Hemşirelik Lisans Tamamlama

Hemşirelik Lisans Tamamlama

2015-2016 eğitim- öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi veAtatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ATAUZEM) işbirliği ile “Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı”öğrenci kabulüne başlamıştır. HELİTAM Programı 1000 öğrenci kontenjanına sahiptir. Eğitim süresi 2 yıldır ve programın eğitim dili Türkçe’dir.

 

Mezun Profili

Dört yarıyılı tamamlayarak “Hemşirelik Lisans Diploması” almaya hak kazanan hemşireler; servis sorumlusu, sağlık bakım hizmetleri müdürü gibi görevlerde çalışabilirler. Hemşirelikte lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışabilirler. Pedagoji sertifikası alarak sağlık meslek liselerinde öğretmen olarak çalışabilirler. Hemşirelik lisans diplomasına sahip olan bireyler gerekli koşulları oluşturduğunda öğretim elemanı olarak alanları ile ilgili fakülte/yüksekokullarda akademisyen olabilirler.

Programın Amacı

2015-2016 eğitim öğretim yılında Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı ile ön lisans derecesine sahip hemşirelerin, lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

 

Programın Şekli

Eğitim yöntemi, uzaktan ve yüzyüze eğitim içermektedir. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yüksek standartta bilişim teknolojileri desteği ile yürütülecek olan programda teorik ve uygulamalı dersler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı koordinatörlüğünde Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ile üniversitemizin ilgili birimlerinden görevlendirilecek öğretim elemanları tarafından yürütülecektir. Hemşirelik Lisans Tamamlama Programının teknik bilgi, beceri ve uygulama gerektiren dersleri yüzyüze eğitim programı ile yapılacaktır. Uygulamalar Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin ilgili birimlerinde ve Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde gerçekleştirilecektir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Ebelik Lisans Tamamlama Programında öğrenciler çevrimiçi ve yüz-yüze olmak üzere iki farklı yöntemle değerlendirilmektedirler. Vize sınavları çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Yıl sonu sınavları ise belirlenen sınav merkezlerinde denetim altında yüz-yüze gerçekleştirilmektedir.  ELİTAM programında ağırlığı  % 20 olan ve ilk 7 haftayı kapsayan bir adet vize sınavı yapılmaktadır.  Final sınavı ise 14 haftalık öğrenim döneminin ardından yüz-yüze belirlenen sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Final sınavının not ortalamalarına etkisi ise % 80’dir.

Programdan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar

Daha sonra ilan edilecektir.

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programının dönemlik ücreti 950,00 TL’dir.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvimi

Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı 19 Eylül 2016 23 Eylül 2016
Uzaktan Eğitim Ders Uygulamasının 26 Eylül 2016 01 Ocak 2017
Ara Sınav (Vize) 21 Kasım 2016  25 Kasım 2016
Final Sınavı 07 Ocak 1017
Bütünleme Sınavı Daha sonra ilan edilecektir.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı III. Sınıf I. Yarıyıl

D.Kod
Ders Adı
T/U/K
AKTS
Ders Yönetimi
UZH301 Hemşirelikte Temel Kavramlar ve Bakım Teorileri
3/0/3
6
Uzaktan Eğitim
UZH303 Sağlık Politikaları
2/0/2
4
Uzaktan Eğitim
UZH305 Hemşirelikte Etik
2/0/2
4
Uzaktan Eğitim
UZH307 Sağlığın Değerlendirilmesi
3/0/3
6
Uzaktan Eğitim
UZH309 İç Hastalıkları Hemşireliği
6/0/6
10
Uzaktan Eğitim
Toplam
16/0/16
30

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı III. Sınıf II. Yarıyıl

D.Kod
Ders Adı
T/U/K
AKTS
Ders Yönetimi
UZH302 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
3/0/3
5
Uzaktan Eğitim
UZH304 Hemşirelikte Eğitim
3/0/3
5
Uzaktan Eğitim
UZH306 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
6/0/6
10
Uzaktan Eğitim
UZH308 Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
6/0/6
10
Uzaktan Eğitim
Toplam
18/0/18
30

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı IV. Sınıf I. Yarıyıl

D.Kod
Ders Adı
T/U/K
AKTS
Ders Yönetimi
 UZS401 Araştırma Yöntemleri
3/0/3
5
 Uzaktan Eğitim
 UZS403 İstatistik
3/0/3
5
 Uzaktan Eğitim
 UZH405 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
6/0/6
10
 Uzaktan Eğitim
 UZH407 Psikiyatri Hemşireliği
6/0/6
10
 Uzaktan Eğitim
Toplam
18/0/18
30

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı IV. Sınıf II. Yarıyıl

D.Kod
Ders Adı
T/U/K
AKTS
Ders Yönetimi
 UZH402 Halk Sağlığı Hemşireliği
 6/0/6
10
 Uzaktan Eğitim
 UZH404 Hemşirelikte Yönetim
 4/0/4
5
 Uzaktan Eğitim
 UZH406 Hemşirelik Bakımı Uygulaması*
 0/20/10
15
 Yüz Yüze
Toplam
10/20/20
30

* “Hemşirelik Bakımı Uygulaması” dersinin sonucu “BAŞARILI” veya “BAŞARISIZ” olarak değerlendirilir.
** “Hemşirelik Bakımı Uygulaması” dersinin alınabilmesi için İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği derslerinin başarılması gerekmektedir.
*** Fakülte gerekli gördüğü durumlarda uygulamalar için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapar.

Derslerin İşlenişi

Hemşirelik Lisans Tamamlama programında çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülecektir. Asenkron öğretim ortamları kullanılacaktır. Öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanacaktır. Ders materyalleri; haftalık bireysel öğrenme materyali, ders notu, eğitsel video ve online kaynaklardan oluşmaktadır.

 

Broşürler
Hemşirelik Lisans Tamamlama Bilgi Sistemi
Hemşirelik Lisans Tamamlama Derslerine Giriş

Ders Materyalleri

Haftalık Bireysel Öğrenme Materyali: Bireysel öğrenme materyallerinin içerikleri dersi veren konu uzmanı tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan içerikler öğretim tasarımcıları ve içerik geliştirme ekibi tarafından öğretim yönetim sisteminde yayımlanabilecek formatta geliştirilmektedir. Bu materyallerde öncelikli amaç etkileşimi sağlamaktır. Öğrenme materyallerinde hedefler, içindekiler, konu anlatımı, değerlendirme soruları, özet ve kaynaklar bölümleri yer almaktadır.

Ders Notu: Ders notları öğrencilere işlenen konuları sunmak için hazırlanan içeriklerdir. Bu materyalde içerikler okuma metni şeklinde sunulmaktadır. Hazırlanan okuma metni, öğretim tasarımcıları ve içerik geliştirme ekibi tarafından geliştirilmektedir. Okuma metni, dersi veren konu uzmanı tarafından hazırlanmaktadır. Haftalık ders notlarıyla konular detaylı bir şekilde aktarılmaktadır.

Eğitsel Video: Öğrencilere eş-zamansız olarak hem uygulamalı konuları sunmak hem de onlara tekrar tekrar dersi izleme olanağı sağlamak için video hazırlanır. Video görüntüleri uygun metin ve resimlerle desteklenmektedir. Ekranların tutarlı ve anlaşılır olması özellikleri göz önünde bulundurularak video çekim uzmanları tarafından geliştirilmektedir.

Online kaynaklar: Derslerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından öğrencilere yardımcı olması amacıyla, yardımcı kaynak niteliği taşıyacak web adreslerinin, kitapların ve makalelerin bilgilerini paylaşmaktadır.

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Nedir?

Ders içerikleri ve sınavların hazırlanması Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından, programın yürütülmesi ise Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Programdan kimler yararlanabilir?

Programdan mezun olmak için süre sınırlaması var mıdır?

Programa kayıt yaptıracakların statüsü ne olacaktır?

Programdan mezun olanlara ne tür bir diploma verilecektir?

Ders kaydımı nereden ve nasıl yapabilirim?

.

Dersleri nereden ve nasıl takip edebilirim?

Dersler internet üzerinden ATAUZEM web sayfası kullanılarak takip edilecektir. ATAUZEM web sayfası üzerinde yer
alan “Uzaktan Eğitime Başla” başlığı altında yer alan Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerini girerek ders materyallerine ulaşabilirsiniz.

Ders materyallerine ulaşmak için kullanacağım şifre ve kullanıcı adı nedir?

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, öğrenci işleri otomasyonuna giriş için kullanılan
kullanıcı adı (TC Kimlik Numarası) ve parola ile aynıdır.

Ders içeriklerini görmek için giriş yaptığımda sistem kullanıcı adı ve şifreyi kabul etmiyor, ne yapabilirim?

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan kullanıcı adı ve şifre, öğrenci işleri otomasyonuna giriş için kullanılan kullanıcı adı (TC Kimlik Numarası) ve şifre ile aynıdır. Şifrenizi unutmuş olmanız durumunda yapmanız gereken işlemler “Şifremi Unuttum Ne Yapabilirim?” konu başlığı altında belirtilmiştir.

Dersleri takip edebilmek için nelere ihtiyaç duyulmaktadır?

İnternete bağlı bilgisayar ve dersleri sesli olarak dinleyebilmek için hoparlör ya da kulaklık gerekmektedir. Derslere ait
dokümanlar istenilirse bilgisayara kaydedilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Dersler nasıl yürütülecek ve ders materyallerine nasıl ulaşılacaktır?

Dersler internet üzerinden Müdürlüğümüz web sayfası kullanılarak takip edilecektir. Dersleri takip etmek herhangi bir zaman
kısıtlamasına veya kaydına tabi değildir. Bunun dışında herhangi bir basılı ders materyali söz konusu olmayacaktır.

Derslere ait dokümanlara (pdf., word, exel.. vb) ve video olarak erişilebilecektir. Öğrencilerimiz derslerini internet
üzerinden takip edilebilecekleri gibi, isterlerse ders içeriklerini bilgisayarlarına kaydetmek suretiyle de internet bağlantısına gerek duymadan da takip edebilecekleridir.

Dersler için herhangi bir kitap veya materyal alacak mıyım?

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı için Müdürlüğümüz web sayfası üzerinden erişilebilecek olan ders materyalleri
dışında herhangi bir yazılı veya görsel materyale ihtiyaç bulunmamaktadır.

Uygulama (Staj) dersleri nasıl yürütülecektir?

Uygulama (Staj) dersleri nerede yapılacaktır?

Uygulama (Staj) dersleri hangi alanlarda yapılacaktır?

Ders veya derslerden kalınması durumunda ne olacaktır?

Başarısız öğrenciler sonraki yıl başarısız olduğu ders(ler)i alarak öğrenimine devam ederler. Başarısız ders veya dersler 2.
sınıf dersleri ile birlikte alınabilecektir.

Daha önce başka herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğum bir dersten muaf olabilir miyim?

Kaydımı Sildirmek İstiyorum, ne yapmalıyım?

Kaydınızı silmek isteğinizi belirten bir dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeniz halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak ve Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu Kararı ile kaydınız silinebilecektir. Kaydınızın silinmesi işlemini müteakiben diplomanız ve gerekli diğer evrak bağlı bulunduğunuz İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.

Kaydımı sildirerek yapmış olduğum ödemelerin iade edilmesini istiyorum, ne yapmalıyım?

Müracaatınız halinde Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu Kararı ile kaydınız silinebilecektir. Ancak, Bakanlar Kurulunun Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’ın 28 inci maddesi gereğince ücretlerin iadesi mümkün değildir.

Sınavlar tek oturum halinde mi olacak? Yoksa belirlenen hafta içerisinde istediğimiz dersten istediğimiz saatte sınav olabilecek miyiz?

Sınavlar için belirlenen tarihler arasında olmak şartıyla istediğiniz dersten istediğiniz saatte sınav olabileceksiniz. Sınav haftası içerisinde ifade edilen dersler için öğrenciler isterse her bir ders için farklı zamanlarda sınav olabilecekleri gibi istenirse de tüm derslerden aynı anda sınav olabilirler. Bu tercih öğrencilere aittir.

Sınavların sorulara göre süresi yetersiz. Sınav süresi arttırılamaz mı?

Sınav süreleri soru sayısına ve sorunun zorluk seviyesine bağlı olarak dersin öğretim elemanları tarafından belirlenmekte olup, soruların çözülmesi için ideal süre öğrencilere verilmektedir.

Sınavların soru sayısı fazla. Soru sayısı azaltılamaz mı?

Sınav sorularının sayısı belirlenirken yürütülen derslerin kapsamı, özellikleri ve test sınavları için gerekli olan soru sayısı göz önünde bulundurulmaktadır. Bu anlamda sınavlarda yer alan soru sayısının fazla olması öğrencilerin değerlendirmelerinin daha sağlıklı olması için gereklidir.

Sınavlarda başarı notu 50 puan mı? Sınavların değerlendirilmesi nasıl olacak?

Final Sınavı vize sınavları gibi online olarak yapılamaz mı?

Mevzuat açısından uygun olmadığı için Final sınavları vize sınavları gibi online ortamda yapılmayacaktır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi HELİTAM Program Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ
E-Mail: fatma.guducutufekci@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
ATAUZEM HELİTAM Program Sorumlusu
Arş. Gör. Derya ÇAKMAK
E-Mail:derya.cakmak@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.

Yoruma kapalı.