Ortak Dersler

Ortak Dersler

Derslerin Uzaktan Eğitimle İşlenişi

 • • Ders notu,videolar ve etkileşimli materyallere İnternet üzerinden erişebilirsiniz.
 • • Ders Öğretim Elemanlarıyla Online Ders Saatlerinde internet üzerinden yazılı/görüntülü konferans şeklinde görüşebilirsiniz.
 • • Merkezi dershanelerin 209 nolu sınıfında verilen Açık Sınıf derslerine katılabilirsiniz.
 • • Pazartesi günleri 13:00 – 17:00 saatleri arasında yapılan Açık Sınıf Web TV derslerini web üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
 • • Sınavlar (vize ve final) merkezi olarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

ortakresim

 

Derslere Erişim

Öğrencilerimiz Atatürk Üniversitesi Öğretim Yönetim Sistemi’ne (ÖYS)
http://ortakdersler.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden erişebileceklerdir.

Sisteme kullanıcı adı ve şifrelerini girerek ders materyallerine ulaşabileceklerdir.

 • Kullanıcı Adı: Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS) İle Aynıdır.
 • Kullanıcı Şifresi: Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS) İle Aynıdır.

Öğrencilerimiz ilk iki haftalık örnek ders materyallerine “Örnek Materyal” sayfasından erişebilirler.

İçerikler

 • 1. Üniteler

  Konular 14 haftalık üniteler şeklinde bireysel öğrenmeye uygun olarak düzenlenmiştir. Uygulamada başlangıç aşamasında Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders içerikleri kullanılacaktır. Koordinatörlükler ihtiyaç görürse bu içerikleri düzenleyebileceklerdir.

 

 • 2. Alıştırmalar

  Öğrencilerin ilgili konuları daha iyi kavrayabilmesi için hazırlanan etkileşimli sorulardır. Öğrenci alıştırmaları yanıtladıktan sonra kontrol edebilir, geri dönüt alarak yaptığı yanlışları ve bu yanlışların doğru cevaplarını görebilir. Alıştırma uygulamalarında herhangi bir puanlama (not verme) işlemi yapılmayacaktır.

 

 • 3. Konu Sonu Testleri

  Genellikle ders içeriklerinde konu sonunda mevcut olan değerlendirme sorularından oluşturulmuş çoktan seçmeli etkileşimli testlerdir. Öğrenci bu test sorularını cevaplandırır ve doğru cevap sayısına göre anında puanlamasını görebilir. Ancak bu puan dönem sonu değerlendirmesinde kullanılmaz. Yalnızca öğrenciye dönüt amaçlıdır. Daha sonra öğrenci doğru yanlış cevaplarını görüp değerlendirebilir.
 • 4. Ders Anlatım Videoları

  Her ünite için ayrı ayrı hazırlanan, öğrencilerin ilgili ünitede mevcut konular hakkında ipuçlarına ulaşabileceği, konuyu nasıl öğrenebilecekleri hakkında fikir edinebilecekleri kısa videolardır. Videolar, ders koordinatörleri tarafından belirlenen öğretim elemanları ile Uzaktan Eğitim stüdyolarında çekilecektir.
 • 5. Diğer Materyaller

  Ders koordinatörlükleri eğer ihtiyaç duyarlarsa konu içeriğine uygun animasyon video gibi çeşitli materyaller ekleyebilirler.

Örnek ders materyallerine ulaşmak için “Örnek Materyal” sayfasına tıklayınız.

Ders Adı Ünite 1 Ünite 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Hukukun Temel Kavramları
Türk Dili
Yabancı Dil(İngilizce)
Tümünü İndir

1.  Uzaktan eğitim ile yürütülen ortak dersler hangileridir?

 • • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • • Yabancı Dil(İngilizce)
 • • Türk Dili
 • • Hukukun Temel Kavramları

2.  Hangi öğrenciler ortak dersleri uzaktan eğitim ile alır?

Kampüs içi ve kampüs dışındaki tüm birimlerde öğrenim gören öğrenciler ortak dersleri uzaktan eğitim ile alır.

3.  Derslere devam zorunluluğu var mı?

Derslere devam zorunluluğu yoktur.

4. ÖYS’ ye nasıl erişebilirim?

http://ortakdersler.atauni.edu.tr/” adresi üzerinden ders materyallerine erişebilirsiniz.

5. Açık sınıfta derslerin yüz yüze oturumları var mı?

Yukarıda adı geçen derslerde öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda katılabilecekleri haftalık açık sınıf uygulamaları başlatılacaktır. Bu uygulamalar hafta içi belirli gün ve saatlerde öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilecektir. Öğrenciler kendilerine uygun saatlerde bu derslere yüz yüze katılabileceklerdir. Ayrıca bu derslerin her biri Pazartesi günü internet üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
13.00 14.00 Atatürk İlke ve İnkilapları / Türk Dili (Web TV) Hukukun Temel Kavramları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  – I Yabancı Dil (İngilizce) – I Türk Dili -I
15.00 17.00 Yabancı Dil-I / Hukukun Temel Kavramları (Web TV) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili -I Hukukun Temel Kavramları Yabancı Dil-I (İngilizce)
17.00 19.00 Türk Dili -I Yabancı Dil-I (İngilizce) Hukukun Temel Kavramları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Yabancı Dil-I (İngilizce)

6. Ders materyallerine nasıl ulaşabilirim?

ÖYS’ ye giriş yaptıktan sonra; ilgili ders için sisteme yüklenmiş olan haftalık ders materyallerine ulaşabilirsiniz.

7.  Derslere ait basılı kitap var mıdır? Varsa nasıl temin edebilirim?

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Hukukun Temel Kavramları ve Yabancı Dil dersleri için basılı kaynak mevcuttur. Bu kaynakları istediğiniz takdirde Açık öğretim Fakültesinden belirli bir ücret karşılığında temin edebilirsiniz.

8. Online Ders Saatlerine nasıl katılabilirim? Öğretim elemanlarının adres ve iletişim bilgilerine nasıl erişebilirim?

Online Ders Saatleri bağlı bulunduğunuz Fakülte/Yüksekokulların ders programlarında belirledikleri ortak derslerin gün ve saatinde yapılacaktır. Bu saatlerde dersi yürüten öğretim elemanları ile eş zamanlı olarak yazılı/görüntülü konferans yapabilirsiniz.

ATAUZEM web sayfasında bulunan “Ortak Dersler” bölümünün içinde yer alan “Öğretim Elemanları” menüsüne tıklayarak ilgili dersin öğretim elemanlarına ait adres ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

9. Sınavlar nasıl yapılacaktır?

Sınavlar bir vize ve bir final olmak üzere belirlenen tarih ve saatlerde merkezi olarak ve yüz yüze gerçekleştirilecektir. Sınav Giriş Belgenizde yazılı olan Fakülte/Yüksekokullar da sınava girmeniz gerekmektedir.

10. Sınavlar ne zaman yapılacaktır?

 • Vize (Ara) Sınav Tarihi               : 16 Kasım 2016 Çarşamba
 • Final Sınav Tarihi                        : 04 Ocak 2017 Çarşamba

11. Vize sınavı ve final sınavının dönem sonu notuna yüzdelik etkisi ne kadardır?

Tüm Fakülte/Yüksekokullarda dönem sonu notuna vize notunun etkisi %40, final notunun etkisi %60 dır.

12. Sınavlarda hangi ünitelerden sorumluyuz?

Ara sınavda ilk yedi üniteden, final sınavında tüm ünitelerden sorumlu olacaksınız.

13. Sınav giriş belgemi nereden almalıyım?

Sınav giriş belgeniz sınavdan bir hafta önce danışmanlarınız tarafından sizlere ulaştırılır. Giriş belgenizi alamamanız veya kaybetmeniz durumunda sitemizde bulunan ilgili adresten TC numaranız ve öğrenci numaranızla giriş yaparak belgenizi alabilirsiniz.

14. Sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

Sınav sonuçlarınızı OBS  (“https://obs.atauni.edu.tr/”)  üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz.

15. Uzaktan eğitim ile yürütülen ortak derslerin sınavına yönelik mazeret, dilekçe, rapor vb. belgeleri nereye vereceğim ve sınav notu itirazlarını nereye yapacağım?

Sınava girememe durumunuz da mazeret ve dilekçelerinizi kayıtlı bulunduğunuz fakülte/yüksekokula bildirmeniz gerekmektedir. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlarınızı veya notunuzun sistemde görünmemesi durumunu dersi yürüten öğretim elemanına bildirmeniz gerekmektedir.

16. Derslerden muaf olduğum halde sistemde notum FF görünüyor?

Böyle bir durumda uzaktan eğitimle almış olduğunuz ortak dersi yürüten öğretim elemanına veya bağlı bulunduğunuz Fakülte/Yüksekokulun öğrenci işlerine başvurmanız gerekmektedir.

17. Sınavlara girdiğim halde sistemde notum FF olarak görünüyor?

Böyle bir durumda uzaktan eğitimle almış olduğunuz ortak dersi yürüten öğretim elemanına veya bağlı bulunduğunuz Fakülte/Yüksekokulun öğrenci işlerine başvurmanız gerekmektedir.

18. Ortak Dersler Neden Uzaktan Eğitim ile Verilmektedir?

Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar’ın 6. maddesinin (c) fıkrasına göre örgün öğretim ile verilen derslerin %30’u uzaktan öğretim ile verilebilecektir. Ayrıca Atatürk Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 10. maddesi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil (İngilizce), Türk Dili, Hukukun Temel Kavramları dersleri uzaktan eğitim ile yürütülmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda, ilgili derslerin uzaktan eğitim yolu ile verilmesi aşağıdaki avantajları beraberinde getirmektedir.

 • Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kullanım deneyimlerinin artması,
 • Uzaktan eğitimle verilecek dersler için öğrencilere zaman ve mekân esnekliği sağlanması,
 • İlgili dersler için yapılan ölçme ve değerlendirmelerde bütünlük sağlanması,
 • Ortak dersler için verilen eğitimin tüm öğrencilere aynı standartta verilmesinin sağlanması,
 • Kaynakların (derslikler vb.) verimli kullanılması.

19. Ortak Derslerin Sınav Uygulaması Nasıl Gerçekleşmektedir?

 • Sınav tarihleri fakülte/yüksekokullardaki ilan panolarında, ATAUZEM’ in web sayfasında ilan edilecektir.
 • Sınav uygulamaları ilgili fakülte/yüksekokul sorumluluğunda, yüz yüze gerçekleştirilecektir.
 • Öğrenciler sınav yerlerini kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokullardan öğrenecektir.
 • Gözetmenler fakülte/yüksekokul yönetimi tarafından görevlendirilecektir.
 • Sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulacak ve sonuçlar optik form aracılığıyla değerlendirilecektir.
 • Dersler için yapılan sınavlarla ilgili değerlendirmeler ve sonuçları OBS üzerinden öğrencilere duyurulacaktır.
 • Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ilgili dersin öğretim elemanına yapılacaktır.

20. Derslerin Uzaktan Eğitimle İşlenişi Nasıl Yapılmaktadır?

 • Ders notu,videolar ve etkileşimli materyallere İnternet üzerinden erişebilirsiniz.
 • Ders Öğretim Elemanlarıyla Online Ders Saatlerinde internet üzerinden yazılı/görüntülü konferans şeklinde görüşebilirsiniz.
 • Merkezi dershanelerin 209 nolu sınıfında verilen Açık Sınıf derslerine katılabilirsiniz.
 • Pazartesi günleri 13:00 – 17:00 saatleri arasında yapılan Açık Sınıf Web TV derslerini web üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
 • Sınavlar (vize ve final) merkezi olarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
13.00 14.00 Atatürk İlke ve İnkilapları / Türk Dili (Web TV) Hukukun Temel Kavramları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  – I Yabancı Dil (İngilizce) – I Türk Dili -I
15.00 17.00 Yabancı Dil-I / Hukukun Temel Kavramları (Web TV) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili -I Hukukun Temel Kavramları Yabancı Dil-I (İngilizce)
17.00 19.00 Türk Dili-I Yabancı Dil-I (İngilizce) Hukukun Temel Kavramları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Yabancı Dil-I (İngilizce)

Not: Dersler 13:00- 19.00 saatleri arasında Merkezi Dershaneler’in 209 Nolu sınıfında yapılacaktır.

* Pazartesi günleri 13:00 – 14:00 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 14:00 – 15:00 Türk Dili, 15:00-16:00 Yabancı Dil(İngilizce), 16:00-17:00 Hukukun Temel Kavramları dersleri  Web üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Ders Adı Öğretim Görevlileri Listesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Hukukun Temel Kavramları
Türk Dili
Yabancı Dil(İngilizce)
Tümünü İndir
Web TV derslerini izlemek için tıklayınız.

tvv

Açık Sınıf Web TV yayınını ve ders kayıtlarını izleyebilmeniz için bilgisayarınızda Silverlight veya HTML5 eklentileri kurulu olmalıdır. Silverlight kurmak için tıklayınız.

Program Koordinatörleri
Prof. Dr. Sinever Esin DAYI
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koordinatörü
E-Mail:sdayi@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER
Türk Dili Koordinatörü
E-Mail:bahadir@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
Doç. Dr. Ahmet Uğur NALCIOĞLU
Yabancı Dil (İngilizce) Koordinatörü
E-Mail:aunalci@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
Yrd. Doç. Dr. Cem ŞENOL
Hukukun Temel Kavramları Koordinatörü
E-Mail:
cmsenol@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
Program Sorumlusu
Sinem KARABEY
E-Mail:sinemiscilligol@gmail.com

Ortak Dersler 2016-2017 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Akademik Takvimi

Tarih
Ara (Vize) Sınavı  16 Kasım 2016 Çarşamba
Final Sınavı  04 Ocak 2017 Çarşamba

Yoruma kapalı.