YÖNETİM

Müdür

Doç. Dr. Vecihi YİĞİT

  • Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  • vyigit@atauni.edu.tr


Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi M.Emre KESKİN

  • Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  • emre.keskin@atauni.edu.trMüdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi A.Fatih AYDEMİR

  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

  • aydemir@atauni.edu.trMerkez Sekreteri

Ergun AYŞEN

  • eaysen@atauni.edu.tr