Pazarlama

Pazarlama

Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı; çağdaş bilgi, teknik ve iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslararası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların etkin, verimli çalışmasına katkıda bulunacak ve günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek eğitimli, profesyonel yönetici, stratejist ve elemanlar yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Global düzeyde ve yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüz iş dünyasında sürekli gelişen ve değişen pazarları tanıyan ve anlayan, yaratıcı öneri ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayacak pazarlamacılara büyük ölçüde ihtiyaç vardır. Pazarlama tezsiz yüksek lisans programı öncelikle bu ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır.

Program Kapsamı

Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı; çağdaş bilgi, teknik ve iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslararası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların etkin, verimli çalışmasına katkıda bulunacak ve günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek eğitimli, profesyonel yönetici, stratejist ve elemanlar yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Global düzeyde ve yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüz iş dünyasında sürekli gelişen ve değişen pazarları tanıyan ve anlayan, yaratıcı öneri ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayacak pazarlamacılara büyük ölçüde ihtiyaç vardır. Pazarlama tezsiz yüksek lisans programı öncelikle bu ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra şu amaç ve hedefleri söz konusudur;

 • * Çağdaş bilgilerle donatılmış, girişimci ruha sahip, gerek yerel ve bölgesel gerekse ulusal ve uluslararası düzeyde duyulan eleman ihtiyaçlarını karşılamak,
 • * Kamu ve özel sektöre analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yeteneklerine sahip, artan rekabet ortamında değişen pazar şartları ve tüketici ihtiyaçlarını göz önüne alarak etkin pazarlama stratejileri oluşturabilecek eğitimli yönetici ve meslek elamanı yetiştirmek,
 • * Ticaret ile uğraşan sanayici, iş adamları, tüccar ve profesyonel hizmet elemanlarının (avukat, doktor, vb.) ve pazarlama uygulamaları konusunda kendisini eğitmek isteyen esnaf, tüccar, işadamı, sanayici ve profesyonel hizmet sunucularının (doktor, avukat, danışman, vb) iş hayatlarını sürdürmelerinde önemli yeri bulunan pazarlama uygulamaları hakkında bilgi düzeylerini artırmaktır.

Programdaki tüm dersleri (11 ders/33 kredi) ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Sosyal Bilimler Enstitüsü” tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanacaktır.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

Bu tezsiz yüksek lisans uzaktan eğitim programında iş ve işlemler “Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “ATAUZEM Uygulama Esasları” hükümlerine
göre yürütülür.

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

ATAUZEM Uygulama Esasları için tıklayınız.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

Ön Kayıtta İstenen Belgeler

 1. 1 adet Fotoğraf
 2. Lisans Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti.
 3. Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesi onaylı sureti.

Ücretlendirme

Ders, dönem projesi ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına hesaplanır ve ilan edilir. Ders ücretleri e-öğrenme içeriklerine erişim, etkinliklere katılım, ders hocaları ile iletişim ve sınavlara katılım hizmetlerini içerir.

Programın katkı payı her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek harç ücretlerinden oluşmaktadır. Ödeme planlarına Sosyal Bilimler Enstitü sayfasından ulaşabilirsiniz.

Atatürk Üniversitesi Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim

Atatürk Üniversitesi Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Akademik Takvimi
Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı 19.09.2016 23.09.2016
Öğretime Başlama 26.09.2016 01.01.2017
Uzaktan Eğitim Ders Uygulamasının Sonu ——
Ara(Vize) Sınavı 14 Kasım 2016 18 Kasım 2016
Final Sınavı  7 Ocak 2017
Bütünleme Sınavı  4 Şubat 2017

 

Atatürk Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi
Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı 22.02.2017 28.02.2017
Öğretime Başlama 27.02.2017 04.06.2017
Uzaktan Eğitim Ders Uygulamasının Sonu ——
Ara(Vize) Sınavı  —
Final Sınavı
Bütünleme Sınavı

 

1.DÖNEM DERS MÜFREDATI

D. Kodu Ders Adı Ders Öğretim Üyesi/Üyeleri T/U/K Z/M/S AKTS
PTY501 Pazarlama İlkeleri 3/0/3 Z* 6
PTY503 Lojistik Yönetimi 3/0/3 Z* 6
PTY505 Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 3/0/3 Z* 6
PTY502 Hizmet Pazarlaması 3/0/3 Z* 6
PTY511 Toplam Kalite Yönetimi 3/0/3 Z* 6
PTY510 Tüketici Davranışları 3/0/3 Z* 6
Toplam 18/0/18

2.DÖNEM DERS MÜFREDATI

D. Kodu Ders Adı Ders Öğretim Üyesi/Üyeleri T/U/K Z/M/S AKTS
PTY508 Bütünleşik Pazarlama 3/0/3 Z* 6
PTY504 Stratejik Pazarlama 3/0/3 Z* 6
PTY506 Pazarlama Kanalları ve Perakendecilik 3/0/3 Z* 6
PTY507 Uluslararası Pazarlama 3/0/3 Z* 6
PTY509 Ürün ve Marka Yönetimi 3/0/3 Z* 6
PTY198 Dönem Projesi 0/0/0 Z* 24
Toplam 15/0/15

Derslerin İşlenişi

Program kapsamında  dersler canlı dersler ve e- kaynaklar aracılığıyla yürütülmektedir.

Canlı Dersler

Canlı dersler ders koordinatörü ve sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler  arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği özel bir platformun kullanıldığı sanal sınıflarda gerçekleştirilmektedir.

Canlı derslerde öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.

Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı dersler gerçekleştirilmektedir. 150 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrim içi oturumlar düzenlenmektedir. Canlı derslerdeki uygulama ve etkinlikler öğrencilerin daha sonra dersi tekrar izleyebilmesi için kayıt altına alınmakta ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Canlı derslere erişim sağlamak ve ve ders kayıtlarını görüntüleyebilmek için  Öğretim Yönetim Sistemi (OBS) ne kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak gerekmektedir.

E- Kaynaklar

Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüzyüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, ilgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından çeşitli formatlarda haftalık ders içerikleri hazırlanmaktadır.

Programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine www.atuzem.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirler.

ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders içeriklerine erişebilmek için  Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve parola ile aynıdır.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşılmaktadır.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşılmaktadır. Bu platformda dersler haftalık olarak yayınlanmaktadır.

Programda öğrenci olmanın şartları nelerdir?

Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak

İnternet üzerinden eğitime nasıl erişim sağlanır?

Programa kayıt yaptırıldıktan sonra, öğrenciler, öğrenci bilgi sistemindeki kullanıcı adı ve şifreleri ile eğitim ortamına internet üzerinden ulaşabilecekler. Uzaktan eğitimdeki dersleri takip edebilmek için bilgisayar, internet bağlantısı ve mikrofonlu kulaklığa sahip olunması yeterlidir.

Uzaktan Eğitimde kullanılacak bilgisayarın minimum özellikleri ne olmalıdır?

1.8 GHZ işlemci, 1 GB Ram,256 MB Ekran kartı, 40 GB harddisk ve görüntülü sohbet için herhangi bir marka webcam ve mikrofonlu kulaklık yeterli olmaktadır. Bilgisayarda Internet Explorer (IE) veya Mozilla Firefox tarayıcı, Flash Player, Acrobat Reader programları yüklü olmalıdır.

Uzaktan eğitimde eğitim öğretim süresi ne kadardır?

Uzaktan öğretim sistemine göre öğretim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süresi 3 dönem, 1,5 yıldır.

Uzaktan eğitimin ücreti ne kadardır?

Ders, dönem projesi ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına hesaplanır ve ilan edilir.
Ders ücretleri e-öğrenme içeriklerine erişim, etkinliklere katılım, ders hocaları ile iletişim ve sınavlara katılım hizmetlerini içerir. Program ücretlerine Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Uzaktan eğitim nasıl yapılır?

Uzaktan eğitimde derslere eğitim yönetim sistemi üzerinden erişilir. Öğrencilere eğitim yönetim sistemi üzerinden derslere ait ders notları, e-öğrenme içerikleri, video dersler gibi eğitsel materyaller sunulur. Dönem içinde canlı sınıf uygulamalarıyla derslerin öğretim elemanlarıyla sohbet oturumları ve forum bölümünde derslerle ilgili tartışmalar düzenlenir. Dersin öğretim elemanı öğrencilere ödevler verebilir. Öğrenciler dönem içerisinde online ve yüz yüze sınavlara katılır.

Uzaktan eğitim sınav sistemi nasıldır?

Vize sınavları, internet üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler sınavlara belirtilen tarih ve saatte internet erişimine sahip bir ortamdan katılabilirler. Final ve bütünleme sınavları ise yüz yüze yapılmaktadır.  Final ve bütünleme sınav yerleri sınav tarihinden 1 ay önce internet üzerinden öğrencilere duyurulmakta ve öğrenciler sınava girecekleri yerleri seçmektedirler.

Vize sınavları ve final ve bütünleme sınavlarının geçme notuna katkısı ne kadardır?

Uzaktan eğitimde final ve bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı %80, yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların başarı notuna katkısı %20’dir. Ders öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilir.
Harf notu aralığı nasıldır?

Harf Notu Katsayısı Başarı Notu

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

65-74

FF

0,00

0-64

Programdan mezun olma şartı nedir?

Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında en az 10 ders almaları ve 30 krediyi tamamlamaları zorunludur.

Alınan Diplomada Uzaktan Eğitim Belirtilecek mi?

Hayır, diplomada üniversite, enstitü adı ve bölüm bilgisi belirtilecektir.

Uzaktan eğitimde devam zorunluluğu var mı?

Programa kayıtlı öğrencilerde devam zorunluluğu aranmaz.

Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilir mi?

Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Uzaktan eğitim öğrencileri için disiplin kuralları geçerlimi dir?

Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Güvenlik ve Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans uzaktan eğitim sistemine kayıtlı öğrenciler, öğrenci bilgi sistemi vöğretim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde geçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.
Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, Üniversitenin tesislerine ve öğretim yönetim sistemine giremezler.

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dönem boyunca her bir ders için bir ara sınav, (vize), bir dönem sonu ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır.
Ara sınavlar internet üzerinden (online) yapılmaktadır.İnternet üzerinden (online) sınavlarda her ders için ayrı ayrı çevrimiçi sınav uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir. Bu sınavların sonuçları dersin vize notu olarak değerlendirilmektedir.
Yılsonu (final) sınavı ile bütünleme sınavı yüz yüze oturumlar halinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılmaktadır. Yüzyüze sınavların hangi illerde yapılacağı sınavlardan önce ilan edilmektedir.

Program Koordinatörleri
Yrd. Doç. Dr. Dilşad GÜZEL
E-Mail:dguzel@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
Program Sorumlusu
Çetin LALOĞLU
E-Mail:
cetinlaloglu@gmail.com
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Aşağıdaki işlemler Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • Öğrenci özlük işlemlerini yürütmek (yeni kayıt, öğrenci belgesi, askerlik belgesi, transkript, mezuniyet vb. belgeler)
 • Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili taleplerini karşılamak veya ilgili birimlere yönlendirmek
 • Yönetmelik ile ilgili düzenlemeleri öğrencilere ilan etmek
 • Dönem projesi işlemlerini yürütmek
 • ÖBS üzerinden öğrenci şube ve grup atamalarının ÖYS’ye uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak

E-mail: sosbil@atauni.edu.tr

Web adresi için tıklayınız.

Yoruma kapalı.