Ebelik Lisans Tamamlama

Ebelik Lisans Tamamlama

Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı (ELİTAM), Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır. Eğitim süresi 2 yıldır ve programın eğitim dili Türkçe’dir.
Programın temel amacı;

Ebelik Lisans Tamamlama Programının amacı;  evrensel standartlarda ve kanıta dayalı bilimsel gelişmeler ışığında ülkenin sağlık bakımı gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen, etkili iletişim kurabilen, etik değerlere, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi ve liderlik özellikleri taşıyabilen profesyonel ebeler yetiştirmektir.
Bu amaç doğrultusunda

  • Öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkânsızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim alabilmeleri,
  • Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikiminin, uzaktan eğitim teknolojisinin imkânları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile geniş kitlelere sunularak ülkemizde yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma,
  • Diğer yükseköğretim kurumları, teknolojik destek sunan kurumlar ile işbirliği ve tecrübe paylaşımının sağlanması,
  • Programa katılan öğrencilere, Ebelik ön lisans programlarında almış oldukları bilgileri Ebelik lisansı düzeyine çıkaracak şekilde geliştirirken onların sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi gibi hususlar birer alt amaç olarak gerçekleştirilmiş olacaktır.

Ebelik Lisans Diploması almaya hak kazanan ebeler Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarında (Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Hastaneler), özel sağlık merkezlerinde ve üniversite hastanelerinde ebe, servis sorunlusu ve bakım hizmetleri müdürü olarak görev yapabilirler. Ebelikte lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışabilirler. edegoji sertifikası alarak sağlık meslek liselerinde öğretmen olarak çalışabilirler. Tezsiz yüksek lisans programında ya da tezli yüksek lisans programında (ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla) öğrenim görerek uzman ebe olma hakkını kazanırlar. Ebelik lisans diplomasına sahip olan bireyler gerekli koşulları oluşturduğunda öğretim elemanı olarak alanları ile ilgili fakülte/yüksekokullarda akademisyen olabilirler.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) programının temel amacı, evrensel standartlarda ve kanıta dayalı bilimsel gelişmeler ışığında ülkenin sağlık bakımı gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen, etkili iletişim kurabilen, etik değerlere, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi ve liderlik özellikleri taşıyabilen profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Sağlık Bilimleri Fakültesi” diploması almaya hak kazanacaktır.
ELİTAM uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülür.
İLİTAM uzaktan eğitim programında sınıf geçme ve sınavlara dair iş ve işlemler “Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “ELİTAM Uygulama Esasları” hükümlerine göre yürütülür.
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yeni) için tıklayınız.
ATAUZEM Uygulama Esasları için tıklayınız.

ELİTAM programının kontenjanı 500 kişidir.
Yüksek Öğretim Kurumu ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, ön lisans düzeyindeki sağlık alanlarının birinden mezun olan ve halen Sağlık Bakanlığı, diğer kurum kuruluşlar ile özel sağlık kuruluşlarında görev yapan personel başvurabilir.
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 2016 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı (Slt) Kılavuzu için tıklayınız

Atatürk Üniversitesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Takvimi

Başlangıç Bitiş
Ders Kaydı 22.02.2017 28.02.2017
Uzaktan Eğitim Ders Uygulaması 27.02.2017 04.06.2017
Ara Sınav (Vize)
Final Sınavı

Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı III. Sınıf I. Yarıyıl

D.Kod
Ders Adı
T/U/K
AKTS
Ders Yönetimi
UZE301 Ebelikte Temel Kavramlar ve Etik
4/0/4
8
Uzaktan Eğitim
UZE303 Perinatal Bakım Yönetimi-I
6/0/6
10
Uzaktan Eğitim
UZE305 İletişim Becerileri
3/0/3
6
Uzaktan Eğitim
UZE307 Anne Çocuk Beslenmesi
3/0/3
6
Uzaktan Eğitim
Toplam
16/0/16
30

Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı III. Sınıf II. Yarıyıl

D.Kod
Ders Adı
T/U/K
AKTS
Ders Yönetimi
UZE302 Perinatal Bakım Yönetimi-II
6/0/6
10
Uzaktan Eğitim
UZE304 Yenidoğan Sağlığı
4/0/4
4
Uzaktan Eğitim
UZE306 Büyüme Gelişme
3/0/3
6
Uzaktan Eğitim
UZE308 Toplumsal Cinsiyet Eğitimi
3/0/3
6
Uzaktan Eğitim
Toplam
16/0/16
30

 

Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı IV. Sınıf I. Yarıyıl

D.Kod
Ders Adı
T/U/K
AKTS
Ders Yönetimi
 UZS401 Araştırma Yöntemleri
3/0/3
5
 Uzaktan Eğitim
 UZS403 İstatistik
3/0/3
5
 Uzaktan Eğitim
 UZE405 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
5/0/5
9
 Uzaktan Eğitim
UZE407 Gebelik ve Sistemik Hastalıklar
4/0/4
7
 Uzaktan Eğitim
UZE409 Ruh Sağlığı
2/0/2
2
Uzaktan Eğitim
Toplam
17/0/17
30

Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı IV. Sınıf II. Yarıyıl

D.Kod
Ders Adı
T/U/K
AKTS
Ders Yönetimi
 UZE402 Acil Obstetrik Bakım
 3/0/3
6
 Uzaktan Eğitim
 UZE404 Cinsel Sağlık Bilgileri
3/0/3
6
 Uzaktan Eğitim
 UZE406 Ebelikte Yönetim
4/0/4
7
 Uzaktan Eğitim
 UZH406 Entegre Uygulama*
 0/20/10
11
 Yüz Yüze
Toplam
10/20/20
30

* “ENTEGRE UYGULAMA” dersinin sonucu “BAŞARILI” veya “BAŞARISIZ” olarak değerlendirilir.
** ENTEGRE UYGULAMA dersinin alınabilmesi için Perinatal Bakım Yönetimi-I ve Perinatal Bakım Yönetimi-II derslerinden başarılı olmak gerekir.

*** Fakülte gerekli gördüğü durumlarda uygulamalar için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapar.

Derslerin İşlenişi

Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programında çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Asenkron öğretim ortamları kullanılmaktadır. Öğrencilere çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır. Ders materyalleri; haftalık bireysel öğrenme materyali, ders notu, eğitsel video ve online kaynaklardan oluşmaktadır.
Program kapsamında dersler canlı dersler ve e- kaynaklar aracılığıyla yürütülmektedir.

 

Broşürler
Ebelik Lisans Tamamlama Bilgi Sistemi
Ebelik Lisans Tamamlama Derslerine Giriş

Canlı Dersler

Canlı dersler ders koordinatörü ve sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği özel bir platformun kullanıldığı sanal sınıflarda gerçekleştirilmektedir.
Canlı derslerde öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.
Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı dersler gerçekleştirilmektedir. 150 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrim içi oturumlar düzenlenmektedir. Canlı derslerdeki uygulama ve etkinlikler öğrencilerin daha sonra dersi tekrar izleyebilmesi için kayıt altına alınmakta ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.
Canlı derslere erişim sağlamak ve ders kayıtlarını görüntüleyebilmek için Öğretim Yönetim Sistemi (OBS) ne kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak gerekmektedir.

E- Kaynaklar

Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüz yüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, ilgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından çeşitli formatlarda haftalık ders içerikleri hazırlanmaktadır.
Programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine www.atauzem.atauni.edu.tr/eski adresinden ulaşabilirler.
ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders içeriklerine erişebilmek için Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.
Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş için kullanılan kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve parola ile aynıdır.
Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşılmaktadır.
Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşılmaktadır. Bu platformda dersler haftalık olarak yayınlanmaktadır.

Ebelik Lisans Tamamlama Programı Nedir?

Atatürk Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Programı (ELİTAM), Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.
Ders içerikleri ve sınavların hazırlanması Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi, programın yürütülmesi ise Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Programa kimler başvurabilir?

ELİTAM Programına ;

  • Ebelik ön lisans mezunu olmak

Programa ne zamandan beri öğrenci alınmaktadır?

Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) programına 2015–2016 öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Programdan mezun olmak için süre sınırlaması var mıdır?

Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programından, kayıt olunan tarihten itibaren, 4 yıl içerisinde mezun olmak mecburidir.
Kayıt yaptırdıkları yıl itibariyle dördüncü yıl sonunda Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programından mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Programa kayıt yaptıracakların statüsü ne olacaktır?

Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programına kayıt yaptıracak öğrenciler ilgili mevzuat gereğince üniversite öğrencisi statüsünü kazanacak olup, kendilerine Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesi verilecek ve bu öğrenciler bütün öğrencilik haklarından yararlanacaklardır.

Programdan mezun olanlara ne tür bir diploma verilecektir?

Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, “Sağlık Bilimleri Fakültesi” diploması verilmektedir.
Ebelik Lisans Diploması almaya hak kazanan ebeler Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarında (Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Hastaneler), özel sağlık merkezlerinde ve üniversite hastanelerinde ebe, servis sorunlusu ve bakım hizmetleri müdürü olarak görev yapabilirler. Ebelikte lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışabilirler. edegoji sertifikası alarak sağlık meslek liselerinde öğretmen olarak çalışabilirler. Tezsiz yüksek lisans programında ya da tezli yüksek lisans programında (ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla) öğrenim görerek uzman ebe olma hakkını kazanırlar. Ebelik lisans diplomasına sahip olan bireyler gerekli koşulları oluşturduğunda öğretim elemanı olarak alanları ile ilgili fakülte/yüksekokullarda akademisyen olabilirler.

Ders kaydımı nereden ve nasıl yapabilirim?

Dersleri nereden ve nasıl takip edebilirim?

Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programına kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATAUZEM) tarafından birlikte yürütülen bu programda yer alan derslerle ve uygulama içeriklerine www.atauzem.atauni.edu.tr/eski adresinden ulaşabilirler.
ATAUZEM web sayfasına erişildiğinde sisteme girebilmek ve ilgili ders materyallerine erişebilmek için Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak Giriş butonuna tıklamak yeterli olacaktır.
Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programı öğrencilerinin Kullanıcı Adı öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarıdır.
Şifrenizi hatırlamıyorsanız öğrenmek için Şifre Hatırlatma başlığı altında bulunan bilgiyi okuyunuz.
Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yazarak sisteme giriş yapıldığında eğitim-öğretiminiz süresince ders materyallerini ve çeşitli destek hizmetlerini alacağınız platform ile karşılaşacaksınız.
Sayfada yer alan BAŞLA butonuna tıkladığınızda dönem içerisinde alacağınız dersler ile ilgili olarak hazırlanmış olan görsel, işitsel veya yazılı materyallere ulaşabileceksiniz. Bu platformda dersler haftalık olarak karşınıza gelecektir.
Çalışmak istediğiniz derse ait haftanın bulunduğu satır sonunda yer alan sekmesini tıkladığınızda o dersin o haftasında öğrenilmesi planlanan ders içeriğine ulaşabilirsiniz.
İndir yazısına tıkladığınızda o derse ait içeriğin bulunduğu dosyaya ulaşabilir, bu dosyayı isterseniz bilgisayarınıza kaydedebilir, isterseniz yalnızca açıp okuyabilirsiniz. Yazılı dosyalar .pdf formatında olduğundan bu dosyaları açabilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Reader programı kurulu olmalıdır.
Yapacağınız işlemler bittikten sonra sistemden çıkmak istediğinizde Çıkış Yap sekmesini kullanarak sistemden oturumunuzu kapatarak çıkabilirsiniz.
Ayrıca ses ve video dosyası olarak hazırlanan yardım kılavuzundan da bu konuda yararlanabilirisiniz.

Ders materyallerine ulaşmak için kullanacağım şifre ve kullanıcı adı nedir?

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan Kullanıcı Adı ve Şifreniz, öğrenci işleri otomasyonuna giriş için kullanılan kullanıcı adı (TC Kimlik Numarası) ve parola ile aynıdır.

Ders içeriklerini görmek için giriş yaptığımda sistem kullanıcı adı ve şifreyi kabul etmiyor, ne yapabilirim?

Uzaktan Eğitim Sistemine giriş için kullanılan kullanıcı adı ve şifre, öğrenci işleri otomasyonuna giriş için kullanılan kullanıcı adı (TC Kimlik Numarası) ve şifre ile aynıdır. Şifrenizi unutmuş olmanız durumunda yapmanız gereken işlemler “Şifremi Unuttum Ne Yapabilirim?” konu başlığı altında belirtilmiştir.

Dersleri takip edebilmek için nelere ihtiyaç duyulmaktadır?

İnternete bağlı bilgisayar ve dersleri sesli olarak dinleyebilmek için hoparlör ya da kulaklık gerekmektedir. Derslere ait dokümanlar istenilirse bilgisayara kaydedilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Dersler nasıl yürütülecek ve ders materyallerine nasıl ulaşılacaktır?

Dersler internet üzerinden Müdürlüğümüz web sayfası kullanılarak takip edilecektir. Dersleri takip etmek herhangi bir zaman kısıtlamasına veya kaydına tabi değildir. Bunun dışında herhangi bir basılı ders materyali söz konusu olmayacaktır.
Derslere ait dokümanlara (pdf., word, exel.. vb) ve video olarak erişilebilecektir. Öğrencilerimiz derslerini internet üzerinden takip edilebilecekleri gibi, isterlerse ders içeriklerini bilgisayarlarına kaydetmek suretiyle de internet bağlantısına gerek duymadan da takip edebilecekleridir.

Dersler için herhangi bir kitap veya materyal alacak mıyım?

Ebelik Lisans Tamamlama (ELİTAM) Programı için ATAUZEM web sayfası üzerinden erişilebilecek olan ders materyalleri dışında herhangi bir yazılı veya görsel materyal olmayacaktır.

Uygulama (Staj) dersleri nasıl yürütülecektir?

Entegre Uygulama dersinin alınabilmesi için Perinatal Bakım Yönetimi I ve Perinatal Bakım Yönetimi II derslerinden başarılı olmak gerekir.
Uygulamalı dersler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecektir.

Uygulama (Staj) dersleri nerede yapılacaktır?

Uygulama dersi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile yapılacak işbirliği kapsamında diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılır.

Uygulama (Staj) dersleri hangi alanlarda yapılacaktır?

Ders veya derslerden kalınması durumunda ne olacaktır?

Başarısız öğrenciler sonraki yıl başarısız olduğu ders(ler)i alarak öğrenimine devam ederler. Başarısız ders veya dersler 2. sınıf dersleri ile birlikte alınabilecektir.

Daha önce başka herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğum bir dersten muaf olabilir miyim?

Lisans tamamlama programı süresince herhangi bir dersten muafiyet sağlanmamaktadır.

Kaydımı Sildirmek İstiyorum, ne yapmalıyım?

Kaydınızı silmek isteğinizi belirten bir dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeniz halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak ve Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu Kararı ile kaydınız silinebilecektir. Kaydınızın silinmesi işlemini müteakiben diplomanız ve gerekli diğer evrak bağlı bulunduğunuz İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.

Kaydımı sildirerek yapmış olduğum ödemelerin iade edilmesini istiyorum, ne yapmalıyım?

Müracaatınız halinde Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu Kararı ile kaydınız silinebilecektir. Ancak, Bakanlar Kurulunun Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’ın 28 inci maddesi gereğince ücretlerin iadesi mümkün değildir.

Sınavlar tek oturum halinde mi olacak? Yoksa belirlenen hafta içerisinde istediğimiz dersten istediğimiz saatte sınav olabilecek miyiz?

Sınavlar için belirlenen tarihler arasında olmak şartıyla istediğiniz dersten istediğiniz saatte sınav olabileceksiniz. Sınav haftası içerisinde ifade edilen dersler için öğrenciler isterse her bir ders için farklı zamanlarda sınav olabilecekleri gibi istenirse de tüm derslerden aynı anda sınav olabilirler. Bu tercih öğrencilere aittir.

Sınavların sorulara göre süresi yetersiz. Sınav süresi arttırılamaz mı?

Sınav süreleri soru sayısına ve sorunun zorluk seviyesine bağlı olarak dersin öğretim elemanları tarafından belirlenmekte olup, soruların çözülmesi için ideal süre öğrencilere verilmektedir.

Sınavların soru sayısı fazla. Soru sayısı azaltılamaz mı?

Sınav sorularının sayısı belirlenirken yürütülen derslerin kapsamı, özellikleri ve test sınavları için gerekli olan soru sayısı göz önünde bulundurulmaktadır. Bu anlamda sınavlarda yer alan soru sayısının fazla olması öğrencilerin değerlendirmelerinin daha sağlıklı olması için gereklidir.

Sınavlarda başarı notu 50 puan mı?

Başarı notları, Bağıl Değerlendirme Sistemine göre Hesaplanır. Başarı notları için DKL’nin maksimum değeri 30, AL’nin değeri 50’dir. Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Bu sonuç, akademik başarı durumunuzu gösterir.

Sınavların değerlendirilmesi nasıl olacak?

Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %20 ve yarıyılı veya bütünleme sınavının etkisi %80’dir.

Final Sınavı vize sınavları gibi online olarak yapılamaz mı?

Mevzuat açısından uygun olmadığı için Final sınavları vize sınavları gibi online ortamda yapılmayacaktır.

Değerlendirme Anketine Katılmak İçin Tıklayınız.
Lisans Tamamlama Programında öğrenciler çevrimiçi ve yüz-yüze olmak üzere iki farklı yöntemle değerlendirilmektedirler. Vize sınavları çevrimiçi olarak yapılmakta, yıl sonu (final, bütünleme) sınavları ise belirlenen sınav merkezlerinde denetim altında yüz-yüze gerçekleştirilmektedir. Her öğretim yılındaki her bir ders için bir ara (vize), bir yarıyıl sonu (final) sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılacaktır. Sınavlar akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.
Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Bu sonuç, akademik başarı durumunu gösterir. Vize sınav notunun ortalamadaki ağırlığı % 20, final sınavının not ortalamasına etkisi ise % 80’dir. Toplam başarı notu 100 üzerinden 50 ve üzerinde olursa o dersten başarılı olunur.
Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.
Öğrenciler her ders için vize sınavında ilk 7 haftalık ders içeriğinden, final sınavında ise eğitim-öğretim yarıyılında yer alan tüm ders içeriklerinden sorumlu olacaklardır.
ELİTAM Canlı Sınıf Programı için tıklayınız.
Program Koordinatörü
Doç. Dr. Serap Ejder Apay
E-Mail: sejder@atauni.edu.tr
Web adresi için tıklayınız.
Program Sorumlusu
Özlem Öner
E-Mail:ozlemoner09@gmail.com

Yoruma kapalı.