İlahiyat Lisans Tamamlama

İlahiyat Lisans Tamamlama

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM), İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ATAUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

İLİTAM Programı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu; Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programı Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik; Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği; Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ATAUZEM) Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile, programın açılmasına ilişkin 11.03.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararına dayalı olarak açılmıştır.

Programın temel amacı; Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikimi, uzaktan eğitim teknolojisinin imkanları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile birleştirerek dinin temel esaslarına ve öz kaynaklarına dayanan bilgileri akademik yöntem ve duyarlılıkla kazandırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda
• Öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkânsızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmeleri,
• Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikiminin, uzaktan eğitim teknolojisinin imkânları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile geniş kitlelere sunularak ülkemizde yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma,
• Dinin temel esaslarına ve öz kaynaklarına dayanan dini bilginin; toplum bütünlüğü huzur ve güvenine katkıda bulunacak şekilde bu konuda istekli olanlara akademik yöntem ve duyarlıkla kazandırılması,
• Programın uygulanması ile yükseköğretim alanında yeni bilimsel araştırma, geliştirme açılımlarının ortaya çıkması, dini yükseköğretimin gelişmesi,
• Diğer yükseköğretim kurumları, teknolojik destek sunan kurumlar ile işbirliği ve tecrübe paylaşımının sağlanması,
• Programa katılan öğrencilere, ilahiyat ön lisans programlarında almış oldukları bilgileri ilahiyat lisansı düzeyine çıkaracak şekilde geliştirirken onların sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi gibi hususlar birer alt amaç olarak gerçekleştirilmiş olacaktır.

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programının temel amacı, önlisans derecesine sahip kişilerin, lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler “İlahiyat Fakültesi” diploması almaya hak kazanacaktır.

İLİTAM uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülür.

İLİTAM uzaktan eğitim programında sınıf geçme ve sınavlara dair iş ve işlemler “Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “İLİTAM Uygulama Esasları” hükümlerine
göre yürütülür.
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yeni) için tıklayınız.

İLİTAM Uygulama Esasları için tıklayınız.

Öğrenci Kabulü

İLİTAM Programına,

 • • İlahiyat Önlisans programı
 • • İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları kayıt yaptırabilir.

İLİTAM ‘ı tercih edebilmek için başvuru yılında Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmiş olmak mecburidir.

Programa müracaatlar ve yerleştirme Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, kesin kayıt işlemleri ise Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

İLİTAM programının kontenjanı yıllık 450 kişidir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI İÇİN tıklayınız.

İLİTAM PROGRAMI

2016- 2017 GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

Başlangıç

Bitiş

Ders Kayıtları

 19.09.2016

23.09.2016

Eğitim- Öğretim

26.09.2016

01.01.2017

Ara Sınav (Vize)

28.11.2016      02.12.2016

Vize sınav takvimi için tıklayınız

Yarıyıl Sonu Sınavı

21-22 OCAK 2017

 

 

1. YIL

1. YARIYIL

2. YARIYIL

Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
İLİTAM 101 Kur’an-ı Kerim I 2 İLİTAM 102 Kur’an-ı Kerim II 2
İLİTAM 103 Arapça I 4 İLİTAM 104 Arapça II 4
İLİTAM 105 Fıkıh Usulü 2 İLİTAM 106 İslam Hukuku I 4
İLİTAM 107 Sistematik Kelam 4 İLİTAM 108 İslam Ahlak Felsefesi 2
İLİTAM 109 Mantık 2 İLİTAM 110 Felsefe Tarihi 2
İLİTAM 111 Osmanlı Türkçesi 2 İLİTAM 112 İslam Tarihi I 4
Toplam 16 Toplam 18

 

2. YIL

3. YARIYIL

4. YARIYIL

Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS Ders Kodu Dersin Adı Kredi AKTS
İLİTAM 201 Kur’an-ı Kerim III 2 İLİTAM 202 Kur’an-ı Kerim IV 2
İLİTAM 203 Tefsir Metinleri I 4 İLİTAM 204 Hadis Metinleri II 4
İLİTAM 205 İslam Hukuku II 4 İLİTAM 206 Tefsir Metinleri II 4
İLİTAM 207 İslam Felsefesi 4 İLİTAM 208 Din Felsefesi 4
İLİTAM 209 Hadis Metinleri I 4 İLİTAM 210 Tasavvuf 2
İLİTAM 211 İslam Tarihi II 2 İLİTAM 212 Dinler Tarihi 4
Toplam 20 Toplam 20

Derslerin İşlenişi

 Program kapsamında  dersler canlı dersler ve e- kaynaklar aracılığıyla yürütülmektedir.

Canlı Dersler

Canlı dersler ders koordinatörü ve sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler  arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği özel bir platformun kullanıldığı sanal sınıflarda gerçekleştirilmektedir.

Canlı derslerde öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.

Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı dersler gerçekleştirilmektedir. 150 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrim içi oturumlar düzenlenmektedir. Canlı derslerdeki uygulama ve etkinlikler öğrencilerin daha sonra dersi tekrar izleyebilmesi için kayıt altına alınmakta ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Canlı derslere erişim sağlamak ve ve ders kayıtlarını görüntüleyebilmek için  Öğretim Yönetim Sistemi (OBS) ne kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak gerekmektedir.

E- Kaynaklar

Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüzyüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır.Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, ilgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından çeşitli formatlarda haftalık ders içerikleri hazırlanmaktadır.

Programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine www.atuzem.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirler.

ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders içeriklerine erişebilmek için  Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve parola ile aynıdır.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşılmaktadır.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşılmaktadır. Bu platformda dersler haftalık olarak yayınlanmaktadır.

Program İle İlgili Bilgiler

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı Nedir?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı; önlisans mezunlarının uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlama eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla yürütülen bir lisans tamamlama programıdır.

Programa ön kayıtlar (müracaatlar) Atatürk Üniversitesi tarafından alınmış olup, öğrencilerin yerleştirme ve kesin kayıt işlemleri yine Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

Ders içerikleri ve sınavların hazırlanması İlahiyat Fakültesi Dekanlığı; programın yürütülmesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Programa kimler başvurabilir?

İLİTAM Programına,

 • • İlahiyat önlisans programı
 • • İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları kayıt yaptırabilir.

Ayrıca ilahiyat önlisans diploması almış olan kişilerden başvuru yılında Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmiş olmak programa başvurmak için gereklidir.

Programa ne zamandan beri öğrenci alınmaktadır?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına; 2010–2011 öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Programdan mezun olmak için süre sınırlaması var mıdır?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programından, kayıt olunan tarihten itibaren, 4 yıl içerisinde mezun olmak mecburidir.

Kayıt yaptırdıkları yıl itibariyle dördüncü yıl sonunda İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programından mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Programa yerleştirilemeyenler ne yapabilirler?

Programa başvuru yapamayanlar veya başvuru yaptıkları halde yerleştirilemeyenler bir sonraki eğitim-öğretim yılında başvuru yapabilirler.

Programa kayıt yaptıracakların statüsü ne olacaktır?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına kayıt yaptıracak öğrenciler ilgili mevzuat gereğince üniversite öğrencisi statüsünü kazanacak olup, kendilerine Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesi verilecek ve bu öğrenciler bütün öğrencilik haklarından yararlanacaklardır.

Programdan mezun olanlara ne tür bir diploma verilecektir?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, “İlahiyat Fakültesi” diploması verilecektir.

Ödemeler İle İlgili Bilgiler

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı için ücret yatırılacak mıdır?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı öğrencilerinin yatıracakları ücretler;

 • 1- Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı
 • 2- Uzaktan Eğitim Gideri ve Sınav Giderleridir.

Ödemeler nasıl yapılacaktır?

Öğrencilerimiz söz konusu ücretleri herhangi bir Vakıfbank Şubesine T.C Kimlik No’larını ibraz ederek yatırabilirler.

Belirtilen ücretler dışında bankaya herhangi bir ad altında (havale, hesap işletim ücreti vs.) ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeleri belirtilen süreler içerisinde ödeyemezsem durumum ne olur?

Süresinde yatırılmayan ücretler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Gereğince aylık %2.5 gecikme zammı uygulanır. Öğrenciler varsa bu borçlarını ödemeden mezun olamazlar.

Önkayıt (Müracaat) İşlemleri ile İlgili Bilgiler?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına ön kayıt (müracaat) yaptırmak isteyen öğrencilerimiz http://atauzem.atauni.edu.tr adresinde yer alan Önkayıt sayfasını incelemeleri gerekmektedir.

Kesin Kayıt İşlemleri ile İlgili Bilgiler

Ön kaydımı yaptırdım, kesin kaydımı ne zaman yaptırabilirim?

Üniversitemizde İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kesin işlemlerini Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosunda yapabileceklerdir.

Kesin kayıt işlemleri için hangi belgeler gerekmektedir?

 •     2 adet fotoğraf
 • Önlisans diplomasının  aslı gibidir fotokopisi veya noter onaylı fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi (iletişim bilgileri ile birlikte)
 • Askerlik belgesi
 • Dgs yerleştirme sonuç belgesi

Kayıt evrakları İlahiyat Fakültesi İlitam bürosuna getirilecektir.  (Herhangi bir ön kayıt yapılmayacaktır.)

Evrakların öğrencinin bizzat kendisi tarafından teslim edilmesi ya da resmi vekalete gerek olmaksızın bir başkası tarafından elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

Kesin kayıt tarihleri arasında kaydımı yaptıramadım, ne yapabilirim?

Kesin kayıt tarihleri dışında kayıt yaptırmanız mümkün değildir.

Kesin kayıt yaptırdım fakat kayıt dondurmak istiyorum, ne yapabilirim?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programına kayıtlı öğrenciler kayıt dondurma talebinde bulunamazlar.

Kaydımı sildirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Kaydınızı silmek isteğinizi belirten bir dilekçe ile İlahiyat Fakültesi Dekanlığına müracaat etmeniz halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile kaydınız silinecektir.

Kaydımı sildirdim ama geri dönmek istiyorum ne yapmalıyım?

Kaydını sildiren öğrencilerimizin kayıt sildirme işlemleri kesinlikle geri alınmayacaktır. Bu öğrencilerimiz daha sonraki eğitim-öğretim yılında bu programa öğrenci alınması halinde tekrar müracaat yapabilirler.

Kaydımı sildirerek yapmış olduğum ödemelerin iade edilmesini istiyorum, ne yapmalıyım?

Kaydınız talebiniz halinde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile silinecek ancak yapmış olduğunuz ödemelerin iadesi ilgili mevzuat hükümlerine istinaden mümkün olmayacaktır.

Dersler İle İlgili Bilgiler

Programın dersleri nelerdir?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programının dersleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı 1.Sınf Güz Yarıyılı
D.Kod
Ders Adı
T/U/K
Z/M/S
AKTS
İLİTAM 101 Kur’an-ı Kerim I
0/0/2
Z
İLİTAM 103 Arapça I
0/0/4
Z
İLİTAM 105 Fıkıh Usulü
0/0/2
Z
İLİTAM 107 Sistematik Kelam
0/0/4
Z
İLİTAM 109 Mantık
0/0/2
Z
İLİTAM 111 Osmanlı Türkçesi
0/0/2
Z
Toplam
0/0/16
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı 1.Sınf Bahar Yarıyılı
D.Kod
Ders Adı
T/U/K
Z/M/S
AKTS
İLİTAM 102 Kur’an-ı Kerim II
0/0/2
Z
İLİTAM 104 Arapça II
0/0/4
Z
İLİTAM 106 İslam Hukuku I
0/0/4
Z
İLİTAM 108 İslam Ahlak Felsefesi
0/0/2
Z
İLİTAM 110 Felsefe Tarihi
0/0/2
Z
İLİTAM 112 İslam Tarihi I
0/0/4
Z
Toplam
0/0/18
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı 2.Sınf Güz Yarıyılı
D.Kod
Ders Adı
T/U/K
Z/M/S
AKTS
İLİTAM 201 Kur’an-ı Kerim III
0/0/2
Z
İLİTAM 203 Tefsir Metinleri I
0/0/4
Z
İLİTAM 205 İslam Hukuku II
0/0/4
Z
İLİTAM 207 İslam Felsefesi
0/0/4
Z
İLİTAM 209 Hadis Metinleri I
0/0/4
Z
İLİTAM 211 İslam Tarihi II
0/0/2
Z
Toplam
0/0/20
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı 2.Sınf Bahar Yarıyılı
D.Kod
Ders Adı
T/U/K
Z/M/S
AKTS
İLİTAM 202 Kur’an-ı Kerim IV
0/0/2
Z
İLİTAM 204 Hadis Metinleri II
0/0/4
Z
İLİTAM 206 Tefsir Metinleri II
0/0/4
Z
İLİTAM 208 Din Felsefesi
0/0/4
Z
İLİTAM 210 Tasavvuf
0/0/2
Z
İLİTAM 212 Dinler Tarihi
0/0/4
Z
Toplam
0/0/20

Akademik takvim belirlendi mi?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı akademik takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İLİTAM PROGRAMI

2016- 2017 GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

                                 Başlangıç               Bitiş
Ders Kayıtları

 19.09.2016

23.09.2016

Eğitim- Öğretim

26.09.2016

01.01.2017

Ara Sınav (Vize)  28.11.2016        02.12.2016

Vize sınav takvimi için tıklayınız

Yarıyıl Sonu Sınavı Daha sonra ilan edilecektir.

Dersleri nereden ve nasıl takip edebilirim

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATAUZEM) tarafından birlikte yürütülen bu programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine www.atuzem.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirler.

ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders materyallerine erişebilmek için  Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı öğrencilerinin Kullanıcı Adı öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarıdır.

Şifrenizi hatırlamıyorsanız öğrenmek için Şifre Hatırlatma başlığı altında bulunan bilgiyi okuyunuz.

Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşacaksınız.

Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşabileceksiniz. Bu platformda dersler haftalık olarak karşınıza gelecektir.

Çalışmak istediğiniz derse ait haftanın bulunduğu satır sonunda yer alansekmesini tıkladığınızda o dersin o haftasında öğrenilmesi planlanan ders içeriğine ulaşabilirsiniz.

İndir yazısına tıkladığınızda o derse ait içeriğin bulunduğu dosyaya ulaşabilir, bu dosyayı isterseniz bilgisayarınıza kaydedebilir, isterseniz yalnızca açıp okuyabilirsiniz. Yazılı dosyalar .pdf formatında olduğundan bu dosyaları açabilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Reader programı kurulu olmalıdır.

Yapacağınız işlemler bittikten sonra sistemden çıkmak istediğinizde Çıkış Yap sekmesini kullanarak sistemden oturumunuzu kapatarak çıkabilirsiniz.

Ayrıca ses ve video dosyası olarak hazırlanan yardım kılavuzundan da bu konuda yararlanabilirisiniz.

Ders materyallerine ulaşmak için kullanacağım Şifre ve Kullanıcı Adı nedir?

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve parola ile aynıdır.

Ders içeriklerini görmek için giriş yaptığımda sistem kullanıcı adı ve şifreyi kabul etmiyor. Ne yapabilirim?

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan kullanıcı adı ve şifre, öğrenci işleri otomasyonuna giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve şifre ile aynıdır. Şifrenizi unutmuş olmanız durumunda yapmanız gereken işlemler “Şifre Hatırlatma” konu başlığı altında belirtilmiştir.

Dersleri takip edebilmek için nelere ihtiyaç duyulmaktadır?

İnternete bağlı bilgisayar ile dersleri sesli olarak dinleyebilmek için hoparlör ya da kulaklık gerekmektedir. Derslere ait dokümanlar istenilirse bilgisayara kaydedilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Dersler pdf. formatında tasarlandığı için bilgisayarınızda Acrobat Reader Programı kurulu olmalıdır.

Dersler nasıl yürütülecek ve ders materyallerine nasıl ulaşılacaktır?

Ders notları, video-dersler ve değerlendirme sorularından oluşan eğitsel dökümanlara www.atauzem.atauni.edu.tr  web sayfası kullanılarak ulaşmak mümkündür. Dersleri takip etmek herhangi bir zaman kısıtlamasına veya kaydına tabi değildir.

Dersler için herhangi bir kitap veya materyal alacak mıyım?

Belirtilen dökümanlar dışında  herhangi bir basılı ders materyali verilmeyecektir.

Daha önce başka herhangi bir yüksek öğretim kurumunda alıp başarmış olduğum bir dersten muaf olabilir miyim?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı kapsamında daha önce başka herhangi bir yüksek öğretim kurumunda alıp başarmış olduğunuz bir ders için muafiyet söz konusu değildir.

Açık Öğretim Programı ile birlikte İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programında devam edebilir miyim?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına müracaat için gerekli şartları taşımanız halinde farklı bir alanda olmak kaydıyla başka bir yükseköğetim programı (açık öğretim veya örgün öğretim) öğrencisi olmanız bu programa devam etmenize engel bir durum değildir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alınacak mı?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı ile birlikte Pedagojik Formasyon Programı eğitimi verilmemektedir. Ancak bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Pedagojik Formasyon eğitimi alabilmektedir.

Sınavlar İle İlgili Bilgiler

Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

Her öğretim yılındaki her bir ders için bir ara (vize), bir yarıyıl sonu (final) sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılacaktır.

Ara sınavlar internet üzerinden online olarak, yılsonu (final) sınavlar ile bütünleme sınavları yüz yüze oturumlar halinde Atatürk Üniversitesinde yapılacaktır. Ayrıca başka bölge veya illerde sınav merkezleri oluşturulmayacaktır.

Sınavlar hangi tarihlerde yapılacaktır?

Sınavlar akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılacaktır.

Sınavlarda hangi konulardan sorumlu olacağız?

Öğrenciler ara sınav (vize ) tarihine kadar işlenmiş olunan konulardan sorumlu olacaktır.

Final sınavlarında ise öğrenciler; 14 haftalık eğitim-öğretim yarıyılında yer alan tüm ders içeriklerinden sorumlu olacaklardır.

Sınavda alınan notların başarı notuna katkısı nasıldır?

Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %20, yılsonu (final) ve bütünleme sınavının ise %80 dir.

Dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notu kaç olmalıdır?

Bir ders için yapılan, Ara (vize) sınav notunun %20’si, Yılsonu (final) sınav notunun %80’inden elde edilen toplam başarı notu 100 üzerinden 50 ve üzerinde olursa o dersten başarılı olunur.

Mazeret Sınav hakkı kullanabilir miyim?

Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

 

İLİTAM uzaktan eğitim programında sınıf geçme ve sınavlara dair iş ve işlemler “Atatürk Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

Eğitmenler öğrencilerle senkron veya asenkron olarak iletişim kurmaktadır. Öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerindeki tüm faaliyetleri kaydedilmektedir. Öğrenciler online yapılan vize sınavlarına Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden katılmaktadır.

Bir dönem boyunca her bir ders için bir ara sınav, (vize), bir dönem sonu ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır.

Ara sınavlar internet üzerinden (online) yapılmaktadır.İnternet üzerinden (online) sınavlarda her ders için ayrı ayrı çevrimiçi sınav uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir. Bu sınavların sonuçları dersin vize notu olarak değerlendirilmektedir.

Yılsonu (final) sınavı ile bütünleme sınavı yüz yüze oturumlar halinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

 

Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %20, yılsonu (final) veya bütünleme sınavının ise %80 dir.

Yüzyüze sınavlar Atatürk Üniversitesi Kampüsünde yapılmaktadır. Başka bölge veya illerde ayrıca bir sınav merkezi oluşturulmamaktadır.

Değerlendirme Anketi

İlahiyat Lisans Tamamlama programı için tıklayınız.
İlahiyat Fakültesi İLİTAM Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr Abdulvahap Özsoy
e-mail:avozsoy@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
ATAUZEM İLİTAM Program Sorumlusu
Uz. Münevver ESGİCE GÜNDÜZ
e-mail:mesgice@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.

Yoruma kapalı.