Değerli Öğrencilerimiz,

Atatürk Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunun 22.03.2017 tarihli 11 sayılı oturumunda alınan 94 sayılı “Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen Lisans Tamamlama ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınav tarihleri ve sınav merkezlerine” ilişkin kararı aşağıda sunulmuştur.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Online Vize Sınavı Tarihleri

  • Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Tezsiz Yüksek Lisans Programları ara sınavlarının 17-22 Nisan 2017 (Saat: 17.00-22.00) tarihleri arasında;
  • Hemşirelik, Ebelik ve Perfüzyon Lisans Tamamlama Programlarının ara sınavlarının 24-28 Nisan 2017 (Saat: 10.00-19.00) tarihleri arasında;
  • İlahiyat Lisans Tamamlama Programı ara sınavlarının 02-07 Mayıs 2017 (Saat: 10.00-19:00) tarihleri arasında yapılacaktır.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Tarihleri

  • HELİTAM, ELİTAM ve PELİTAM Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programları ile Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları 01.07.2017 tarihinde 10 (On) il (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Ordu) sınav merkezlerinde, merkezi sınav olarak yüz yüze oturumlar şeklinde yapılacaktır.
  • İLİTAM Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama Programının Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları 01-02 Temmuz 2017 tarihlerinde 1 (Bir) il (Erzurum) sınav merkezinde, merkezi sınav olarak yüz yüze oturumlar şeklinde yapılacaktır.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.