12 Ağustos 2021

Pandemi Sonrası
Uzaktan Eğitim Uygulamaları Çalıştayı - 2

Web Site: egitimedevam.atauni.edu.tr/pandemisonrasi

>>> Zoom Linki: https://zoom.us/j/94753102371
Çalıştayın Başlamasına Kalan Süre
%D days : %H hours : %M minutes : %S seconds

Çalıştay Hakkında

”Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Uygulamaları 2” isimli çalıştay  Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında uzaktan eğitim, harmanlanmış öğrenme yoluyla ve yüzyüze olmak üzere farklı şekillerde yürütülecek olan derslere yönelik uzaktan eğitim uygulamalarının belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilecektir.


Atatürk Üniversitesi Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Yol Haritasına yönelik ilki 06.07.2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen çalıştayın, ikincisi 12 Ağustos 2021, Perşembe saat 09:00’da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Çalıştayla ilgili detaylı bilgilere https://atauzem.atauni.edu.tr/pandemisonrasi2/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çalıştayın verimli geçmesi adına, çalıştay öncesi ilgili web adresinde yer alan “Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Yol Haritası” raporlarının incelenerek önerilerinizin en geç 11.08.2021, saat 11:00’e kadar atauzem@atauni.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Öğretim elemanları ve yöneticiler için oluşturulmuş "Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitim Yol Haritası" raporlarına aşağıdaki butonlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Öğretim Elemanları İçin Yol Haritası


Yöneticiler İçin Yol Haritası


Katılımcılar

Speaker
Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR
Rektör Yardımcısı
Speaker
Doç. Dr. Engin KURŞUN
ATAUZEM Müdürü
Speaker
Doç. Dr. Ceyhun OZAN
Eğitim Bilimleri Ens. Müd. Yard.
Speaker
Doç. Dr. Fatih VEYİS
ATASEM Müdür Yard.
Speaker
Doç. Dr. Gökhan ÖMEROĞLU
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yard.
Speaker
Doç. Dr. Melike ARSLAN
ATAUZEM Müdür Yard.
Speaker
Doç. Dr. Selçuk ILGAZ
KKEF Dekan Yard.
Speaker
Doç. Dr. Sevda KÜÇÜK
Dijital Dönüşüm Koor. Yard.
Speaker
Dr. Öğr. Üyesi Asiye ATA
ATA-AÖF Ses ve Video Birim Sorumlusu
Speaker
Dr. Öğr. Üyesi Betül OKÇU
Engelli Öğrenci Birimi Eğitim Komisyonu
Speaker
Dr. Öğr. Üyesi Embiya ÇELİK
ATAUZEM Müdür Yard.
Speaker
Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜZAN
Lisansüstü Eğitim Koor. Yard.
Speaker
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERKAL
İİBF Dekan Yard.
Speaker
Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa MAZLUMOĞLU
Tortum MYO Müdürü
Speaker
Dr. Öğr. Üyesi ÖMER ARPACIK
ATA-AÖF Bilgi İşlem Sorumlusu
Speaker
Dr. Öğr. Üyesi ÖMER KOÇAK
ÖGEM Müdür Yard.
Speaker
Dr. Öğr. Üyesi Sait Sinan ATILGAN
KİD
Speaker
Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYDIN
BAUM Müdür Yard.
Speaker
Dr. Öğr. Üyesi Türkan KADİROĞLU
Sağlık Bil. Fak. Öğr. Üyesi
Speaker
Dr. Öğr. Üyesi Ülke Hilal ÇELİK
İnsan Kay. Ofisi Koor. Yard.
Speaker
Dr. Rıza SALAR
Kalite Koordinatörlüğü Koord. Yard.

Düzenleme Kurulu

Onursal Başkan

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI

Atatürk Ünivesitesi Rektörü

 

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 

Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Engin KURŞUN - ATAUZEM Müdürü

 

Çalıştay Genel Sekreteri

Doç. Dr. Melike ARSLAN - ATAUZEM Müdür Yard.

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Embiya ÇELİK - ATAUZEM Müdür Yard.

Dr. Arş. Gör. Meva BAYRAK KARSLI - AR-GE/Yaşam Boyu Öğrenme Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Sinem ÇİLLİGÖL KARABEY - AR-GE/Program/Kurs Geliştirme Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Muhammed GÜLER - AR-GE/Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Ebubekir KABA - AR-GE/Öğretim Tasarımı Birim Sorumlusu