Hemşirelik Lisans Tamamlama

Hemşirelik Lisans Tamamlama

2009-2010 eğitim- öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan, Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı, kamu veya özel sektörde görevli olan Hemşirelik ile Sağlık Memurluğu bölümü/programı ön lisans mezunu sağlık çalışanlarının, uzaktan eğitim yoluyla 2 yıl süren eğitimler sonucunda lisans mezunu olmaları amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında yapılan protokole bağlı olarak yürütülmektedir.

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı’na kayıt yaptıracak öğrenciler ilgili mevzuat gereğince üniversite öğrencisi statüsünü kazanacak olup, kendilerine Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesi verilecek ve bu öğrenciler bütün öğrencilik haklarından yararlanacaklardır. Hemşirelik ile Sağlık Memurluğu bölümü/programı ön lisans mezunu öğrencilere, programı başarıyla tamamladıkları takdirde Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans diploması verilmektedir.

Programın Amacı

Kamu veya özel sektörde çalışmakta olan Hemşirelik ile Sağlık Memurluğu bölümü/programı ön lisans mezunu sağlık çalışanlarının uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlama eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi arasında yapılan protokole bağlı olarak yürütülen iki yıllık bir lisans tamamlama programıdır. Hemşirelik ile Sağlık Memurluğu bölümü/programı ön lisans mezunu öğrencilere programı başarıyla tamamladıkları takdirde Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans diploması verilmektedir.

Program, Sağlık Bakanlığı’nda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan iki yıllık Hemşirelik ile Sağlık Memurluğu bölümü/programı ön lisans mezunlarını kapsamaktadır.

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı’nda ilk yıl Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar, Hemşirelikte Eğitim, Temel Bilgi Teknolojileri ve Biyoistatistik dersleri; ikinci yıl ise, Sağlık Mevzuatı ve Hemşirelik, Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim, Yönetim ve Organizasyon, Sosyal Antropoloji ve Hemşirelik Bakım Yönetimi dersleri bulunmaktadır. Tüm derslerin eğitsel materyalleri alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmaktadır ve dersler aynı uzman kişiler tarafından yürütülmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı’nda öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemi üzerindeki tüm faaliyetleri kaydedilmektedir. Her öğrencinin ders içeriğini ne ölçüde takip ettiğine dair bilgiler Öğretim Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak kaydedilmektedir.

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı’nda öğrenciler çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere iki farklı yöntemle değerlendirilmektedirler. Vize sınavları çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Yani Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden vize sınavları gerçekleştirilmektedir.

Final sınavları ise denetim altında yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğrencilere sistemi tanımaları amacıyla ortalamaya etkisi olmayan bir deneme sınavı yapılmaktadır. HELİTAM programında ağırlığı %10 olan iki adet vize sınavı yapılmaktadır. Vizelerin ortalamalarına etkisi toplamda %20 olmaktadır. Final sınavı ise 28 haftalık öğrenim döneminin ardından yüz-yüze belirlenen sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Final sınavının not ortalamalarına etkisi ise %80’dir.

Programdan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar

Öğrenciler programdan mezun olabilmek için programdaki derslerin tümünü almak, aldıkları derslerden başarılı olmak ve 240 saat staj yapmak zorundadırlar.

Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol ve buna bağlı olarak yayımlanan genelge hükümlerine göre Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı’na;

 1. Başvuru tarihi itibariyle;
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Diğer kamu kurum ve kuruluşları
  3. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan,
 2. Mezun olduğu önlisans programı itibariyle;
  1. Hemşirelik Önlisans Programı
  2. Sağlık Memurluğu Önlisans Programı
  3. Sağlık Meslek Liselerinin
   1. Hemşirelik Bölümü veya
   2. Sağlık Memurluğu Bölümünü bitirdikten sonra Sağlık Teknikerliği Önlisans Programından mezun olanlar başvurabileceklerdir.

Ayrıca Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı’nda kontenjan sınırı bulunmamaktadır.

 

Not: Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı’na 2014-2015 eğitim döneminde yeni öğrenci alımı yapılmayacaktır. Programa daha önceden kayıtlı olan öğrenciler ders kaydı yaparak eğitimlerine devam edecektir.

2014 – 2015 eğitim öğretim yılı Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri için Öğrenim Ücreti 1.027 (514+513) TL olarak belirlenmiştir. Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı için ödeme planı aşağıdaki gibidir;

ÖDEME PLANI

Ödeme Adı Ödeme Miktarı
Eylül 2014 / Öğrenim Ücreti 514 TL
Şubat 2015 / Öğrenim Ücreti 513 TL

Not: KKTC’de yaşayan öğrencilerimizden TC kimlik numarası olanlar TC kimlik numaralarıyla, KKTC kimlik numaraları olanlar ise KKTC kimlik numaralarının başına beş sıfır (00000) ekleyerek Ziraat Bankası’na Materyal ve Öğrenim Ücretlerini yatırabilirler.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı 08 Eylül 2014 26 Eylül 2014
Öğretime Başlama 29 Eylül 2014
Uzaktan Eğitim Ders Uygulamasının Sonu 22 Mayıs 2015
1.Ara Sınav (Vize) 08 Aralık 2014 12 Aralık 2014
2.Ara Sınav (Vize) 30 Mart 2015 03 Nisan 2015
Final Sınavı 23 Mayıs 2015
Bütünleme Sınavı 13 Haziran 2015
Tek Ders Sınavı 27 Haziran 2015
AGNO Baraj Sınavı Belirlenmedi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı 1. Sınıf

D.Kod
Ders Adı
T/U/K
Z/M/S
AKTS
HELİTAM11 HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLAR
6/0/6
Z
12
HELİTAM12 HEMŞİRELİKTE EĞİTİM
5/0/5
Z
10
HELİTAM13 HEMŞİRELİK ESASLARI
12/0/12
Z
24
HELİTAM14 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
4/0/4
Z
7
HELİTAM15 BİYOİSTATİSTİK
4/0/4
Z
7
Toplam
31/0/31
60

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı 2. Sınıf

D.Kod
Ders Adı
T/U/K
Z/M/S
AKTS
HELİTAM21 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
6/0/6
Z
12
HELİTAM22 SAĞLIK MEVZUATI VE HEMŞİRELİK
6/0/6
Z
12
HELİTAM23 HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ
12/0/12
Z
24
HELİTAM24 SOSYAL ANTROPOLOJİ
6/0/6
Z
12
HELİTAM25 HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
6/0/6
Z
12
Toplam
36/0/36
72

Derslerin İşlenişi

HELİTAM programında çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülecektir. Asenkron öğretim ortamları kullanılacaktır. Öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanacaktır. Ders materyalleri; haftalık bireysel öğrenme materyali, ders notu, eğitsel video ve online kaynaklardan oluşmaktadır.

Broşürler
Helitam Bilgi Sistemi
Helitam Derslerine Giriş

Ders Materyalleri

Haftalık Bireysel Öğrenme Materyali: Bireysel öğrenme materyallerinin içerikleri dersi veren konu uzmanı tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan içerikler öğretim tasarımcıları ve içerik geliştirme ekibi tarafından öğretim yönetim sisteminde yayımlanabilecek formatta geliştirilmektedir. Bu materyallerde öncelikli amaç etkileşimi sağlamaktır. Öğrenme materyallerinde hedefler, içindekiler, konu anlatımı, değerlendirme soruları, özet ve kaynaklar bölümleri yer almaktadır.

Ders Notu: Ders notları öğrencilere işlenen konuları sunmak için hazırlanan içeriklerdir. Bu materyalde içerikler okuma metni şeklinde sunulmaktadır. Hazırlanan okuma metni, öğretim tasarımcıları ve içerik geliştirme ekibi tarafından geliştirilmektedir. Okuma metni, dersi veren konu uzmanı tarafından hazırlanmaktadır. Haftalık ders notlarıyla konular detaylı bir şekilde aktarılmaktadır.

Eğitsel Video: Öğrencilere eş-zamansız olarak hem uygulamalı konuları sunmak hem de onlara tekrar tekrar dersi izleme olanağı sağlamak için video hazırlanır. Video görüntüleri uygun metin ve resimlerle desteklenmektedir. Ekranların tutarlı ve anlaşılır olması özellikleri göz önünde bulundurularak video çekim uzmanları tarafından geliştirilmektedir.

Online kaynaklar: Derslerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından öğrencilere yardımcı olması amacıyla, yardımcı kaynak niteliği taşıyacak web adreslerinin, kitapların ve makalelerin bilgilerini paylaşmaktadır.

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı Nedir?

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı; Kamu veya özel sektörde çalışmakta olan Hemşirelik ile Sağlık Memurluğu bölümü/programı ön lisans mezunu sağlık çalışanlarının uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlama eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında yapılan protokole bağlı olarak yürütülen bir lisans tamamlama programıdır.

Ders içerikleri ve sınavların hazırlanması Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından, programın yürütülmesi ise Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Programdan kimler yararlanabilir?

Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol ve buna bağlı olarak yayımlanan genelge hükümlerine göre Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programına; Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu programı/bölümü mezunları kayıt için başvurabilmektedirler.

Programdan mezun olmak için süre sınırlaması var mıdır?

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programından, kayıt olunan tarihten itibaren, 4 yıl içerisinde mezun olmak mecburidir.
Kayıt yaptırdıkları yıl itibariyle dördüncü yılsonunda Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programından mezun olamayan öğrencilerin programdan kaydı silinerek Üniversitemizden ilişikleri kesilecektir.

Programa kayıt yaptıracakların statüsü ne olacaktır?

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programına kayıt yaptıracak öğrenciler ilgili mevzuat gereğince üniversite öğrencisi
statüsünü kazanacak olup, kendilerine Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesi verilecektir.

Programdan mezun olanlara ne tür bir diploma verilecektir?

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, ‘Hemşirelik Lisans’
diploması verilir.

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı için ücret yatırılacak mıdır?

2014 – 2015 eğitim öğretim yılı Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri için Öğrenim Ücreti 1.027 (514+513) TL olarak belirlenmiştir. Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı için ödeme planı aşağıdaki gibidir;

Ücretler hangi miktarlarda ve hangi aylarda ödenecektir?

Ödenecek ücretler ve ödeme bilgileri aşağıya çıkartılmıştır;

ÖDEME PLANI

Ödeme Adı Ödeme Miktarı
Eylül 2014 / Öğrenim Ücreti 514 TL
Şubat 2015 / Öğrenim Ücreti 513 TL

Not: KKTC’de yaşayan öğrencilerimizden TC kimlik numarası olanlar TC kimlik numaralarıyla, KKTC kimlik numaraları olanlar ise KKTC kimlik numaralarının başına beş sıfır (00000) ekleyerek Ziraat Bankası’na Materyal ve Öğrenim Ücretlerini yatırabilirler.

Bu ücretler dışında herhangi bir ücret yatırılacak mıdır?

Belirtilen ücretler dışında bankaya herhangi bir ad altında (havale, hesap işletim ücreti vs.) ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeler nasıl yapılacaktır?

Ödemeler hesap numarasına gerek duyulmadan tüm Vakıfbank Şubelerinden, Kurum Tahsilât İşlemleri üzerinden T.C. Kimlik numarası belirtilerek yapılacaktır.

Ders kaydımı nereden ve nasıl yapabilirim?

Öğrencilerimizin kesin kayıtlarını yaptırmalarını müteakip ders kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Dersleri nereden ve nasıl takip edebilirim?

Dersler internet üzerinden Müdürlüğümüz web sayfası kullanılarak takip edilecektir. Müdürlüğümüz web sayfası üzerinde yer
alan “Uzaktan Eğitime Başla” başlığı altında yer alan Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerini girerek ders materyallerine ulaşabilirsiniz.

Ders materyallerine ulaşmak için kullanacağım şifre ve kullanıcı adı nedir?

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, öğrenci işleri otomasyonuna giriş için kullanılan
kullanıcı adı (TC Kimlik Numarası) ve parola ile aynıdır.

Ders içeriklerini görmek için giriş yaptığımda sistem kullanıcı adı ve şifreyi kabul etmiyor, ne yapabilirim?

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan kullanıcı adı ve şifre, öğrenci işleri otomasyonuna giriş için kullanılan kullanıcı adı (TC Kimlik Numarası) ve şifre ile aynıdır. Şifrenizi unutmuş olmanız durumunda yapmanız gereken işlemler “Şifremi Unuttum Ne Yapabilirim?” konu başlığı altında belirtilmiştir.

Dersleri takip edebilmek için nelere ihtiyaç duyulmaktadır?

İnternete bağlı bilgisayar ve dersleri sesli olarak dinleyebilmek için hoparlör ya da kulaklık gerekmektedir. Derslere ait
dokümanlar istenilirse bilgisayara kaydedilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Dersler nasıl yürütülecek ve ders materyallerine nasıl ulaşılacaktır?

Dersler internet üzerinden Müdürlüğümüz web sayfası kullanılarak takip edilecektir. Dersleri takip etmek herhangi bir zaman
kısıtlamasına veya kaydına tabi değildir. Bunun dışında herhangi bir basılı ders materyali söz konusu olmayacaktır.

Derslere ait dokümanlara (pdf., word, exel.. vb) ve video olarak erişilebilecektir. Öğrencilerimiz derslerini internet
üzerinden takip edilebilecekleri gibi, isterlerse ders içeriklerini bilgisayarlarına kaydetmek suretiyle de internet bağlantısına gerek duymadan da takip edebilecekleridir.

Dersler için herhangi bir kitap veya materyal alacak mıyım?

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı için Müdürlüğümüz web sayfası üzerinden erişilebilecek olan ders materyalleri
dışında herhangi bir yazılı veya görsel materyale ihtiyaç bulunmamaktadır.

Uygulama (Staj) dersleri nasıl yürütülecektir?

Uygulama derslerinin yürütülmesinden sorumlu koordinatör kuruluş Sağlık Bakanlığı’dır. Uygulama derslerini tamamlamak
mezuniyet için zorunlu olup, uygulamasını tamamlayan öğrencilerin listesi Sağlık Bakanlığı tarafından Üniversitemize
gönderilecektir.

Uygulama (Staj) dersleri nerede yapılacaktır?

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı öğrencileri uygulamalarını, bulundukları ildeki Devlet Hastaneleri, Sağlık
Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, bu özellikte hastanelerin bulunmadığı illerde ise uygulama ölçütlerine
uygun Devlet Hastanelerinde yapılabilir.

Uygulama (Staj) dersleri hangi alanlarda yapılacaktır?

Uygulamalar; İç Hastalıkları, Genel Cerrahi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinden birinde yapılacaktır.

Ders veya derslerden kalınması durumunda ne olacaktır?

Başarısız öğrenciler sonraki yıl başarısız olduğu ders(ler)i alarak öğrenimine devam ederler. Başarısız ders veya dersler 2.
sınıf dersleri ile birlikte alınabilecektir.

Daha önce başka herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğum bir dersten muaf olabilir miyim?

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı kapsamında daha önce başka herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğunuz bir ders için muafiyet söz konusu değildir.

Kaydımı Sildirmek İstiyorum, ne yapmalıyım?

Kaydınızı silmek isteğinizi belirten bir dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeniz halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak ve Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu Kararı ile kaydınız silinebilecektir. Kaydınızın silinmesi işlemini müteakiben diplomanız ve gerekli diğer evrak bağlı bulunduğunuz İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.

Kaydımı sildirerek yapmış olduğum ödemelerin iade edilmesini istiyorum, ne yapmalıyım?

Müracaatınız halinde Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu Kararı ile kaydınız silinebilecektir. Ancak, Bakanlar Kurulunun Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’ın 28 inci maddesi gereğince ücretlerin iadesi mümkün değildir.

Sınavlar tek oturum halinde mi olacak? Yoksa belirlenen hafta içerisinde istediğimiz dersten istediğimiz saatte sınav olabilecek miyiz?

Sınavlar için belirlenen tarihler arasında olmak şartıyla istediğiniz dersten istediğiniz saatte sınav olabileceksiniz. Sınav haftası içerisinde ifade edilen dersler için öğrenciler isterse her bir ders için farklı zamanlarda sınav olabilecekleri gibi istenirse de tüm derslerden aynı anda sınav olabilirler. Bu tercih öğrencilere aittir.

Sınavların sorulara göre süresi yetersiz. Sınav süresi arttırılamaz mı?

Sınav süreleri soru sayısına ve sorunun zorluk seviyesine bağlı olarak dersin öğretim elemanları tarafından belirlenmekte olup, soruların çözülmesi için ideal süre öğrencilere verilmektedir.

Sınavların soru sayısı fazla. Soru sayısı azaltılamaz mı?

Sınav sorularının sayısı belirlenirken yürütülen derslerin kapsamı, özellikleri ve test sınavları için gerekli olan soru sayısı göz önünde bulundurulmaktadır. Bu anlamda sınavlarda yer alan soru sayısının fazla olması öğrencilerin değerlendirmelerinin daha sağlıklı olması için gereklidir.

Sınavlarda başarı notu 50 puan mı? Sınavların değerlendirilmesi nasıl olacak?

Bir ders için yapılan, 1. ara (vize) sınav notunun %10’u, 2. ara (vize) sınav notunun %10’u Yılsonu (final) sınav notunun %80’inden elde edilen toplam başarı notunu oluşturmaktadır. Vize ve final sınavı notlarının oranlara göre hesaplanıp oluşturulan geçme notu 100 üzerinden 50 ve üzerinde olursa o dersten başarılı olursunuz.

Örneğin; bir dersin;

 • 1. ara (vize) sınavından aldığınız not 35,
 • 2. ara (vize) sınavından aldığınız not 50,
 • Yılsonu (final) sınavından aldığınız not 55 olsun.

Bu durumda o derse ait başarı notu şu şekilde hesaplanacaktır;

 • 1. ara (vize) sınavının dersin başarı notuna katkısı 20 * 0,10 = 2,0
 • 2. ara (vize) sınavının dersin başarı notuna katkısı 50 * 0,10 = 5,0
 • Yılsonu sınavının dersin başarı notuna katkısı 55 * 0,80 = 44,0

olarak hesaplanacak, dolayısıyla bu dersin geçme notu (2,0+5,0+44,00) 51,00 olacaktır. Bu notlara sahip öğrenci derslerini geçmiş sayılmaktadır.

Final Sınavı vize sınavları gibi online olarak yapılamaz mı?

Mevzuat açısından uygun olmadığı için Final sınavları vize sınavları gibi online ortamda yapılmayacaktır.

Pedagoji eğitimi ne zaman alacağız? Eğitim süremiz içerisinde Pedagojik eğitimimizi de tamamlamış olacak mıyız?

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programında Pedagojik Formasyon Eğitimi verilmesi söz konusu değildir. HELİTAM
programında öğrenimlerine devam eden öğrencilere yönelik olarak Öğretmenlik yapmalarına imkan tanıyan Formasyon Eğitimi
verilmeyecektir.

Form sayfasında yer alan …Bir lisans programında formasyon eğitimi verilir… cümlesinde bahsedilen formasyon eğitimi
öğrencilerimizin kendi alanları ile ilgili bilgi ve donanımlara yönelik olarak verilen eğitim faaliyetlerini ifade etmektedir.

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Canlı Sınıf Ders Programı

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
Program Koordinatörü
Prof. Dr. Türkan Ö. PASİNLİOĞLU
E-Mail:tpasin@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
Program Sorumlusu
Arş. Gör. Derya ÇAKMAK
E-Mail:derya.cakmak@atauni.edu.tr

Yoruma kapalı.