YÖNETİM

Müdür

Doç. Dr. Vecihi YİĞİT

  • Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  • 0(442) 231 56 10

  • vyigit@atauni.edu.tr


Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi M.Emre KESKİN

  • Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  • 0(442) 231 56 10

  • emre.keskin@atauni.edu.tr

Merkez Sekreteri

Ergun AYŞEN

  • 0(442) 231 56 10

  • eaysen@atauni.edu.tr