etmektedir. Final ve bütünleme sınavı ise yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Final ve bütünleme sınav yerleri sınav tarihinden 1 ay önce internet üzerinden öğrencilere duyurulmakta ve öğrenciler sınava girecekleri yerleri seçmektedirler.

Sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan akademik takvimde yer almaktadır. Derslerin sınav tarihleri ise öğretim yönetim sistemi üzerinden yayınlanmaktadır.

Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim elemanı, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

Programdan mezun olma şartları Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için 30 kredilik 10 ayrı ders, bir dönem projesi çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

 

Dönem Projeleri

Dönem Projeleri, bilimsel nitelikli bir problemi veya konuyu tanımlama, veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçların bilimsel yazım kurallarına uygun bir düzen içinde sunmayı amaç edinen özgün bir çalışmadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, dönem projesine ilişkin ilgili yarıyılda yazılı bir rapor vermek zorundadırlar.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE-22 için TIKLAYINIZ

Üniversitemiz Senatosu'nun 09.09.2020 Çarşamba günü 23 sayılı oturumunda alınan 123 sayılı kararına göre 2020-2021 Güz dönemindeki tüm sınavlarımız online ortamlarda gerçekleştirilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Prof. Dr. Ali Osman ENGİN Filiz KAYA
E-Mail: aliosman.engin@atauni.edu.tr E-Mail:
Web adresi için tıklayınız. İletişim:0442 231 5614

 

 

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Prof. Dr. Ali Osman ENGİN
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Doç Dr. Adnan TAŞKIN
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Selami SÖNMEZ
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun OZAN