Skity - Sağlık Hizmetleri Pazarlaması dersinin telafisi 19.10.2017 tarihinde yapılacaktır.( 17.10.2017 saat 17:00 da ki dersin telafisidir. )
Yityl - Dağıtım Kanalları Yönetimi dersinin telafisi 19.10.2017 tarihinde yapılacaktır.( 17.10.2017 saat 18:00 da ki dersin telafisidir. )
Pzr - Uluslararası Pazarlama dersinin telafisi 5.10.2017 tarihinde yapılacaktır.( 28.09.2017 saat 17:00 da ki dersin telafisidir. )
Skity - Hastanelerde Lojistik ve Tedarik Yönetimi dersinin telafisi 25.9.2017 tarihinde yapılacaktır.( 22.09.2017 saat 20:00 da ki dersin telafisidir. )
Pzr - Lojistik Yönetimi dersinin telafisi 19.10.2017 tarihinde yapılacaktır.( 17.10.2017 saat 19:00 da ki dersin telafisidir. )
İsg - İş Yerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri dersinin telafisi 25.9.2017 tarihinde yapılacaktır.( 18.09.2017 saat 18:00 da ki dersin telafisidir. )