Üniversitemiz Senatosunun 08.06.2017 tarih ve 10 Sayılı kararına istinaden Uzaktan Eğitimle gerçekleştirilen Lisans Tamamlama Programlarına bütünleme sınav hakkı verilmiştir.

Tezsiz Yüksek Lisans(TYL) ve HELİTAM, ELİTAM ve PELİTAM Programlarının Bütünleme Sınavları 30 Temmuz 2017 tarihinde 3 (Üç) il (Erzurum, Ankara ve İstanbul) sınav merkezlerinde, merkezi sınav olarak yüz yüze oturumlar şeklinde yapılacaktır.

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı bütünleme sınavları 05-06 Ağustos 2017 tarihlerinde Erzurum il sınav merkezinde merkezi sınav olarak yüz yüze oturumlar şeklinde yapılacaktır.

İLİTAM, HELİTAM ve ELİTAM Programları Tek Ders Sınavları 26 Ağustos 2017 tarihinde Saat 10:00’da , aynı programların AGNO Sınavları ise 16 Eylül 2017 tarihinde yapılacaktır.