SIKÇA SORULAN SORULAR
ATAUZEM’ de eğitim faaliyetleri nasıl yürütülmektedir?

ATAUZEM’ de eğitim faaliyetleri; çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, öğrencilere ders notları, e-öğrenme içeriği, video dersler gibi materyaller sunulmaktadır. Öğretim sanal sınıf uygulamaları, forum tartışmaları, online sınavlar vb. etkinlikler aracılığı ile yapılmaktadır.

ATAUZEM’ de hangi programlar bulunmaktadır?

ATAUZEM’ de lisans tamamlama ve yüksek lisans (tezsiz) programları yer almaktadır. Bu programlar:
Lisans tamamlama Programları:
Hemşirelik Lisans Tamamlama
İlahiyat Lisans Tamamlama
Ebelik Lisans Tamamlama
Perfüzyon Programı
Yüksek Lisans Programları (Tezsiz):
Güvenlik ve Adli Bilimler
İşletme (Türkçe)
Yöneticiler İçin İşletme (Türkçe)
Sağlık Yönetimi
Pazarlama
İşletme (İngilizce)
İş Sağlığı ve Güvenliği

ATAUZEM’ de öğrenci olabilmek için gereken temel şartlar nelerdir?

ATAUZEM’ de yürütülmekte olan programlarda öğrenci olabilmek için her programın farklı şartları bulunmaktadır. Detaylı bilgi için kayıt yaptırmak istediğiniz programa yönelik olarak hazırlanan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü ziyaret ediniz.

ATAUZEM’ den alınan diplomalar, örgün eğitimden alınan diplomalar ile denk midir?

ATAUZEM’ den alınan diplomalarda uzaktan eğitim ibaresi yer almayacaktır. Diplomada; üniversite, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü adı ve bölüm bilgisi belirtilecektir. Dolayısıyla ATAUZEM’ den alınan diplomalar örgün eğitimden alınan diplomalarla denktir.

ATAUZEM’ de eğitim öğretim süresi ne kadardır?

ATAUZEM’ de eğitim öğretim süresi kayıtlı olunan programa göre değişmektedir. Detaylı bilgi için kayıtlı olduğunuz programa yönelik olarak hazırlanan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü ziyaret ediniz.

ATAUZEM’ de derslere devam zorunluluğu var mıdır?

ATAUZEM’ de derslere devam zorunluluğu bulunmamaktadır.

ATAUZEM öğrencileri için disiplin kuralları geçerli midir?

ATAUZEM öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ATAUZEM’ e kayıtlı öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi ve öğretim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde geçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, üniversitenin tesislerine ve öğretim yönetim sistemine giremezler.

ATAUZEM’ de programlara kayıt yaptırmak için ödenen harçlar ne kadardır?

ATAUZEM öğrencilerinin yatıracakları ücretler;
– Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı
– Uzaktan Eğitim Gideri ve Sınav Giderleridir.
Harç ücretleri her programa göre değişmektedir. Detaylı bilgi için kayıtlı olduğunuz programa yönelik olarak hazırlanan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü ziyaret ederek harç miktarına ve ödeme planına erişebilirsiniz.
Öğrenciler kayıtlı oldukları program için belirlenen harç ücretlerini bir Vakıfbank Şubesine T.C Kimlik No’larını ibraz ederek yatırabilirler.

ATAUZEM’ de ders kayıtları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ATAUZEM’ de yürütülmekte olan bir programa kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kesin işlemlerini kayıt yaptıracakları programın bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Enstitü’nün Öğrenci İşleri Bürosunda yapabileceklerdir. Öğrenciler kayıt tarihleri hakkında güncel bilgileri web sayfamızı takip ederek edinebileceklerdir.

ATAUZEM’ e yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders kaydı yaptırması gerekmekte midir?

ATAUZEM öğrencilerinin kesin kayıtlarını yaptırmalarının ardından ders kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

ATAUZEM’ de kayıt sildirme işlemi nasıl yapılmaktadır?

Öğrenciler kayıt sildirme gibi durumlarda bu isteklerini belirten bir dilekçe ile Fakülte/Yüksekokul/Enstitü’ ye müracaat etmelidirler. Başvurular Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak ve kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilecektir.

ÖYS’ ye erişim nasıl sağlanır?

ATAUZEM web sayfasına “http://atauzem.atauni.edu.tr/” adresinden giriş yapan öğrenciler “Hızlı Erişim” bölümünde yer alan “Derslere Giriş” butonlarından ilgili olana tıklayarak ÖYS sayfasına yönlendirilirler.
ÖYS’ ye http://lmsue.atauni.edu.tr/ adresinden de erişebilecek olan öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilmektedirler.

ÖYS kullanıcı adı ve şifre nereden öğrenilir?

ATAUZEM öğrencilerinin ÖYS kullanıcı adı ve şifreleri; OBS kullanıcı adı ve şifreleriyle aynıdır. OBS kullanıcı adı ilk tanımlandığında Tc Kimlik No’ larından, şifreleri ise Tc Kimlik No’ larının ilk 8 hanesinden oluşmaktadır.

ÖYS şifresi unutulduğunda şifreyi tekrar öğrenmek için ne yapılmalıdır?

Öğrenciler ÖYS şifrelerini unutmaları halinde, ÖYS giriş ekranında yer alan “Şifremi Unuttum” bölümünü tıklamalıdırlar. Ardından karşılarına çıkan ekranda istenen verileri doldurarak şifrelerine erişebilirler.

ÖYS’ de yer alan ders materyallerine erişim nasıl sağlanır?

Kullanıcı adı ve şifresi ile ÖYS’ ye giriş yapan öğrenci karşısına gelen pencereden içeriklerini görüntülemek istediği dersi seçmelidir.
İçeriklerini görüntülemek istediği dersi seçen öğrenci aşağıda yer alan resimdeki gibi o derse ait haftalık olarak yüklenen materyalleri görüntüleyebilir.

OBS’ ye erişim nasıl sağlanır?

ATAUZEM web sayfasına “http://atauzem.atauni.edu.tr/” adresinden giriş yapan öğrenciler “Hızlı Erişim” bölümünde yer alan “Öğrenci Bilgi Sistemi” butonuna tıklayarak Atatürk OBS sayfasına yönlendirilirler.
OBS’ ye https://obs.atauni.edu.tr/Auth adresinden de erişebilecek olan öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilirler.

OBS şifresinin unutulması durumunda ne yapılması gerekir?

Öğrenciler OBS şifrelerini unutmaları halinde, OBS giriş ekranında yer alan “Parolamı Unuttum” bölümünü tıklamalıdırlar. Ardından karşılarına çıkan ekranda istenen verileri doldurarak şifrelerine erişebilirler.

Kişisel bilgileri güncellemek için ne yapmak gerekir?

Öğrenciler OBS’ nin sol menüsünde yer alan “Kişisel Bilgiler” butonunu tıklayarak bazı kişisel bilgilerini güncelleyebilmektedirler.

ATAUZEM’ de sınavlar nasıl yürütülmektedir?

ATAUZEM’ de vize sınavları, internet üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler sınavlara belirtilen tarih ve saatte internet erişimine sahip bir ortamdan katılabilmektedirler. Final ve bütünleme sınavları ise yüz yüze yapılmaktadır. Final ve bütünleme sınav yerleri sınav tarihinden 1 ay önce internet üzerinden öğrencilere duyurulmakta ve öğrenciler sınava girecekleri yerleri seçmektedirler.

ATAUZEM’ de sınav sonuçları nereden öğrenilmektedir?

Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden duyurulmaktadır. Öğrenciler kullanıcı adı ve şifreleriyle girdikleri OBS’ den sınav sonuçlarını öğrenebilmektedirler.

ATAUZEM’ de vize sınavları ve final sınavlarının geçme notu üzerindeki yüzdelik etkisi ne kadardır?

ATAUZEM’ de final ve bütünleme sınavlarının başarı notuna etkisi %80, yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların başarı notuna etkisi %20’dir. Ders öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmalarını; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilir.

ATAUZEM’ de bütünleme sınavı yapılır mı?

ATAUZEM’ de derslerden kalan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılmaktadır.

ATAUZEM’ de kalınan dersler için yaz okulu uygulaması yapılır mı?

ATAUZEM’ de yaz okulu uygulaması mevcut değildir.

Sınavlar sırasında yaşanan sorunlar ATAUZEM’ e hangi yollarla bildirilebilir?

Öğrenciler, internet üzerinden yapılan vize sınavlarında karşılaşılan sorunları bildirmek için ÖYS üzerinden yardım masasına mesaj yazabilecekleri gibi 444 9 282 numaralı çağrı merkezinden bize ulaşabilirler. Öğrenciler ayrıca web sayfasının “İletişim” bölümünde yer alan mail adresinden de merkezimize erişim sağlanabilmektedir.

Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ATAUZEM’ e hangi yollarla bildirilebilir?

Öğrenciler sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe ile merkezimiz öğrenci işlerine bildirmelidirler.

İletişim Bilgileri:
Fax: 0 442 236 04 45
Adres: Atatürk Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 25240, Erzurum

Derslere katılabilmek için hangi programı kullanmalıyım?

Canlı derslerin takibi için Adobe Flash eklentisinin kurulu olduğu herhangi bir internet tarayıcısını kullanabilirsiniz. Ancak en verimli kullanım için İnternet Explorer tarayıcısını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Ders sırasında problemler yaşıyorum. Nasıl yardım alabilirim?

Tüm canlı dersler ATAUZEM görevlileri tarafından takip edilmektedir. Katıldığınız derslerde sohbet bölmesini kullanarak ATAUZEM görevlilerinden yardım isteyebilirsiniz. Ayrıca ATAUZEM web sayfasında bulunan “Canlı Derslere Giriş” sayfasında bulunan “Canlı Sınıf Online Destek” kısmından canlı sınıflarla ilgili sorularına cevap bulabilirsiniz.

Dersler sırasında ses ve görüntüde sürekli donmalar yaşıyorum. Bu sorunu gidermek için ne yapabilirim?

Derslerde ses ve görüntüde problem yaşanmasının nedeni genel olarak internet bağlantı hızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dersler sırsında internet ortamından sürekli veri aktarımı yapıldığı için kullanılan internetin bağlantı hızının bu veri aktarımına elverişli olması gerekmektedir. Bağlantı hızınızın bu veri aktarımına elverişli olduğunu düşünüyorsanız ders esnasında ATAUZEM görevlilerinden yardım talep edebilirsiniz.

Derslere sesli ve görüntülü olarak katılmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Derslere görüntülü ve sesli olarak katılabilmeniz için mikrofon, kulaklık ve kameranızın bulunması ve ders esnasında öğretim görevlisi tarafından mikrofon ve kameralarınızın aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin sesli ve görüntülü katılımları öğretim görevlilerinin tercihine bırakılmıştır. Genel olarak öğrencilerin derse katılımları sohbet bölmesinden yazılı olarak sağlanmaktadır.
Not: Derse sesli ve görüntülü katılımınız sırasında kulaklık kullanılmaması durumunda bilgisayar hoparlörlerinizden çıkan ses mikrofonunuzdan geri dönüş yapacağı için sesli ve görüntülü katılımınız sonlandırılacaktır.

Kamera kullanım yetkisi verildiğinde kameramı nasıl açabilirim?

Ders esnasında kamera açma yetkisi verildiğinde ekrandaki fotoğraf makinesi bölmesinin sol alt köşesinde aktif hale gelen kamera simgesine tıklayıp gelen uyarı mesajında izin ver seçeneğine tıklayarak kameranızı açabilirsiniz.

Sesli olarak derse katılma yetkisi verildiğinde derse nasıl katılabilirim?

Sesli olarak derse katılma yetkisi verildiğinde ekranınızın sol alt köşesinde üzerinde konuş yazan bir buton aktif hale gelecektir. Konuşacağınız zaman bu butona basılı tutarak konuşup konuşmanız bittiğinde butona basmayı bırakmanız gerekmektedir.

Katılamadığım dersler var bu dersleri nasıl izleyebilirim?

Derslere katılamayan öğrencilerin dersleri izleyebilmesi için tüm dersler kaydedilmektedir. Derslerin kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra izleyebilirsiniz.

ATAUZEM öğrenci belgesi nasıl temin edilmektedir?

ATAUZEM öğrencileri kayıtlı oldukları programın bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci işlerine dilekçe göndererek öğrenci belgesi talebinde bulunabilirler. Öğrenciler dilekçelerini posta ve fax yoluyla ilgili birime ulaştırabilirler.

ATAUZEM öğrenci kimliği nasıl temin edilmektedir?

ATAUZEM öğrencilerine ilgili programlara kesin kayıtlarını yaptırdıktan sonra öğrenci kimlik belgeleri verilmektedir.

ATAUZEM’ in akademik takvimine nereden ulaşılabilir?

ATAUZEM’ de yürütülen programlar özellikle sınav tarihleri açısından farklılık göstermektedir. Bu yüzden kayıtlı olduğunuz program için oluşturulmuş sayfadan akademik takvime erişmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Kayıtlı olunan programla ilgili soru ve sorunlar için kiminle ve nasıl iletişime geçmek gerekmektedir?

ATAUZEM öğrencileri kayıtlı oldukları programla ilgili soru ve sorunlarını bildirmek için; kayıtlı oldukları programın bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Enstitüde görev yapan Program Koordinatörleri ile iletişime geçmelidirler.

Kayıtlı olunan program hakkındaki güncel duyurulara nereden ulaşılabilir?

Kayıtlı olunan programla ilgili güncel duyurulara “http://atauzem.atauni.edu.tr/” adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ÖYS üzerinden programınızla ilgili güncel duyuruları takip edebilirsiniz.

ATAUZEM’ de verilen eğitimden tam anlamıyla faydalanabilmek için hangi özelliklerde bir bilgisayar temin edilmelidir?

ATAUZEM’ de verilen eğitimden tam anlamıyla faydalanabilmeniz için; 1.8 GHZ işlemci, 1 GB Ram, 256 MB Ekran kartı, 40 GB harddisk ve görüntülü sohbet için herhangi bir marka webcam ve mikrofonlu kulaklık edinmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca bilgisayarınızda Internet Explorer (IE) veya Mozilla Firefox tarayıcı, Flash Player, Acrobat Reader programları yüklü olmalıdır.