Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Atauzem

ATAUZEM Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile Protokol İmzaladı

2yıl
674

Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından tüm üniversite personeline her yıl yüz yüze verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri (İSG) pandemi sebebiyle artık ATAUZEM bünyesinde yürütülen Türkiye’de ilk çevrimiçi kurs örneklerinden biri olan ATADEMİX platformunda çevrimiçi olarak sunulacaktır.

11 Mart 2021’de ATAUZEM Müdürü Doç. Dr. Engin KURŞUN ve Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Melike ARSLAN ve Dr. Öğr. Üyesi Embiya ÇELİK ile İSG Koordinatörü Prof. Dr. Kadir BİLEN ve İSG Koordinatörlüğü bünyesindeki uzmanların katılımıyla ilk toplantı gerçekleşmiştir. Toplantıda bu eğitimlerin işleyişi ve yapısının ne şekilde kurgulanacağı, personelin sisteme entegrasyonu ve takibi, bu eğitimlerin raporlanması gibi durumların yapılabilirliğine dair iki birimin görev ve sorumluluklarını belirten protokol hazırlanmasına dair karar alınmıştır.

18 Mart 2021’de yapılan ikinci toplantıda bu eğitimlerin fakülte bazlı modül şekline dönüştürülmesi ve eğitimin personellere duyurulması, eğitim içeriklerin sisteme aktarılması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

21 Nisan 2021’de yapılan son toplantıda ise İSG koordinatörlüğü ve ATAUZEM eğitim sürecinin planlanmasının ardından iki birim arasında protokol imzalanarak iş birliği resmiyet kazanmıştır.

 

 

 

YARDIM