Değerli Öğrenciler,

Uzaktan Eğitim Programlarında (Tezsiz Yüksek Lisans, İLİTAM, HELİTAM ve  EBİTAM ) dersler, haftalık canlı sınıf uygulamaları adı verilen ortamdaki içerikler (ders notu, video, sunum, alıştırma vb.) ile yürütülmektedir. Öğretim üyeleri ve öğrencilerin eşzamanlı olarak İnternet üzerinden bir araya geldiği canlı derslerin haftalık ders programı aşağıda yer almaktadır.