İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği
Programın Amacı
İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve is kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip bilim uzmanları yetiştirmek amaçlanmıştır.
İnsan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak is güvenliği uzmanı bireyler yetiştirmektir hedeflenmiştir.

Programın Kapsamı

İş Güvenliği ve Sağlığı Programı’nın (ISG YL)   amacı İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip bilim uzmanları yetiştirmektir.

Programımızın temel misyonu, insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en veriml işekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak iş güvenliği uzmanı bireyler bireyler yetiştirmektir.

Bu programın genel olarak, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin Fizik,  Kimya, Biyoloji bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını gibi teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu program  aynı zamanda 2012 yılında çıkatılan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” kanunu ile kanuni zorunluluk olarak ortaya çıkan, ülkemizin ihtiyaç duyduğu az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda iş güvenliği uzmanı olarak çalışacak B Sınıfı ehliyete sahip iş güvenliği uzmanların yetişmesine katkıda bulunacaktır. Programdan mezun olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girme hakkı kazanmaktadır.

Ders Materyalleri

 • E-öğrenme paketi: E-öğrenme paketleri öğrenci gelişim takibine uygun olarak tasarlanmaktadır.
 • Powerpoint sunum: Derslerin öğretim üyeleri sanal sınıf uygulamalarında sunum üzerinden derslerini anlatabilmekte ve daha sonra öğrenciler bu sunumlara sistem üzerinden erişip indirebilmektedir.
 • Sesli anlatım: Öğrencilerin dersleri istedikleri yerde sesli olarak dinleyebilmeleri için mp3 formatında sesli dersler hazırlanmaktadır.
 • Ders notu: İlgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından haftalık ders notları hazırlanmaktadır.
 • Online kaynaklar: Derslerin öğretim üyeleri derslere yardımcı kaynak niteliği taşıyacak web adreslerini kaynak olarak ekleyebilmektedirler.

Değerlendirme

Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 20’u ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.

Başarı notu, 100 (yüz)  puan üzerinden en az 65 (altmışbeş) puandır.

Dönem Projesi dersi kredisiz olup Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilir.

Mezun Olma Şartları

Dersleri Dönem Projesini Başarıyla tamamlayan öğrenci programdan mezun olur.

Dönem Projeleri

Dönem projesinin amacı, 2 dönemde alınan farklı derslerden edinilen bilgileri, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunan bir projede birleştirmektir.

Seminer

Bu derste öğrenci belirlenen bir konuda seminer çalışması yapacaktır.

Programda yer alan her bir ders için bir vize, final ve bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların katkısı %20, final ve bütünleme sınavının ağırlığı %80‘dir. Dersin öğretim üyesi, yarıyıl içinde yapılan çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilmektedir.

Öğrenci Kabulü

Biyoloji Mezunları (Lisans), Eczacılık Fakültesi Mezunları (Lisans), Fizik Mezunları (Lisans), Hemşirelik Fakültesi Mezunları (Lisans), Hukuk Fakültesi Mezunları (Lisans), Kimya Mezunları (Lisans), Mimarlık Fakültesi (Lisans), Mühendislik Fakültesi (Lisans), Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunları (Lisans), Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunları (Lisans), Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları (Lisans), Tıp Fakültesi Mezunları (Lisans) başvurabilir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre program sıralamasına dahil edilirler. Kayıt takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Ön Kayıtta İstenen Belgeler

 1. 1 adet Fotoğraf
 2. Lisans Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti
 3. Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesi onaylı sureti,
 4. Yüksek lisans programına başvururken transkripti dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların dörtlük sistemdeki notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu” üzerinden yapılacaktır.
 5. Ön kayıt müracaatları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne internet üzerinden yapılacak ve müracaat evrakları şahsen enstitüye teslim edilecektir. İnternet üzerinden kayıt yapacak adaylar üniversitemiz internet adresindeki Öğrenci Bilgi Sisteminden (Danışman-Öğrenci kısmından )otomasyon programını kullanarak ön kayıtlarını yapacaklardır.
 6. Lisansüstü eğitime başvuran adaylar, istenilen belgeleri enstitüye teslim edip, başvurularını onaylattıktan sonra, ön kayıt süresi içinde alan şartlarına uygun olarak en fazla beş tercih yapabileceklerdir. Tercih yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Birinci Yerleştirmede sadece kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecektir. Kayıtlar, öğrenciler tarafından belirtilen tarihlerde yaptırılacaktır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat kaydını yaptıramayan adaylar, vekâlet veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. Tezsiz Y. Lisans programına başvuracakların Lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınacaktır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday ilan edilir.
 2. Kayıt hakkı kazanan adaylardan ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmadıkları için boş kalan kontenjanlar için, yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenler alınacaktır.

Kesin Kayıt Esnasında İstenen Belgeler

Aşağıda istenen bütün belgelerin tasdikli sureti alınacak olup, Enstitüde hiçbir evrakın tasdiki yapılmayacaktır.

 1. 4 Adet Fotoğraf (Mevzuata uygun olacak)
 2. Y. Lisans için Lisans Mezuniyet Belgesi’nin onaylı sureti (daha önce verenler hariç)
 3. Nüfus Cüzdan sureti
 4. Harç dekontu (Ücretle ilgili husus enstitü web sayfasında ilan edilecektir.)
 5. Erkek öğrenciler için Askerlik Şubesinden alınacak Durum Belgesi (Askerliğini yapmayanlar için)
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı güz Yarıyılında kayıt yaptıran öğrencilerin ücretleri 3 taksit (1700X3=5100) şeklinde olacaktır.2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı bahar Yarıyılında yerleşip kesin kayıt yaptıracak öğrencilerin ücretleri 2 taksit(2550X2=5100) şeklinde olacaktır. Detaylı bilgi için Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile irtibata geçebilirsiniz. Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasına gitmek için tıklayınız.

Akademik Takvim

Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Akademik Takvimi
Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı 19.09.2016 23.09.2016
Öğretime Başlama 26.09.2016 01.01.2017
Uzaktan Eğitim Ders Uygulamasının Sonu ——
Ara(Vize) Sınavı 14.11.2016 18.11.2016
Final Sınavı 07.01.2017
Bütünleme Sınavı 04.02.2017

 

Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi
Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı
Öğretime Başlama
Uzaktan Eğitim Ders Uygulamasının Sonu ——
Ara(Vize) Sınavı —                                       —
Final Sınavı
Bütünleme Sınavı

İş Sağlığı ve Güvenliği İLK DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı Öğretim Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
Ergonomi ve Sistem Güvenliği Yrd. Doç. Dr. Elif Kılıç Delice
İş Güvenliği Yrd. Doç. Dr. Burak Erkayman
İş Sağlığı Prof. Dr. Mevlüt Sait Keleş
Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Gökay Akkaya

İş Sağlığı ve Güvenliği İKİNCİ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı Öğretim Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
Acil Durum Yönetimi
İş Kazaları ve Korunma
İş Yerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri
İlk Yardım
İş Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenliği ÜÇÜNCÜ DÖNEM DERSLERİ

Ders Adı Öğretim Üyesi T/U/K Z/M/S AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi
Endüstriyel Hijyen ve İşçi Sağlığı
Sektörel Bazda İş Sağlığı ve Güvenliği
Dönem Projesi

ERGONOMİ  VE SİSTEM GÜVENİRLİĞİ 

Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Elif KILIÇ DELİCE

İnsan organizmasının özelliklerini ve yeteneklerinin araştırılarak işin insana, insanın işe uyumu için gerekli şartların nasıl sağlanacağını; insanların yeteneklerini fark etmesi ve etkili bir şekilde kullanılması sağlanarak insanın çalışırken aşırı zorlanmalar yüzünden yıpranmasını önleyecek tedbirlerin neler olacağı ile ilgili bilgiler verilecektir.

İŞ GÜVENLİĞİ

Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Burak Erkayman

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verilecektir.

İŞ SAĞLIĞI

Dersin Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Mevlüt Sait Keleş

Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak amacıyla kurulmuş olan “İş Sağlığı” kavramının temel içerikleri anlatılacaktır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK YÖNETİMİ

Dersin Öğretim Elemanı:Yrd. Doç. Dr. Gökay AKKAYA

İşletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması için gerekli bilgi alt yapısının sağlanması amaçlanmaktadır

 

Derslerin İşlenişi

 • • Program, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Senkron ve asenkron öğretim ortamları kullanılmaktadır. Öğretim elemanları senkron ve asenkron eğitim uygulama ve içeriklerini oluşturmaktadırlar.
 • Senkron eğitim: Sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde online oturumlar düzenlenmektedir.
 • Asenkron Eğitim: Eğitimin asenkron bölümünde öğrencilerin ödev, proje, soru-cevap, forum gibi etkinliklere katılması sağlanır.

Etkinlikler

 • Canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilecektir. Canlı sınıf uygulamalarında öğrenciler anlamadıkları konularda öğretim üyesine soru sorabildikleri gibi örnek vakalar tartışılabilmekte, ekran üzerinde problemler çözülebilmektedir.
 • Online grup toplantıları: Öğrenciler gruplara bölünerek belirledikleri saatlerde sistem üzerinden online toplantılar yapabilmektedir.
 • Proje çalışmaları: Bireysel ve grup çalışması şeklinde proje çalışmaları yürütülmektedir.
 • Haftalık ödevler-okumalar: Dersin öğretim üyesi haftalık ödevler ve okumalar vermektedir.
 • Açık uçlu sorular: Sisteme açık uçlu sorular eklenmekte, öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda dersin öğretim üyesi dönütte bulunmaktadır.
 • Periyodik e-sınavlar: Her ders için periyodik olarak e-sınavlar uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir

Programda öğrenci olmanın şartları nelerdir?

Biyoloji Mezunları (Lisans), Eczacılık Fakültesi Mezunları (Lisans), Fizik Mezunları (Lisans), Hemşirelik Fakültesi Mezunları (Lisans), Hukuk Fakültesi Mezunları (Lisans), Kimya Mezunları (Lisans), Mimarlık Fakültesi (Lisans), Mühendislik Fakültesi (Lisans), Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunları (Lisans), Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunları (Lisans), Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları (Lisans), Tıp Fakültesi Mezunları (Lisans) başvurabilir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre program sıralamasına dahil edilirler.

İnternet üzerinden eğitime nasıl erişim sağlanır?

Programa kayıt yaptırıldıktan sonra, öğrenciler, öğrenci bilgi sistemindeki kullanıcı adı ve şifreleri ile eğitim ortamına internet üzerinden ulaşabilecekler. Uzaktan eğitimdeki dersleri takip edebilmek için bilgisayar, internet bağlantısı ve mikrofonlu kulaklığa sahip olunması yeterlidir.

Uzaktan Eğitimde kullanılacak bilgisayarın minimum özellikleri ne olmalıdır?

1.8 GHZ işlemci, 1 GB Ram,256 MB Ekran kartı, 40 GB harddisk ve görüntülü sohbet için herhangi bir marka webcam ve mikrofonlu kulaklık yeterli olmaktadır. Bilgisayarda Internet Explorer (IE) veya Mozilla Firefox tarayıcı, Flash Player, Acrobat Reader programları yüklü olmalıdır.

Uzaktan eğitimde eğitim öğretim süresi ne kadardır?

Uzaktan öğretim sistemine göre öğretim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süresi 3 dönem, 1,5 yıldır.

Uzaktan eğitimin ücreti ne kadardır?

Ders, dönem projesi ücretleri, her ders kayıt döneminde kredi başına hesaplanır ve ilan edilir.
Ders ücretleri e-öğrenme içeriklerine erişim, etkinliklere katılım, ders hocaları ile iletişim ve sınavlara katılım hizmetlerini içerir. Program ücretlerine Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Uzaktan eğitim nasıl yapılır?

Uzaktan eğitimde derslere eğitim yönetim sistemi üzerinden erişilir. Öğrencilere eğitim yönetim sistemi üzerinden derslere ait ders notları, e-öğrenme içerikleri, video dersler gibi eğitsel materyaller sunulur. Dönem içinde canlı sınıf uygulamalarıyla derslerin öğretim elemanlarıyla sohbet oturumları ve forum bölümünde derslerle ilgili tartışmalar düzenlenir. Dersin öğretim elemanı öğrencilere ödevler verebilir. Öğrenciler dönem içerisinde online ve yüz yüze sınavlara katılır.

Uzaktan eğitim sınav sistemi nasıldır?

Vize sınavları, internet üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler sınavlara belirtilen tarih ve saatte internet erişimine sahip bir ortamdan katılabilirler. Final ve bütünleme sınavları ise yüz yüze yapılmaktadır.  Final ve bütünleme sınav yerleri sınav tarihinden 1 ay önce internet üzerinden öğrencilere duyurulmakta ve öğrenciler sınava girecekleri yerleri seçmektedirler.

Vize sınavları ve final ve bütünleme sınavlarının geçme notuna katkısı ne kadardır?

Uzaktan eğitimde final ve bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı %80, yarıyıl içinde yapılan vize sınavları ve çalışmaların başarı notuna katkısı %20’dir. Ders öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, ödev, proje ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyebilir.
Harf notu aralığı nasıldır?

Harf Notu Katsayısı Başarı Notu

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

65-74

FF

0,00

0-64

Programdan mezun olma şartı nedir?

Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında en az 10 ders almaları ve 30 krediyi tamamlamaları zorunludur.

Alınan Diplomada Uzaktan Eğitim Belirtilecek mi?

Hayır, diplomada üniversite, enstitü adı ve bölüm bilgisi belirtilecektir.

Uzaktan eğitimde devam zorunluluğu var mı?

Programa kayıtlı öğrencilerde devam zorunluluğu aranmaz.

Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilir mi?

Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Program Koordinatörleri
Yrd. Doç. Dr. Gökay AKKAYA

E-Mail:gakkaya@atauni.edu.tr

Web adresi için tıklayınız.

Program Sorumlusu
Filiz Kaya
E-Mail:filizabadan@gmail.com
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Aşağıdaki işlemler Sağlık Bilimler Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

  • Öğrenci özlük işlemlerini yürütmek (yeni kayıt, öğrenci belgesi, askerlik belgesi, transkript, mezuniyet vb. belgeler)
  • Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili taleplerini karşılamak veya ilgili birimlere yönlendirmek
  • Yönetmelik ile ilgili düzenlemeleri öğrencilere ilan etmek
  • Dönem projesi işlemlerini yürütmek
  • ÖBS üzerinden öğrenci şube ve grup atamalarının ÖYS’ye uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak

Web adresi için tıklayınız.

Yoruma kapalı.