Ebelik Lisans Tamamlama

Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı (ELİTAM), Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır. Eğitim süresi 2 yıldır ve programın eğitim dili Türkçe’dir.

Programın temel amacı; ebelik Lisans Tamamlama Programının amacı; evrensel standartlarda ve kanıta dayalı bilimsel gelişmeler ışığında ülkenin sağlık bakımı gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen, etkili iletişim kurabilen, etik değerlere, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi ve liderlik özellikleri taşıyabilen profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda

  • Öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkânsızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmeleri,
  • Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikiminin, uzaktan eğitim teknolojisinin imkânları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile geniş kitlelere sunularak ülkemizde yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma,
  • Diğer yükseköğretim kurumları, teknolojik destek sunan kurumlar ile işbirliği ve tecrübe paylaşımının sağlanması,
  • Programa katılan öğrencilere, Ebelik ön lisans programlarında almış oldukları bilgileri Ebelik lisansı düzeyine çıkaracak şekilde geliştirirken onların sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi gibi hususlar birer alt amaç olarak gerçekleştirilmiş olacaktır.

Ebelik Lisans Diploması almaya hak kazanan ebeler Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarında (Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Hastaneler), özel sağlık merkezlerinde ve üniversite hastanelerinde ebe, servis sorunlusu ve bakım hizmetleri müdürü olarak görev yapabilirler. Ebelikte lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışabilirler. edegoji sertifikası alarak sağlık meslek liselerinde öğretmen olarak çalışabilirler. Tezsiz yüksek lisans programında ya da tezli yüksek lisans programında (ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla) öğrenim görerek uzman ebe olma hakkını kazanırlar. Ebelik lisans diplomasına sahip olan bireyler gerekli koşulları oluşturduğunda öğretim elemanı olarak alanları ile ilgili fakülte/yüksekokullarda akademisyen olabilirler.

Program Hakkında

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) programının temel amacı, evrensel standartlarda ve kanıta dayalı bilimsel gelişmeler ışığında ülkenin sağlık bakımı gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen, etkili iletişim kurabilen, etik değerlere, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi ve liderlik özellikleri taşıyabilen profesyonel ebeler yetiştirmektir. Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Sağlık Bilimleri Fakültesi” diploması almaya hak kazanacaktır. ELİTAM uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülür.

ELİTAM uzaktan eğitim programında sınıf geçme ve sınavlara dair iş ve işlemler “Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “ELİTAM Uygulama Esasları” hükümlerine göre yürütülür.

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yeni) için tıklayınız.

ATAUZEM uygulama esasları için tıklayınız

Başvuru ve kontenjanlar hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Atatürk Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için tıklayınız.

                            Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

                       2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim

 

AKEDEMİK TAKVİM

 

I.YARIYIL(GÜZ YARIYIL)   II. YARIYIL (BAHAR YARIYILI)
Ders Kaydı Başlangıc

28.09.2020

  15.02.2021
Ders Kaydı Bitişi 05.10.2020    19.02.2021
Öğretime Başlama 05.10.2020   22.02.2021
Öğretim Bitiş 05.01.2020   24.05.2020
Ara (Vize) Sınavı Başlangıcı 10.01.2021   06.06.2021
Ara (Vize) Sınavı Bitişi      
Final Sınavı 11.01.2021   07.06.2021
Bütünleme Sınavı 25.01.2021   27.06.2021
Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı III. Sınıf I. Yarıyıl
D.Kod Ders Adı T/U/K AKTS Ders Yönetimi
UZE301 Ebelikte Temel Kavramlar ve Etik 4/0/4 8 Uzaktan Eğitim
UZE303 Perinatal Bakım Yönetimi-I 6/0/6 10 Uzaktan Eğitim
UZE305 İletişim Becerileri 3/0/3 6 Uzaktan Eğitim
UZE307 Anne Çocuk Beslenmesi 3/0/3 6 Uzaktan Eğitim
Toplam
16/0/16
30  

 

Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı III. Sınıf II. Yarıyıl
D.Kod Ders Adı T/U/K AKTS Ders Yönetimi
UZE302 Perinatal Bakım Yönetimi-II 6/0/6 10 Uzaktan Eğitim
UZE304 Yenidoğan Sağlığı 4/0/4 4 Uzaktan Eğitim
UZE306 Büyüme Gelişme 3/0/3 6 Uzaktan Eğitim
UZE308 Toplumsal Cinsiyet Eğitimi 3/0/3 6 Uzaktan Eğitim
Toplam
16/0/16
30  

 

Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı IV. Sınıf I. Yarıyıl
D.Kod Ders Adı T/U/K AKTS Ders Yönetimi
UZS401 Araştırma Yöntemleri 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZS403 İstatistik 3/0/3 5 Uzaktan Eğitim
UZE405 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 5/0/5 9 Uzaktan Eğitim
UZE407 Gebelik ve Sistemik Hastalıklar 4/0/4 7 Uzaktan Eğitim
UZE409 Ruh Sağlığı 2/0/2 2 Uzaktan Eğitim
Toplam
17/0/17
30  

 

Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı IV. Sınıf II. Yarıyıl
D.Kod Ders Adı T/U/K AKTS Ders Yönetimi
UZE402 Acil Obstetrik Bakım 3/0/3 6 Uzaktan Eğitim
UZE404 Cinsel Sağlık Bilgileri 3/0/3 6 Uzaktan Eğitim
UZE406 Ebelikte Yönetim 4/0/4 7 Uzaktan Eğitim
UZH406 Entegre Uygulama* 0/20/10 11 Yüz Yüze
Toplam
10/20/20
30  

 

* “ENTEGRE UYGULAMA” dersinin sonucu “BAŞARILI” veya “BAŞARISIZ” olarak değerlendirilir.

** ENTEGRE UYGULAMA dersinin alınabilmesi için Perinatal Bakım Yönetimi-I ve Perinatal Bakım Yönetimi-II derslerinden başarılı olmak gerekir.

*** Fakülte gerekli gördüğü durumlarda uygulamalar için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapar.

Ders içeriklerine ve LMS'e ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Derslerin İşlenişi

Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programında çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Asenkron öğretim ortamları kullanılmaktadır. Öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır. Ders materyalleri; haftalık bireysel öğrenme materyali, ders notu, eğitsel video ve online kaynaklardan oluşmaktadır. Program kapsamında dersler canlı dersler ve e- kaynaklar aracılığıyla yürütülmektedir.

Canlı Dersler

Canlı dersler ders koordinatörü ve sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği özel bir platformun kullanıldığı sanal sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Canlı derslerde öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.

Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı dersler gerçekleştirilmektedir. 150 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrim içi oturumlar düzenlenmektedir. Canlı derslerdeki uygulama ve etkinlikler öğrencilerin daha sonra dersi tekrar izleyebilmesi için kayıt altına alınmakta ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Canlı derslere erişim sağlamak ve ders kayıtlarını görüntüleyebilmek için Öğretim Yönetim Sistemi (OBS) ne kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak gerekmektedir.

E- Kaynaklar

Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüz yüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, ilgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından çeşitli formatlarda haftalık ders içerikleri hazırlanmaktadır.

Programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine www.atauzem.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirler. ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders içeriklerine erişebilmek için Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve parola ile aynıdır.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşılmaktadır.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşılmaktadır. Bu platformda dersler haftalık olarak yayınlanmaktadır.

Ebelik Lisans Tamamlama Canlı Ders Programına ulaşmak için tıklayınız.

Ebelik Lisans Tamamlama Programı Nedir?

Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı (ELİTAM), Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

Ders içerikleri ve sınavların hazırlanması Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi, programın yürütülmesi ise Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Programa kimler başvurabilir?

YÖK'ten bilgi almak için TIKLAYINIZ

Programdan mezun olmak için süre sınırlaması var mıdır?

Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programından, kayıt olunan tarihten itibaren, 4 yıl içerisinde mezun olmak mecburidir.

Kayıt yaptırdıkları yıl itibariyle dördüncü yıl sonunda Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programından mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Programa kayıt yaptıracakların statüsü ne olacaktır?

Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programına kayıt yaptıracak öğrenciler ilgili mevzuat gereğince üniversite öğrencisi statüsünü kazanacak olup, kendilerine Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesi verilecek ve bu öğrenciler bütün öğrencilik haklarından yararlanacaklardır.

Kaydımı sildirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına müracaat etmeniz halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak ve kaydınız silinebilecektir.

Dersleri nereden ve nasıl takip edebilirim?

Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programına kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATAUZEM) tarafından birlikte yürütülen bu programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine ATAUZEMadresinden ulaşabilirler.

ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders materyallerine erişebilmek için Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) ) Programı öğrencilerinin Kullanıcı Adı öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarıdır.

Şifrenizi hatırlamıyorsanız öğrenmek için Şifre Hatırlatma başlığı altında bulunan bilgiyi okuyunuz.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşacaksınız.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşabileceksiniz. Bu platformda dersler haftalık olarak karşınıza gelecektir.

Çalışmak istediğiniz derse ait haftanın bulunduğu satır sonunda yer alansekmesini tıkladığınızda o dersin o haftasında öğrenilmesi planlanan ders içeriğine ulaşabilirsiniz.

İndir yazısına tıkladığınızda o derse ait içeriğin bulunduğu dosyaya ulaşabilir, bu dosyayı isterseniz bilgisayarınıza kaydedebilir, isterseniz yalnızca açıp okuyabilirsiniz. Yazılı dosyalar .pdf formatında olduğundan bu dosyaları açabilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Reader programı kurulu olmalıdır.

Yapacağınız işlemler bittikten sonra sistemden çıkmak istediğinizde Çıkış Yap sekmesini kullanarak sistemden oturumunuzu kapatarak çıkabilirsiniz.

Ayrıca ses ve video dosyası olarak hazırlanan yardım kılavuzundan da bu konuda yararlanabilirisiniz.

Ders içeriklerini görmek için giriş yaptığımda sistem kullanıcı adı ve şifreyi kabul etmiyor. Ne yapabilirim?

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan kullanıcı adı ve şifre, öğrenci işleri otomasyonuna giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve şifre ile aynıdır. Şifrenizi unutmuş olmanız durumunda yapmanız gereken işlemler “Şifre Hatırlatma” konu başlığı altında belirtilmiştir.

Daha önce başka herhangi bir yüksek öğretim kurumunda alıp başarmış olduğum bir dersten muaf olabilir miyim?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

MADDE 15- (1) Programlara kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları programda yer alan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce başka bir programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

Sınavlarda hangi konulardan sorumlu olacağız?

Öğrenciler ara sınavlarda (vize ) ilk 7 haftadan sorumlu olacaktır.

Final sınavlarında ise öğrenciler; 14 haftalık eğitim-öğretim yarıyılında yer alan tüm ders içeriklerinden sorumlu olacaklardır.

Final Sınavı vize sınavları gibi online olarak yapılamaz mı?

Mevzuat açısından uygun olmadığı için Final sınavları vize sınavları gibi online ortamda yapılmayacaktır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

MADDE 11- (3) Merkezi olarak yapılan sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

MADDE 12- (1) Başarı notları, Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanır. Bağıl Değerlendirme Sistemine göre hesaplanacak olan başarı notları için DKL’nin maksimum değeri 30, AL'nin değeri 50'dir. (2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. (3) Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %20, yarıyıl /bütünleme sınavının etkisi %80’dir.

Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Bu sonuç, akademik başarı durumunu gösterir. Vize sınav notunun ortalamadaki ağırlığı % 20, final sınavının not ortalamasına etkisi ise % 80’dir.

Öğrenciler her ders için vize sınavında ilk 7 haftalık ders içeriğinden, final sınavında ise eğitim-öğretim yarıyılında yer alan tüm ders içeriklerinden sorumlu olacaklardır.

Doç. Dr. Serap Ejder Apay

E-Mail: sejder@atauni.edu.tr

Web adresi için tıklayınız.

Özlem Öner

E-Mail: ozlemoner09@gmail.com

İletişim:0442 231 56 25

ÖĞRETİM ÜYELERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

EBELİK PROGRAMI Doç. Dr. Hava ÖZKAN
EBELİK PROGRAMI Dr. Öğr. Üyesi Ayla ÇAPIK
EBELİK PROGRAMI Doç. Dr. Serap EJDER APAY
EBELİK PROGRAMI Prof.Dr.Adem YILMAZ
EBELİK PROGRAMI Doç. Dr. Besim YILDIRIM
EBELİK PROGRAMI Dr. Öğretim Üyesi Zehra Demet ÜST TAŞĞIN
EBELİK PROGRAMI Dr. Öğretim Üyesi Elif Yağmur GÜR
EBELİK PROGRAMI Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖZTÜRK
EBELİK PROGRAMI Dr. Öğr. Üyesi Kamber KAŞALİ
EBELİK PROGRAMI Doç Dr. M. Emre KESKİN
EBELİK PROGRAMI Öğretim Görevlisi Safiye AĞAPINAR ŞAHİN
EBELİK PROGRAMI Dr. Öğr. Üyesi Meral KILIÇ