Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Canlı Sınıf Ders Programı

 

Pazartesi

Salı

17:00 – 18:00

Bekir ELMAS

Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim http://sanal.atauni.edu.tr/m619634/

Canan Karabey

Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim

(stüdyo dışı)

http://sanal.atauni.edu.tr/m619638/

18:00 – 19:00

Mustafa Keskinkılıç

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri

http://sanal.atauni.edu.tr/m619633/

 

Fatih Karcıoğlu

Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

http://sanal.atauni.edu.tr/m619635/

19:00 – 20:00

Ramazan Yanık

Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

http://sanal.atauni.edu.tr/m619636/

Orhan ÇINAR

Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu

(stüdyo dışı)

http://sanal.atauni.edu.tr/m619641/

 

Sevtap Ünal

Hastanelerde Lojistik ve Tedarik Yönetimi

(stüdyoda)

http://sanal.atauni.edu.tr/m619631/

 

 

20:00 – 21:00

Sevtap Ünal

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

http://sanal.atauni.edu.tr/m619632/

Ömer İşcan

Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Davranış

(stüdyo dışı)

http://sanal.atauni.edu.tr/m619637/

21:00 – 22:00

 

Salih Avcı

Sağlık Yönetimi Etiği

http://sanal.atauni.edu.tr/m619640/