YÖNETİM

Müdür

Doç. Dr. Vecihi YİĞİT

  • Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  • vyigit@atauni.edu.tr


Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi M.Emre KESKİN

  • Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  • emre.keskin@atauni.edu.tr

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TURAN

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

  • zeynepturan@atauni.edu.trMerkez Sekreteri

Ergun AYŞEN

  • eaysen@atauni.edu.tr