İlahiyat Lisans Tamamlama

İlahiyat Lisans Tamamlama

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programının temel amacı, önlisans derecesine sahip kişilerin, lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

İLİTAM Programına, İlahiyat Önlisans Programı veya İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları kayıt yaptırabilir. Ayrıca ilahiyat önlisans diploması almış olan kişilerden başvuru yılında Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmiş olmak programa başvurmak için gereklidir. İLİTAM programının kontenjanı 500 kişidir. Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler “İlahiyat Fakültesi” diploması almaya hak kazanacaktır.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM), İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ATAUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

Programın temel amacı; Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikimi, uzaktan eğitim teknolojisinin imkanları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile birleştirerek dinin temel esaslarına ve öz kaynaklarına dayanan bilgileri akademik yöntem ve duyarlılıkla kazandırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkansızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim verilmektedir.

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yeni) için tıklayınız.

Uygulama Esasları İçin tıklayınız.

Öğrenci Kabulü

İLİTAM programının kontenjanı 500 kişidir. Programa müracaatlar,yerleştirme ve kesin kayıt işlemleri Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

İLİTAM Programına,

 • • İlahiyat Önlisans programı
 • • İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları kayıt yaptırabilir.

Ayrıca ilahiyat önlisans diploması almış olan kişilerden başvuru yılında Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmiş olmak programa başvurmak için gereklidir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI İÇİN tıklayınız.

İLİTAM PROGRAMI

2014- 2015 BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

Başlangıç

Bitiş

Ders Kayıtları

 02.02.2015

08.02.2015

Eğitim- Öğretim

09.02.2015

15.05.2015

Ara Sınav (Vize)

30.03.2015       03.04.2015

Ara Sınav takvimi için tıklayınız.

Yarıyıl Sonu Sınavı

16.05.2015 (1.sınıf dersleri)

 17.05.2015 (2.sınıf dersleri)
Bütünleme Sınavı

 

 

Tek ders sınavı

30.05.2015 (1.sınıf dersleri)

13.06.2015

 31.05.2015 (2.sınıf dersleri)

 

 

 

 

1. YIL

1. YARIYIL

2. YARIYIL

Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
İLİTAM 101 Kur’an-ı Kerim I 2 İLİTAM 102 Kur’an-ı Kerim II 2
İLİTAM 103 Arapça I 4 İLİTAM 104 Arapça II 4
İLİTAM 105 Fıkıh Usulü 2 İLİTAM 106 İslam Hukuku I 4
İLİTAM 107 Sistematik Kelam 4 İLİTAM 108 İslam Ahlak Felsefesi 2
İLİTAM 109 Mantık 2 İLİTAM 110 Felsefe Tarihi 2
İLİTAM 111 Osmanlı Türkçesi 2 İLİTAM 112 İslam Tarihi I 4
Toplam 16 Toplam 18

 

2. YIL

3. YARIYIL

4. YARIYIL

Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
İLİTAM 201 Kur’an-ı Kerim III 2 İLİTAM 202 Kur’an-ı Kerim IV 2
İLİTAM 203 Tefsir Metinleri I 4 İLİTAM 204 Hadis Metinleri II 4
İLİTAM 205 İslam Hukuku II 4 İLİTAM 206 Tefsir Metinleri II 4
İLİTAM 207 İslam Felsefesi 4 İLİTAM 208 Din Felsefesi 4
İLİTAM 209 Hadis Metinleri I 4 İLİTAM 210 Tasavvuf 2
İLİTAM 211 İslam Tarihi II 2 İLİTAM 212 Dinler Tarihi 4
Toplam 20 Toplam 20

Derslerin İşlenişi

Program, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır. Senkron (eş zamanlı) ve asenkron(eş zamansız) öğretim ortamları kullanılmaktadır. Senkron öğretim ise sanal sınıf uygulamaları, forum tartışmaları, çevrimiçi sınavlar vb. etkinlikler aracılığı ile yapılmaktadır. Asenkron öğretim ortamlarında kullanılan ders materyalleri; e-öğrenme paketi, ders notları, video-derslerdir.

Senkron eğitim

 • Eğitimin senkron bölümlerinde ders koordinatörü ve sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler  arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu etkileşimin sağlanması için canlı sınıf uygulamaları, video konferanslar vb. düzenlenmektedir.
 • 100 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrimiçi oturumlar düzenlenmektedir.
 • Öğrencilerden  grup çalışmaları  yaparak proje geliştirmeleri istenecektir. Ders koordinatörü ve öğretim üyesinin de bulunacağı çevrimiçi grup tartışmaları düzenlenmektedir.

Asenkron Eğitim

 • Eğitimin asenkron bölümünde öğrencilerin kullanımına sunulacak çeşitli ders materyalleri ve etkinlikler düzenlenmektedir. Asenkron (eş zamansız) öğretim ortamlarında kullanılan ders materyalleri;, ders notları, video-derslerdir.
 • Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüzyüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak
  etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır.

Hazırlanan ders materyalleri ve tasarlanan etkinlikler aşağıda yer almaktadır;

Ders Materyalleri

 • Ders notu: İlgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından haftalık ders notları/dokümanları hazırlanmaktadır.
 • Video-ders: Haftalık olarak hazırlanan notlara bağlı kalarak ilgili dersin öğretim üyesinin ayrıntılı bir şekilde ders işlediği video kayıtlarıdır.

Etkinlikler

 • Sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilmektedir. Sanal sınıf uygulamalarında öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.
 • Online sınav: Her ders için ayrı ayrı çevrimiçi sınav uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir. Bu sınavların sonuçları dersin vize notu olarak değerlendirilmektedir.

Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri

İLİTAM uzaktan eğitim programında sınıf geçme ve sınavlara dair iş ve işlemler “Atatürk Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

Eğitmenler öğrencilerle senkron veya asenkron olarak iletişim kurmaktadır. Öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerindeki tüm faaliyetleri kaydedilmektedir. Öğrenciler online vize sınavlarına Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden katılmaktadır.

Bir dönem boyunca her bir ders için bir ara sınav, (vize), bir dönem sonu ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır.

Ara sınavlar internet üzerinden, yılsonu (final) sınavı ile bütünleme sınavı yüz yüze oturumlar halinde akademik takvimde
belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %20, yılsonu (final) veya bütünleme sınavının ise %80 dir.

Yüzyüze sınavlar Atatürk Üniversitesi Kampüsünde yapılmaktadır. Başka bölge veya illerde ayrıca bir sınav merkezi oluşturulmayacaktır.

Program İle İlgili Bilgiler

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı Nedir?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı; önlisans mezunlarının uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlama eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla yürütülen bir lisans tamamlama programıdır.

Programa ön kayıtlar (müracaatlar) Atatürk Üniversitesi tarafından alınmış olup, öğrencilerin yerleştirme ve kesin kayıt işlemleri yine Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

Ders içerikleri ve sınavların hazırlanması İlahiyat Fakültesi Dekanlığı; programın yürütülmesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Programa kimler başvurabilir?

İLİTAM Programına,

 • • İlahiyat önlisans programı
 • • İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları kayıt yaptırabilir.

Ayrıca ilahiyat önlisans diploması almış olan kişilerden başvuru yılında Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmiş olmak programa başvurmak için gereklidir.

Programa ne zamandan beri öğrenci alınmaktadır?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına; 2010–2011 öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Programdan mezun olmak için süre sınırlaması var mıdır?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programından, kayıt olunan tarihten itibaren, 4 yıl içerisinde mezun olmak mecburidir.

Kayıt yaptırdıkları yıl itibariyle dördüncü yıl sonunda İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programından mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Programa yerleştirilemeyenler ne yapabilirler?

Programa başvuru yapamayanlar veya başvuru yaptıkları halde yerleştirilemeyenler bir sonraki eğitim-öğretim yılında başvuru yapabilirler.

Programa kayıt yaptıracakların statüsü ne olacaktır?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına kayıt yaptıracak öğrenciler ilgili mevzuat gereğince üniversite öğrencisi statüsünü kazanacak olup, kendilerine Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesi verilecek ve bu öğrenciler bütün öğrencilik haklarından yararlanacaklardır.

Programdan mezun olanlara ne tür bir diploma verilecektir?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, “İlahiyat Fakültesi” diploması verilecektir.

Ödemeler İle İlgili Bilgiler

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı için ücret yatırılacak mıdır?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı öğrencilerinin yatıracakları ücretler;

 • 1- Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı
 • 2- Uzaktan Eğitim Gideri ve Sınav Giderleridir.

Ödemeler nasıl yapılacaktır?

Öğrencilerimiz söz konusu ücretleri herhangi bir Vakıfbank Şubesine T.C Kimlik No’larını ibraz ederek yatırabilirler.

Ücretler hangi miktarlarda ve hangi aylarda ödenecektir?

Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı
Uzaktan Eğitim Gideri ve Sınav Giderleri
Toplam
 
1. Taksit
184 TL
616 TL
800 TL
 
2.Taksit
157 TL
616 TL
773 TL
 
TOPLAM
341 TL
1232 TL
1573 TL

Bu ücretler dışında herhangi bir ücret yatırılacak mıdır?

Belirtilen ücretler dışında bankaya herhangi bir ad altında (havale, hesap işletim ücreti vs.) ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeleri belirtilen süreler içerisinde ödeyemezsem durumum ne olur?

Süresinde yatırılmayan ücretler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Gereğince aylık %2.5 gecikme zammı uygulanır. Öğrenciler varsa bu borçlarını ödemeden mezun olamazlar.

Önkayıt (Müracaat) İşlemleri ile İlgili Bilgiler?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına ön kayıt (müracaat) yaptırmak isteyen öğrencilerimiz http://atauzem.atauni.edu.tr adresinde yer alan Önkayıt sayfasını incelemeleri gerekmektedir.

Kesin Kayıt İşlemleri ile İlgili Bilgiler

Ön kaydımı yaptırdım, kesin kaydımı ne zaman yaptırabilirim?

Üniversitemizde İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kesin işlemlerini Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosunda yapabileceklerdir.

Kesin kayıt işlemleri için hangi belgeler gerekmektedir?

 • Önlisans diplomasının veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesinin aslı,
 • Önlisans Not döküm (Transkript) belgesinin aslı
 • Dikey geçiş sınav (DGS) sonuç belgesi,
 • Öğrenci katkı payının ve öğrenim giderlerinin ödendiğini gösterir makbuz,
 • Üniversite tarafından hazırlanan yerleştirme belgesi,
 • Öğrenci harcı ile öğrenim giderinin yatırıldığına dair banka dekontları
 • Nüfus cüzdan sureti
 • 1986 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesinin veya terhis belgesinin aslı
 • Vesikalık Fotoğraf (6 adet)

Kesin kayıtlar öğrenci tarafından bizzat yaptırılacağı gibi, kanuni temsilcileri aracılığı ile de yapılabilecektir.

Kesin kayıt tarihleri arasında kaydımı yaptıramadım, ne yapabilirim?

Kesin kayıt tarihleri dışında kayıt yaptırmanız mümkün değildir.

Kesin kayıt yaptırdım fakat kayıt dondurmak istiyorum, ne yapabilirim?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programına kayıtlı öğrenciler kayıt dondurma talebinde bulunamazlar.

Kaydımı sildirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Kaydınızı silmek isteğinizi belirten bir dilekçe ile İlahiyat Fakültesi Dekanlığına müracaat etmeniz halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile kaydınız silinecektir.

Kaydımı sildirdim ama geri dönmek istiyorum ne yapmalıyım?

Kaydını sildiren öğrencilerimizin kayıt sildirme işlemleri kesinlikle geri alınmayacaktır. Bu öğrencilerimiz daha sonraki eğitim-öğretim yılında bu programa öğrenci alınması halinde tekrar müracaat yapabilirler.

Kaydımı sildirerek yapmış olduğum ödemelerin iade edilmesini istiyorum, ne yapmalıyım?

Kaydınız talebiniz halinde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile silinecek ancak yapmış olduğunuz ödemelerin iadesi ilgili mevzuat hükümlerine istinaden mümkün olmayacaktır.

Dersler İle İlgili Bilgiler

Programın dersleri nelerdir?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programının dersleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı 1.Sınf Güz Yarıyılı
D.Kod
Ders Adı
T/U/K
Z/M/S
AKTS
İLİTAM 101 Kur’an-ı Kerim I
0/0/2
Z
İLİTAM 103 Arapça I
0/0/4
Z
İLİTAM 105 Fıkıh Usulü
0/0/2
Z
İLİTAM 107 Sistematik Kelam
0/0/4
Z
İLİTAM 109 Mantık
0/0/2
Z
İLİTAM 111 Osmanlı Türkçesi
0/0/2
Z
Toplam
0/0/16
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı 1.Sınf Bahar Yarıyılı
D.Kod
Ders Adı
T/U/K
Z/M/S
AKTS
İLİTAM 102 Kur’an-ı Kerim II
0/0/2
Z
İLİTAM 104 Arapça II
0/0/4
Z
İLİTAM 106 İslam Hukuku I
0/0/4
Z
İLİTAM 108 İslam Ahlak Felsefesi
0/0/2
Z
İLİTAM 110 Felsefe Tarihi
0/0/2
Z
İLİTAM 112 İslam Tarihi I
0/0/4
Z
Toplam
0/0/18
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı 2.Sınf Güz Yarıyılı
D.Kod
Ders Adı
T/U/K
Z/M/S
AKTS
İLİTAM 201 Kur’an-ı Kerim III
0/0/2
Z
İLİTAM 203 Tefsir Metinleri I
0/0/4
Z
İLİTAM 205 İslam Hukuku II
0/0/4
Z
İLİTAM 207 İslam Felsefesi
0/0/4
Z
İLİTAM 209 Hadis Metinleri I
0/0/4
Z
İLİTAM 211 İslam Tarihi II
0/0/2
Z
Toplam
0/0/20
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı 2.Sınf Bahar Yarıyılı
D.Kod
Ders Adı
T/U/K
Z/M/S
AKTS
İLİTAM 202 Kur’an-ı Kerim IV
0/0/2
Z
İLİTAM 204 Hadis Metinleri II
0/0/4
Z
İLİTAM 206 Tefsir Metinleri II
0/0/4
Z
İLİTAM 208 Din Felsefesi
0/0/4
Z
İLİTAM 210 Tasavvuf
0/0/2
Z
İLİTAM 212 Dinler Tarihi
0/0/4
Z
Toplam
0/0/20

Akademik takvim belirlendi mi?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı akademik takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İLİTAM PROGRAMI

2014- 2015 GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

                                 Başlangıç               Bitiş
Ders Kayıtları

 02.02.2015

08.02.2015

Eğitim- Öğretim

09.02.2015

15.05.2015

Ara Sınav (Vize)

30.03.2015       03.04.2015

Ara Sınav takvimi için tıklayınız.

Yarıyıl Sonu Sınavı

16.05.2015 (1.sınıf dersleri)

 17.05.2015 (2.sınıf dersleri)
Bütünleme Sınavı

30.05.2015 (1.sınıf dersleri)

 31.05.2015 (2.sınıf dersleri)

Dersleri nereden ve nasıl takip edebilirim

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATAUZEM) tarafından birlikte yürütülen bu programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine www.atuzem.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirler.

ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders materyallerine erişebilmek için  Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı öğrencilerinin Kullanıcı Adı öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarıdır.

Şifrenizi hatırlamıyorsanız öğrenmek için Şifre Hatırlatma başlığı altında bulunan bilgiyi okuyunuz.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşacaksınız.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşabileceksiniz. Bu platformda dersler haftalık olarak karşınıza gelecektir.

Çalışmak istediğiniz derse ait haftanın bulunduğu satır sonunda yer alansekmesini tıkladığınızda o dersin o haftasında öğrenilmesi planlanan ders içeriğine ulaşabilirsiniz.

İndir yazısına tıkladığınızda o derse ait içeriğin bulunduğu dosyaya ulaşabilir, bu dosyayı isterseniz bilgisayarınıza kaydedebilir, isterseniz yalnızca açıp okuyabilirsiniz. Yazılı dosyalar .pdf formatında olduğundan bu dosyaları açabilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Reader programı kurulu olmalıdır.

Yapacağınız işlemler bittikten sonra sistemden çıkmak istediğinizde Çıkış Yap sekmesini kullanarak sistemden oturumunuzu kapatarak çıkabilirsiniz.

Ayrıca ses ve video dosyası olarak hazırlanan yardım kılavuzundan da bu konuda yararlanabilirisiniz.

Ders materyallerine ulaşmak için kullanacağım Şifre ve Kullanıcı Adı nedir?

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, öğrenci işleri otomasyonuna giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve parola ile aynıdır.

Ders içeriklerini görmek için giriş yaptığımda sistem kullanıcı adı ve şifreyi kabul etmiyor. Ne yapabilirim?

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan kullanıcı adı ve şifre, öğrenci işleri otomasyonuna giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve şifre ile aynıdır. Şifrenizi unutmuş olmanız durumunda yapmanız gereken işlemler “Şifre Hatırlatma” konu başlığı altında belirtilmiştir.

Dersleri takip edebilmek için nelere ihtiyaç duyulmaktadır?

İnternete bağlı bilgisayar ile dersleri sesli olarak dinleyebilmek için hoparlör ya da kulaklık gerekmektedir. Derslere ait dokümanlar istenilirse bilgisayara kaydedilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Dersler pdf. formatında tasarlandığı için bilgisayarınızda Acrobat Reader Programı kurulu olmalıdır.

Dersler nasıl yürütülecek ve ders materyallerine nasıl ulaşılacaktır?

Ders notları, video-dersler ve değerlendirme sorularından oluşan eğitsel dökümanlara www.atauzem.atauni.edu.tr  web sayfası kullanılarak ulaşmak mümkündür. Dersleri takip etmek herhangi bir zaman kısıtlamasına veya kaydına tabi değildir.

Dersler için herhangi bir kitap veya materyal alacak mıyım?

Belirtilen dökümanlar dışında  herhangi bir basılı ders materyali verilmeyecektir.

Daha önce başka herhangi bir yüksek öğretim kurumunda alıp başarmış olduğum bir dersten muaf olabilir miyim?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı kapsamında daha önce başka herhangi bir yüksek öğretim kurumunda alıp başarmış olduğunuz bir ders için muafiyet söz konusu değildir.

Açık Öğretim Programı ile birlikte İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programında devam edebilir miyim?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına müracaat için gerekli şartları taşımanız halinde farklı bir alanda olmak kaydıyla başka bir yükseköğetim programı (açık öğretim veya örgün öğretim) öğrencisi olmanız bu programa devam etmenize engel bir durum değildir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alınacak mı?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı ile birlikte Pedagojik Formasyon Programı eğitimi verilmemektedir. Ancak bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Pedagojik Formasyon eğitimi alabilmektedir.

Sınavlar İle İlgili Bilgiler

Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

Her öğretim yılındaki her bir ders için bir ara (vize), bir yarıyıl sonu (final) sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılacaktır.

Ara sınavlar internet üzerinden online olarak, yılsonu (final) sınavlar ile bütünleme sınavları yüz yüze oturumlar halinde Atatürk Üniversitesinde yapılacaktır. Ayrıca başka bölge veya illerde sınav merkezleri oluşturulmayacaktır.

Sınavlar hangi tarihlerde yapılacaktır?

Sınavlar akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılacaktır.

Sınavlarda hangi konulardan sorumlu olacağız?

Öğrenciler ara sınav (vize ) tarihine kadar işlenmiş olunan konulardan sorumlu olacaktır.

Final sınavlarında ise öğrenciler; 14 haftalık eğitim-öğretim yarıyılında yer alan tüm ders içeriklerinden sorumlu olacaklardır.

Sınavda alınan notların başarı notuna katkısı nasıldır?

Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %20, yılsonu (final) ve bütünleme sınavının ise %80 dir.

Dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notu kaç olmalıdır?

Bir ders için yapılan, Ara (vize) sınav notunun %20’si, Yılsonu (final) sınav notunun %80’inden elde edilen toplam başarı notu 100 üzerinden 50 ve üzerinde olursa o dersten başarılı olunur.

Mazeret Sınav hakkı kullanabilir miyim?

Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

Program Koordinatörleri
Prof. Dr. Nihat YATKIN
e-mail:nyatkin@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
Program Sorumlusu
Uz. Münevver ESGİCE
e-mail:mesgice@atauni.edu.tr

Yoruma kapalı.